Säätiö

Erätauko-säätiön tarkoituksena on yhdessä muiden dialogista kiinnostuneiden tahojen kanssa muuttaa keskustelukulttuuri Suomessa rakentavammaksi, vähentää yhteiskunnan jakautumista ja lisätä ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan.

Hankkeesta säätiöksi

Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Sitra, Suomen Kulttuurirahasto sekä Svenska kulturfonden perustivat toukokuussa 2019 uuden Erätauko-säätiön dialogin lisäämiseksi Suomessa.

Rakentava yhteiskunnallinen keskustelu on demokratian ja toimivan yhteiskunnan perusedellytys, mutta se on osoittautunut vaikeaksi viime vuosina.

Siksi neljä keskeistä yhteiskunnallista toimijaa perusti uuden säätiön, jonka tarkoituksena on yhdessä muiden dialogista kiinnostuneiden tahojen kanssa muuttaa keskustelukulttuuri Suomessa rakentavammaksi, vähentää yhteiskunnan jakautumista ja lisätä ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan.

Nyt Erätauko-säätiön toimintaa rahoittaa neljän perustajajäsenen lisäksi myös Brita Maria Renlundin muistosäätiö.

Säätiön taustalla on Sitran vuosina 2016-2019 tekemä työ Erätauko-toimintamallin kehittämiseksi ja levittämiseksi.

Erätauko syntyi havainnosta, että yhteiskunnallinen keskustelu on tulehtunutta, demokraattinen järjestelmä kaipaa uudistusta ja monimutkaisessa maailmassa dialogin tarve kasvaa.

Erätauko on tapa käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua niin, että mukaan saadaan eri lähtökohdista tulevat ihmiset tasavertaisesti – ja mukaan saadaan myös heidät, jotka yleensä jäävät herkästi keskusteluiden ulkopuolelle.

Uusi säätiö jatkaa ja kehittää eteenpäin Sitran tekemää työtä sekä yhdistää dialogin parissa Suomessa jo toimivia organisaatioita, jotta dialogiosaaminen leviäisi mahdollisimman laajalle.

Ole yhteydessä!

Täältä löydät Erätauko-säätiön yhteystiedot.

Hienoa!

Olen huomannut pieneneväni ja nöyrtyväni Erätauko-keskusteluissa, ja samalla kasvan niissä tilanteissa. Se kaikki tapahtuu yhden dialogin aikana.

Sören Lillkung, VD, Svenska kulturfonden

Mitä teemme?

Säätiöllä on neljä painopistealuetta kolmivuotiselle toimintakaudelle 2019-2022.

Yhteistyö mediasektorin kanssa

Esimerkiksi:

 • Koordinoimme yhdessä Ylen kanssa Hyvin sanottu – kunnioittaen keskusteleva Suomi -hanketta 2021-2026. Mukana on jo yli 120 yhteistyökumppania. Tervetuloa mukaan, ole yhteydessä Erätauko-säätiön toimitusjohtaja Laura Arikkaan.

Lue lisää Hyvin sanottu -hankkeesta.

Hyvin sanottu – Bra sagt -kotisivut

 • Teimme yhteistyötä A-lehtien ja Demi-lehden #Nuoretmyös -hankkeessa, jota rahoittaa Media-alan tutkimussäätiö. Hankkeen tavoitteena on ratkoa journalismin haasteita Z-sukupolven tavoittamisessa. Hanke on laitettu liikkeelle Erätauko-keskustelun avulla.

Lue lisää: Nuorten ja median edustajien Erätauko-keskustelu

 • Teimme yhteistyötä Radio Helsingin kanssa ja tuemme yhteiskunnallista keskustelua Auvinen ja Sauri -ohjelman sytyttäessä meidät syventämään ymmärrystämme!

Yhteistyö koulutussektorin kanssa

Esimerkiksi:

 • Olemme tehneet yhteistyötä Allianssin kanssa Politiikkaviikolla, joka tukee yhteiskunnallista keskustelua kouluissa, oppilaitoksissa ja ryhmissä. Erätauko-säätiö on tuottanut nuorten ja päättäjien keskustelulle kaavan dialogin järjestäjien ja ohjaajien tueksi.

Lue lisää: Allianssin Politiikkaviikko 2020

 • Olemme olleet mukana Yksittäistapaus-vaikuttavuuskampanjassa. Kampanja on myös osa Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opetusohjelmaa. Yksittäistapaus-lyhytelokuvat ovat keräänneet YLE Areenassa jo yli miljoona katselukertaa. Erätauko-säätiö on tuottanut nuorten ja päättäjien keskustelulle kaavan dialogin järjestäjien ja ohjaajien tueksi.

