Säätiö

Erätauko-säätiön tarkoituksena on yhdessä muiden dialogista kiinnostuneiden tahojen kanssa muuttaa keskustelukulttuuri Suomessa rakentavammaksi, vähentää yhteiskunnan jakautumista ja lisätä ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan.

Hankkeesta säätiöksi

Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Sitra, Suomen Kulttuurirahasto sekä Svenska kulturfonden perustivat toukokuussa 2019 uuden Erätauko-säätiön dialogin lisäämiseksi Suomessa.

Rakentava yhteiskunnallinen keskustelu on demokratian ja toimivan yhteiskunnan perusedellytys, mutta se on osoittautunut vaikeaksi viime vuosina.

Siksi neljä keskeistä yhteiskunnallista toimijaa perusti uuden säätiön, jonka tarkoituksena on yhdessä muiden dialogista kiinnostuneiden tahojen kanssa muuttaa keskustelukulttuuri Suomessa rakentavammaksi, vähentää yhteiskunnan jakautumista ja lisätä ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan.

Vuosina 2025-2027 Erätauko-säätiön toimintaa rahoittaa myös Brita Maria Renlundin muistosäätiö.

Säätiön taustalla on Sitran vuosina 2016-2019 tekemä työ Erätauko-toimintamallin kehittämiseksi ja levittämiseksi.

Erätauko syntyi havainnosta, että yhteiskunnallinen keskustelu on tulehtunutta, demokraattinen järjestelmä kaipaa uudistusta ja monimutkaisessa maailmassa dialogin tarve kasvaa.

Erätauko on tapa käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua niin, että mukaan saadaan eri lähtökohdista tulevat ihmiset tasavertaisesti – ja mukaan saadaan myös heidät, jotka yleensä jäävät herkästi keskusteluiden ulkopuolelle.

Erätauko-säätiö jatkaa ja kehittää eteenpäin Sitran tekemää työtä sekä yhdistää dialogin parissa Suomessa jo toimivia organisaatioita, jotta dialogiosaaminen leviäisi mahdollisimman laajalle.

Olen huomannut pieneneväni ja nöyrtyväni Erätauko-keskusteluissa, ja samalla kasvan niissä tilanteissa. Se kaikki tapahtuu yhden dialogin aikana.

Sören Lillkung, VD, Svenska kulturfonden

Mitä teemme?

Säätiöllä on neljä painopistealuetta toimintakaudelle 2022-2025.

 

Yhteistyö mediasektorin kanssa

Koordinoimme yhdessä Ylen kanssa Hyvin sanottu – kunnioittaen keskusteleva Suomi -hanketta 2021-2026. Mukana on jo yli 180 yhteistyökumppania. Tervetuloa mukaan, ole yhteydessä Erätauko-säätiön toimitusjohtaja Laura Arikkaan.

Hyvin sanottu -hanke järjestää yhdessä lukuisien kumppanien kanssa syyskuun viimeisenä viikonloppuna Hyvin sanottu -keskustelufestivaalin, jossa kaikki ovat tervetulleita mukaan osallistumaan keskusteluun.

Olemme yhdessä Tampereen yliopiston journalistiikan laitoksen kanssa mukana EU:n Horisontti-ohjelman hankkeessa Media for democracy – democratic media. Tarkoituksena on tutkia ryhmäkeskustelujen avulla viestintäetiikan jännitteitä ja niiden ratkaisuyrityksiä Suomessa, Virossa, Liettuassa, Unkarissa, Sloveniassa, Itävallassa, Sveitsissä ja Hollanissa.

 

Yhteistyö koulutussektorilla

Keväällä 2024 julkaisimme Erätauko nuorille -kokonaisuuden, joka on erityisesti nuorten kanssa työskenteleville ja nuorille itselleen suunnattu Erätauko-kokonaisuus. Kokonaisuuden avulla voit kehittää omia sekä ryhmän keskustelu- ja kuuntelutaitoja. Materiaalien avulla voit lisäksi harjoitella Erätauko-keskustelun ohjaajana toimimista.

Erätauko-menetelmää on hyödynnetty osana opetusta eri koulutusasteilla ympäri Suomen. Erätauko-säätiö on käynyt kouluttamassa ja perehdyttämässä opiskelijaryhmiä menetelmään aina Lapista Helsinkiin.

Esimerkiksi Lahdessa jokaisesta peruskoulusta on koulutettu kaksi opettajaa Erätauko-ohjaajaksi. Erätauko-menetelmää on käytetty myös esimerkiksi Hyvinkään Puolimatkan koulussa, Turun normaalikoulussa ja useissa eri Pohjois-Pohjanmaan lukioissa.

