Erätauko

Jotta Suomesta tulisi maailman parhaiten keskusteleva kansa

Mikä Erätauko?

Erätauko on uusi tapa käynnistää ja käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua – mahdollisuus pysähtyä ja harkita asioita rauhassa. Erätauko tuo erilaiset ihmiset samaan piiriin keskustelemaan tärkeistä asioista tasavertaisesti.

Lue lisää Erätauosta!

Erätauko-keskustelu auttaa paremmin ymmärtämään itseä, muita ja maailmaa. Keskustelun päätteeksi ei tarvitse olla samaa mieltä tai ratkaista asioita. Erätauon avulla voi lisätä luottamusta, vahvistaa osallisuutta ja kuunnella paremmin myös hiljaisia ääniä.

Erätauko-säätiö ja Hyvin sanottu -hanke

Lue lisää hankkeesta ja tarjoamistamme koulutuksista yhteistyökumppaneille!

Onpa mielenkiintoista!

Ajankohtaista

Kaikki ajankohtaiset

Erätauko-tapahtumat

Avoimet keskustelut tuovat tilaisuuden oppia dialogia käytännössä, ja Erätauko-koulutus tarjoaa eväitä keskustelujen ohjaamiseen sekä suunnitteluun.

Katso tapahtumat

Maailman kummallisuuksien keskellä on erityisen tärkeää pysähtyä keskustelemaan yhdessä. Mukaan olisi hyvä kutsua kaikki. Kaikilla on mahdollisuus kertoa, kaikkia rohkaistaan kuuntelemaan. Suomi ja maailma tarvitsee rakentavaa keskustelua yhteiskunnan, demokratian ja päätöksenteon vahvistamiseksi.

Laura Arikka

Työkalut ja ohjeet

 • Keskustelun vaiheet ja kaava

  Keskustelun vaiheet auttavat sinua hahmottamaan keskustelun eri askeleet alusta loppuun.
 • Osallistujien määrittely

  Dialogissa keskustelijoiden näkökulmien erilaisuus vaikuttaa merkittävästi aiheen syvempään ymmärtämiseen.
 • Minä keskustelijana ja kuuntelijana

  Tärkein taito dialogissa on kuunteleminen ja kuuntelutaito kehittyy harjoittelemalla. Aloita kuuntelemalla itseäsi.
 • Kutsuminen keskusteluun

  Kun olet määritellyt keskustelun tavoitteet ja kohderyhmän, pysähdy pohtimaan mikä saa kohderyhmän tulemaan paikalle keskusteluun.
 • Keskustelun käsikirjoitus

  Vaikka rakenne on mietitty etukäteen, yllätykset kuuluvat asian ja dialogissa täytyykin pysyä avoimena keskustelun sisällölle.
 • Tila ja käytännön asiat

  Tila on merkittävä keskinäistä luottamusta ja tasa-arvoa luova tekijä. 
Kaikki työkalut