Lue ja katso lisää: Yksittäistapaus-elokuvat YLE Areenassa

 • Olimme mukana Sivistys – mikä ihme keskustelusarjassa, jossa pohdittiin sivistyksen tehtävää tulevaisuuden Suomessa ja Euroopassa.

Lue lisää: Sivistys – mikä ihme

 • Lisäksi vuosina 2019 – 2021 kehitämme Erätauko-menetelmää koulu- ja oppilaitoskäyttöön yhdessä pilottikoulujen ja -oppilaitosten kanssa. Haluaisitko mukaan pilottikouluksi? Ole meihin yhteydessä!

Kansalliset Erätauko-keskustelut

Esimerkiksi:

 • Vuosina 2020-2021 olemme järjestäneet yhdessä DialogiAkatemian, oikeusministeriön, Sitran ja valtiovarainministeriön sekä lähes 100 kumppanin kanssa Poikkeusajan dialogeja.

Lue lisää Poikkeusajan dialogeista 

 • Järjestämme vuosittain Itsenäisyyspäiväviikolla Erätauko-viikon, jolloin kuka tahansa voi järjestää oman keskustelun Suomesta ja suomalaisuudesta. Lisätietoja Tapahtumat-sivulla!

Lue lisää: Koskettava kohtaaminen isänmaallisuuden äärellä Erätauko-viikolla 

Lue lisää: Pelastakaa Lapset ry:n Erätauko-viikon keskustelu 

 • Keväällä 2021 olemme olleet mukana järjestämässä Ideafestivaali -tapahtumaa, joka on osa vuoden 2021 Maaseutuparlamenttia. Ideafestivaalissa on järjestetty 70 Erätauko-keskustelua, joihin on osallistunut 368 ihmistä eri puolilta Suomea.

Lue lisää: Ideafestivaali 2021

Mitä on suomalaisuus? -teema

Tämä pitkäjänteinen keskusteluteema puhututtaa Erätauko-keskusteluissa ensimmäiset kolme vuotta. Teemaan kuuluu kolme eri alateemaa: identiteetti, hyvinvointiyhteiskunnan rakenteet sekä luonto ja ympäristö.

Erätauko-säätiö pyrkii tekemään yhteistyötä sellaisten toimijoiden kanssa, jotka ovat kiinnostuneita keskustelemaan näistä teemoista. Lisäksi suomalaisuus-teema näkyy Erätauko-viikon keskusteluissa.

Esimerkiksi:

Lahti on vuoden aikana kouluttanut yli 50 Erätauko-keskustelun ohjaajaa. Keskusteluja on pidetty työyhteisöissä, päättäjien ja asukkaiden kesken sekä kaupungin yhteistyökumppaneiden kanssa. Aiheet eivät ole olleet helpoimmasta päästä; nuorisotyöttömyys, kaupunkilaisten tyytymättömyys ja ilmastonmuutos.

YLE-uutiset 26.12.2019

Mitä kaikkea muuta?

Vaikka mitä!

Teemme yhteistyötä myös useiden kuntien ja kaupunkien, ministeriöiden, kouluttavien toimijoiden, järjestöjen ja yhdistysten sekä esimerkiksi evankelis-luterilaisen kirkon kanssa.

Perehdytämme, koulutamme ja mentoroimme. Vierailemme eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Rakennamme uusia yhteistyön mahdollisuuksia, jotta Erätauko-menetelmän käyttö laajenisi ja Suomesta tulisi maailman parhaiten keskusteleva kansa.

Lue lisää: Diablogit ja Uutiset

Lue lisää: Kokemustietoa päätöksentekoon – Tampereen seudulla liikkuvat mukana liikennesuunnittelussa

Lue lisää: Valtiovarainministeriössä ihmisten kohtaaminen ja kuuleminen ovat työn ytimessä

Lue lisää: Erätauko-menetelmä korkeakouluissa: miten esimerkiksi sosionomiopiskelijat voivat hyötyä menetelmästä?

Koko henkilöstömme osallistui Erätauko-keskusteluun. Se viritti erinomaisesti pohtimaan toimintaamme suhteessa muuttuvaan suomalaisuuteen!

Lauri Tuomi, toimitusjohtaja, Kansanvalistusseura

Löydä lisää!

Seuraa Erätauko-säätiötä Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa!

Käytämme seuraavia tunnisteita:

 • #Erätauko
 • #Dialogpaus
 • #Timeoutdialogue

Hallituksen jäsenet

Erätauko-säätiön hallituksessa on neljä jäsentä. Hallituksen jäsenet edustavat säätiön perustajia. Hallitukselle kuuluu säätiölain mukaiset tehtävät ja se kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Hallituksen jäsenet

Erätauko-säätiön säännöt

Lue täältä lisää säätiön tarkoituksesta ja toiminnasta!

Säätiön säännöt

Säätiön perustajat