Lahden kaupunki on muovannut Erätauko-menetelmästä oman Skididialogimallin, joka on peruskoululaisille suunnattu suunnattu rakentavan keskustelun malli.

Lisäksi ainakin seuraavissa korkeakouluissa on käytetty Erätauko-menetelmää: Helsingin yliopisto, Hämeen AMK, HUMAK, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän AMK, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Laurean AMK, Metropolia, Polamk, Seinäjoen AMK, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, National University of Ireland (NUI Galway) ja Åbo Akademi

Lisäksi olemme tehneet yhteistyötä Suomen Partiolaisten kanssa jo vuodesta 2020. Olemme järjestäneet yhdessä muun muassa maailman suurimman dialogin Johtajatulet-tapahtumassa. Dialogia käytiin rauhan teemasta.

Olemme tehneet yhteistyötä Allianssin kanssa Politiikkaviikolla, joka tukee yhteiskunnallista keskustelua kouluissa, oppilaitoksissa ja ryhmissä. Erätauko-säätiö on tuottanut nuorten ja päättäjien keskustelulle kaavan dialogin järjestäjien ja ohjaajien tueksi.

Olemme olleet mukana Yksittäistapaus-vaikuttavuuskampanjassa. Kampanja oli osa Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opetusohjelmaa. Yksittäistapaus-lyhytelokuvat ovat keränneet YLE Areenassa jo yli miljoona katselukertaa. Erätauko-säätiö on tuottanut nuorten ja päättäjien keskustelulle kaavan dialogin järjestäjien ja ohjaajien tueksi.

Nordplus Horisontal 2023 hanke Timeout! Dialog för hållbarhet i Norden on on uusi opintokokonaisuus ja työpaja, joka kokoaa yhteen pohjoismaisia ​​opettajia ja opettajien kouluttajia työskentelemään kestävän kehityksen parissa luokkahuoneessa. Erätauko-menetelmää käytetään opintojakson aikana työvälineenä, ja osallistujat pääsevät kehittämään malleja siitä, miten menetelmää voidaan käyttää luokkahuoneessa ja omassa opetuksessa. 

OIemme tehneet yhteistyötä myös esimerkiksi Suomen Nuorisoseurojen kanssa. Erätauko-menetelmää on hyödynnetty nuorten taideharrastajien keskustelutapahtumassa Nuori Kulttuuri Talksissa, jossa nuoret ovat itse ohjanneet nuorten ja päättäjien välisiä Erätaukoja. Suomen Nuorisoseurat lisäksi kouluttaa 16-25 -vuotiaita nuoria Erätauko-menetelmään, ja nuoret ohjaavat itse Erätauko-keskusteluja.

Erätauko-menetelmää on hyödynnetty myös esimerkiksi rippikouluissa. Helsingin tuomiokirkkoseurakunta alkoi keväällä 2019 järjestää Toivon dialogeja päivänpolttavista aiheista – esimerkiksi syntyvyydestä, maahanmuutosta, metsästä ja kansallisista tunnuksista. Keskusteluissa hyödynnettiin Erätauko-menetelmää.

 

Vaikeat aiheet

Järjestimme yhdessä Lastensuojelun keskusliiton ja Pesäpuu ry:n kanssa Kokemusasiantuntijuutta pintaa syvemmältä -keskustelusarjan, jonka tavoitteena oli kerätä tietoa siitä, mitä kokemusasiantuntija- ja kehittämistyöryhmätoiminnan kautta on opittu lastensuojelusta ja kokemusasiantuntijuudesta.

Erätauko-menetelmä on ollut käytössä kolmessa eri Poliisiammattikorkeakoulun hankkeessa. Menetelmä on ollut osana poliisin yhteiskunnallista viestintää, järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa sekä ihmiskaupparikosten esitutkintaa käsittelevissä hankkeissa.

Lue lisää: Erätauko-menetelmä osana Polamkin hankkeita

Olemme järjestäneet yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa  kestävä ruoka -aiheisia Erätauko-keskusteluita keväällä ja syksyllä 2020 sekä talvella 2021. Keskusteluiden tarkoituksena oli tukea ilmastoruokaohjelman valmistelua. Olemme järjestäneet yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa myös esimerkiksi verkkokeskustelun Suomi24-verkkoympäristössä. Keskustelua käytiin otsikolla “Mitä haluan ruokalautaselleni 2040?”

Erätauko-keskusteluja on käyty myös esimerkiksi metsästykseen ja susiin liittyen.

Hyvin sanottu – festivaalilla on käyty jo kahtena vuonna luottamuksellisia keskusteluja vaikeista aiheista. Vuonna 2024 festivaali järjestetään Lahden Sibeliustalolla 27.-28.8. 

