Erätauko-säätiön hallitus

Erätauko-säätiön hallituksessa on neljä jäsentä. Hallituksen jäsenet edustavat säätiön perustajia.

Hallituksen jäsenet ja tehtävät 2024

Puheenjohtaja:

Susanna Pettersson, toimitusjohtaja, Suomen Kulttuurirahasto

Varapuheenjohtaja:

Arto Mäenmaa, rahaston asiamies, Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Jäsenet:

Veera Heinonen, Demokratia ja osallisuus -teeman johtaja, Sitra

Sören Lillkung, verkställande direktör, Svenska kulturfonden