“Olemme käyttäneet Turun normaalikoulussa Erätaukoa opettajien ja opetusharjoittelijoiden kanssa, mutta myös joissakin luokissa oppilaiden kanssa. Olemme kouluttaneet opetusharjoittelijoita erätauko-ohjaajiksi.

Meidän koulumme oppilaat ovat avoimia ja innostuneita keskustelijoita, mutta yläkouluikäisillä voi välillä olla haasteena muiden kuunteleminen. Erätauko-keskustelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden opetella myös kuuntelua ja hiljaisemmatkin ovat voineet tulla kuulluksi.

Olemme järjestäneet Erätauko-keskustelut esimerkiksi aiheista “opettajuuden ydin” ja “vaikeiden asioiden käsittely.” Toisessa oli rehtoreiden, opettajien ja opetusharjoittelijoiden lisäksi mukana myös oppilaita ja tarkoitus on jatkossa järjestää myös Erätaukoja, joissa on huoltajiakin mukana. Etsimme keinoja saada keskusteluun mukaan myös muunkielisiä vanhempia ja heitä, joiden suomenkielen taito on heikko.

Erätauko-keskustelu on helppo rakentaa nettisivuilta löytyvien ohjeiden mukaan. Koulumaailma on nykyään kiireinen ja kunnon keskustelulle voi olla vaikea löytää aikaa. Selkeä rakenne ja ohjeet helpottavat sitä, että keskustelu tulee järjestettyä.

Erätauko-keskustelu eroaa muista keskusteluista siinä, että kaikki tulevat varmasti kuulluksi. Esimerkiksi opettajien keskinäisissä keskusteluissa ja luokassakin voi helposti käydä niin, että kova-äänisin puhuu ja muut eivät viitsi sanoa mitään. Erätauko-keskustelun vetäjä varmistaa, että kaikille on tilaa puhua.

Kukaan ei pääse dominoimaan, kaikilla on aito mahdollisuus tulla kuulluksi ja kuullaan, mitä toisella on sanottavaa. Erätauon etu on myös se, ettei etsitä oikeaa vastausta tai ratkaisua. Keskustelujen jälkeen on vallinnut todella positiivinen ilmapiiri kaikkien osallistujien kesken.

Palautteissa on kerrottu, miten keskustelu antoi uusia näkökulmia asioihin ja herätti itsellekin omasta ajattelusta poikkeavia ajatusratoja.

Olen huomannut, että keskusteluissa kestää aina hetken ennen kuin ryhmä löytää keskinäisen luottamuksen. Ensimmäinen tunti voi mennä tilanteen haisteluun ja tunnusteluun ja kun keskusteluun päästään sitä voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään.”

Satu Kekki, perusopetuksen rehtori,
Turun normaalikoulu

Teksti: Laura Rantanen

Diablogit

  • Erätauko-keskustelua lastensuojelun kokemusasiantuntijuudesta

    Vaikka kokemusasiantuntijuus on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisessa lastensuojelussa, liittyy toimintaan monenlaisia kysymyksiä ja toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Viisiosainen Kokemusasiantuntijuutta pintaa syvemmältä -kesustelusarja pyrkii osaltaan vastaamaan keskeisiin kysymyksiin kuulemalla Erätauko-menetelmää hyödyntäen niin kokemusasiantuntijoita itseään kuin muitakin alalla työskenteleviä ammattilaisia.
  • Meidän Espoo 20X0 - Erätauko-keskustelua tulevaisuuden Espoosta

    Espoossa keskusteltiin Erätauko-dialogia hyödyntäen siitä, miltä tulevaisuuden Espoon tulisi näyttää. Dialogin avulla pyrittiin kuulemaan erilaisia näkemyksiä ja lisäämään yhteistä ymmärrystä kaupungin ja sen eri asuinalueiden tulevaisuudesta. On tärkeää, että keskustelu kaupunkisuunnittelun teemoista on laajaa, ja siihen pääsevät osallistumaan myös asukkaat itse. Tähän kirjoitukseen on haastateltu Espoon kaupungin palvelupäällikköä Heli-Maija Nevalaa sekä Omnian asiakkuus- ja myyntipäällikköä Tuula Alankoa.
Kaikki diablogit