Olemme olleet mukana käynnistämässä Kansallisia dialogeja, joiden tarkoituksena on rakentaa keskusteluihin osallistujien kokemusten kautta yhteistä ymmärrystä erilaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä, haasteista ja mahdollisuuksista. Keskustelua käydään Erätauko-menetelmällä. Keskustelua on käyty muun muassa epävarmuudessa elämisestä.

 

Vaikuttavat kumppanit

Teemme yhteistyötä julkishallinnon, järjestöjen, koulujen ja oppilaitosten ja median kanssa. 

Viime vuosina olemme tehneet yhteistyötä esimerkiksi Allianssin, Bildningsalliansen, HAMKin, Helsingin kaupungin, HUMAKin, Hämeenlinnan kaupungin, KVS-säätiön, Lahden kaupungin, Lastensuojelun keskusliiton, Laurean, Lempäälän kunnan, Kaarinan kaupungin, maa- ja metsätalousministeriön, oikeusministeriön, Oulun kaupungin, Poliisiammattikorkeakoulun, Postimuseon, Puistokatu 4:n, Suomen Kansallismuseon, Suomen Nuorisoseurat, Suomen Partiolaisten, Tampereen kaupungin, Turun kaupungin, Tuusulan kunnan sekä Ylen kanssa. 

Erätauko-säätiö on mukana myös useammassa kansainvälisessä hankkeessa. Olemme mukana seuraavissa hankkeissa: DIACOMET, DEMOS – Democracy Dialogues, OM Partio Nepal, HEDF – Hybrid European Democracy Festival sekä Nordplus Horisontal 2023 – Timeout! Dialog för hållbarhet i Norden.

Lisäksi olemme olleet mukana fasilitoimassa pohjoismaista dialogisarjaa yhdessä Uusi pohjoismainen ruoka -ohjelman (Ny Nordisk Mat), Pohjoismaiden ministerineuvoston sekä kansallisten yhteistyöverkostojen kanssa vuonna 2022. Dialogisarja oli osa Pohjoismaisen keittiöjulistuksen tuoreutusprosessia, jonka tavoitteena oli edistää uusia rakentavia keskusteluja kestävistä ja terveyttä edistävistä ruokajärjestelmistä.

Erätauko-säätiö on Lahden kaupungille valtavan arvokas kumppani, joka on tukenut matkan varrella kaikessa, jossa tukea on tarvittu.

Petra Larvus, opetuksen suunnittelija, Lahden kaupunki

Mitä kaikkea muuta?

Vaikka mitä!

Teemme yhteistyötä useiden kuntien ja kaupunkien, ministeriöiden, kouluttavien toimijoiden, järjestöjen ja yhdistysten sekä esimerkiksi evankelis-luterilaisen kirkon kanssa.

Perehdytämme, koulutamme ja mentoroimme. Vierailemme eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Rakennamme uusia yhteistyön mahdollisuuksia, jotta Erätauko-menetelmän käyttö laajenisi ja Suomesta tulisi maailman parhaiten keskusteleva kansa.

Lue lisää: Diablogit ja Uutiset

Lue lisää: Kokemustietoa päätöksentekoon – Tampereen seudulla liikkuvat mukana liikennesuunnittelussa

Lue lisää: Valtiovarainministeriössä ihmisten kohtaaminen ja kuuleminen ovat työn ytimessä

Lue lisää: Erätauko-menetelmä korkeakouluissa: miten esimerkiksi sosionomiopiskelijat voivat hyötyä menetelmästä?

Lue lisää: Hyvin sanottu -keskustelufestivaali vastaa tarpeeseen käydä syvällisiä ja rauhallisia keskusteluja 

Lue lisää: Astu ulos omasta kuplastasi – Erätauko-keskusteluja kohtaamispaikka Kuplassa

Kyllä mä pidän näitä Erätauko-dialogeja hyvin tiiviisti kainalossa ja omassa työkalupakissa valmiina. Ne ovat keino tuottaa yhteistyötä vaikuttavasti.

Elisa Sarpo, yhteisömanageri, Suomen Kansallismuseo

Löydä lisää!

Seuraa Erätauko-säätiötä Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa!

Käytämme seuraavia tunnisteita:

  • #Erätauko
  • #Dialogpaus
  • #Timeoutdialogue

Hallituksen jäsenet

Erätauko-säätiön hallituksessa on neljä jäsentä. Hallituksen jäsenet edustavat säätiön perustajia. Hallitukselle kuuluu säätiölain mukaiset tehtävät ja se kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Hallituksen jäsenet

Erätauko-säätiön säännöt

Lue täältä lisää säätiön tarkoituksesta ja toiminnasta!

Säätiön säännöt

Säätiön rahoittajat