Erätauko nuorille

Erätauko nuorille on kokonaisuus, joka tukee dialogitaitojen harjoittelemista sekä osallisuuden toteutumista. Se perustuu Sitrassa kehitettyyn Erätauko-toimintamalliin.

Kokonaisuuden avulla voit kehittää omia sekä ryhmän keskustelu- ja kuuntelutaitoja. Materiaalien avulla voit lisäksi harjoitella Erätauko-keskustelun ohjaajana toimimista.

Erätauko nuorille -kokonaisuus on tarkoitettu erityisesti opettajille, ohjaajille, valmentajille, kuntien osallisuustyöntekijöille sekä vapaaehtoistoiminnan vetäjille. 

Lisäksi nuoret itse voivat kokonaisuuden avulla toimia Erätauko-keskustelun ohjaajina. 

Voit käyttää Erätaukoa myös osana ryhmän tai alueen päätöksentekoa.  

Mikä Erätauko?

Erätauko on puolirakenteellinen keskustelumenetelmä, jossa toistuu tietyt osiot. 

Erätauon avulla on mahdollista oppia lisää itsestä, muista ja maailmasta. 

Erätauon avulla voit keskustella rakentavasti ja rauhallisesti sellaisista tärkeistä aiheista, jotka liittyvät vaikkapa omaan arkeen, kouluun, oppilaitokseen, yhteisöön tai alueeseen.

Erätauko-keskustelu voi olla apuna oppimisessa, ryhmäytyksessä, joukkuehengen luomisessa, yhteisten kokemusten käsittelyssä, kodin ja koulun yhteistyössä sekä lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamisessa.

Erätauko-keskustelussa jaetaan omia kokemuksia ja ajatuksia. Sen aikana ei tarvitse tehdä ratkaisuja, eikä sen jälkeen tarvitse olla samaa mieltä kaikesta. Tavoitteena on ajatella ja pohtia erilaisia asioita yhdessä siten, että kaikilla on halutessaan mahdollisuus osallistua keskusteluun.

Jokaisessa Erätauko-keskustelussa on ohjaaja, joka kuljettaa keskustelua eteenpäin. Hänen tehtävänään on luoda keskustelutilanne, jossa jokaisella on mahdollisuus kertoa ajatuksiaan. Erätauko-keskustelussa istutaan usein piirissä, jonka keskellä ei ole pöytiä. Kännykät jätetään sivuun keskustelun ajaksi.

Jokaisen Erätauko-keskustelun alussa käydään läpi yhteisen keskustelun pelisäännöt, joiden noudattamiseen sitoudutaan yhdessä. Jokaisen keskustelun lopuksi pohditaan, että mitä uutta opittiin tai mikä tuntui keskustelussa erityisen tärkeältä.

Keskusteluryhmä voi koostua esimerkiksi koululuokasta, harrastusporukasta, protu- tai ripariryhmästä, oppilaskunnasta, ainejärjestöstä, vuosikurssista tai toisilleen aiemmin tuntemattomista keskustelijoista. Keskusteluun voi kutsua mukaan sekä nuoria että aikuisia, kun halutaan tukea nuorten osallisuutta päätöksenteossa.

Voit muokata Erätauko-materiaaleja omalle ryhmällesi sopivaksi. Hyödynnä muokkauksessa omaa asiantuntemustasi ja osaamistasi. Lisää tarvittaessa aktiviteetteja ja liikkumista. Muokkaa kestoa tarpeen mukaan. 

Erätauon ytimessä on kuitenkin aina dialogi, rakentava keskustelu ja sen varmistaminen, että jokaisella on halutessaan mahdollisuus osallistua keskusteluun.

Mitä enemmän käytät Erätaukoa, sitä enemmän opit ja sitä helpompaa nuorilla on liittyä mukaan keskusteluun. Toisto on tärkeä työkalu Erätauon haltuun ottamisessa.

Mikäli ryhmäsi on kokenut käymään dialogia, kannattaa käyttää perinteistä Erätauko-toimintamallia.

 

Erätauko nuorille -kokonaisuuteen kuuluvat seuraavat osiot

 

Erätauko nuorille -kokonaisuutta on kehitetty nuorilta saadun palautteen ja yhteisten Erätauko-kokemusten avulla. Kokonaisuuden ovat luoneet Erätauko-säätiön tiimi yhdessä koulutuksen, kasvatuksen ja median asiantuntijoista koostuvan kehittäjäryhmän kanssa.

Materiaaleja Erätaukoihin nuorten kanssa

 • Erätauko-pelisäännöt nuorille

  Käykää yhdessä rakentavan keskustelun pelisäännöt läpi ennen keskustelua. Voit tulostaa pelisäännöt A4- tai A3-kokoisina. Voit sijoittaa niitä keskustelutilan seinille tai Erätauko-piirin keskelle lattialle.
 • Erätauko-keskustelun ohjaajan tukimateriaali

  Valmistaudu tämän tukimateriaalin avulla, luota itseesi ja onnistut.
 • Virittäytyminen Erätauko-keskusteluun

  Erätauko-keskusteluun voi virittäytyä erilaisten harjoitusten avulla. Tästä materiaalipaketista löydät harjoituksia jään murtamiseen sekä kuuntelemisen harjoittelemiseen. 
 • Valmiita käsikirjoituksia

  Tältä sivulta löydät Erätauko-keskustelun käsikirjoituspohjia. Voit hyödyntää niitä oman Erätauko-keskustelun valmistelussa ja ohjaamisessa