“Olemme käyttäneet Turun normaalikoulussa Erätaukoa opettajien ja opetusharjoittelijoiden kanssa, mutta myös joissakin luokissa oppilaiden kanssa. Olemme kouluttaneet opetusharjoittelijoita erätauko-ohjaajiksi.

Meidän koulumme oppilaat ovat avoimia ja innostuneita keskustelijoita, mutta yläkouluikäisillä voi välillä olla haasteena muiden kuunteleminen. Erätauko-keskustelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden opetella myös kuuntelua ja hiljaisemmatkin ovat voineet tulla kuulluksi.

Olemme järjestäneet Erätauko-keskustelut esimerkiksi aiheista “opettajuuden ydin” ja “vaikeiden asioiden käsittely.” Toisessa oli rehtoreiden, opettajien ja opetusharjoittelijoiden lisäksi mukana myös oppilaita ja tarkoitus on jatkossa järjestää myös Erätaukoja, joissa on huoltajiakin mukana. Etsimme keinoja saada keskusteluun mukaan myös muunkielisiä vanhempia ja heitä, joiden suomenkielen taito on heikko.

Erätauko-keskustelu on helppo rakentaa nettisivuilta löytyvien ohjeiden mukaan. Koulumaailma on nykyään kiireinen ja kunnon keskustelulle voi olla vaikea löytää aikaa. Selkeä rakenne ja ohjeet helpottavat sitä, että keskustelu tulee järjestettyä.

Erätauko-keskustelu eroaa muista keskusteluista siinä, että kaikki tulevat varmasti kuulluksi. Esimerkiksi opettajien keskinäisissä keskusteluissa ja luokassakin voi helposti käydä niin, että kova-äänisin puhuu ja muut eivät viitsi sanoa mitään. Erätauko-keskustelun vetäjä varmistaa, että kaikille on tilaa puhua.

Kukaan ei pääse dominoimaan, kaikilla on aito mahdollisuus tulla kuulluksi ja kuullaan, mitä toisella on sanottavaa. Erätauon etu on myös se, ettei etsitä oikeaa vastausta tai ratkaisua. Keskustelujen jälkeen on vallinnut todella positiivinen ilmapiiri kaikkien osallistujien kesken.

Palautteissa on kerrottu, miten keskustelu antoi uusia näkökulmia asioihin ja herätti itsellekin omasta ajattelusta poikkeavia ajatusratoja.

Olen huomannut, että keskusteluissa kestää aina hetken ennen kuin ryhmä löytää keskinäisen luottamuksen. Ensimmäinen tunti voi mennä tilanteen haisteluun ja tunnusteluun ja kun keskusteluun päästään sitä voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään.”

Satu Kekki, perusopetuksen rehtori,
Turun normaalikoulu

Teksti: Laura Rantanen

Diablogit

  • Aleksi Lumpeen vaikuttajatyö metsästyskeskustelun ylläpitäjänä rakentuu Erätauko-säätiöltä tuttujen periaatteiden ympärille

    Aleksi Lumme vastaanotti Suomen dialogiteko 2022 -tunnustuksen edistettyään rakentavaa keskustelua vaikeista aiheista usean vuoden ajan. Rakentavan keskustelun aktiivin tavoitteena on olla ihminen, joka luo ympärilleen hyvää keskustelua. Aleksin mukaan avainasemassa vaikeisiin keskusteluihin osallistuessa on mielenhallinta: halu viedä asiaa ja keskustelua eteenpäin, ei voittaa. Tässä diablogissa pääsemme kuulemaan Aleksin ajatuksia vaikeisiin keskusteluihin osallistumisesta Erätauon oppeja hyödyntäen.
  • MuseoX -hanke vie Erätauko-dialogin osaksi museon arkea

    Oletko koskaan pohtinut, että olisipa jossain tila, joka on pyhitetty rauhalliselle, tasavertaiselle ja kunnioittavalle dialogille? Ei hätää, tällainen tila valmistuu osana MuseoX -hanketta yhteistyössä Erätauko-säätiön kanssa vuonna 2024. Tässä diablogissa projektitutkija Henna Kojo ja kokoelmapäällikkö Teemu Ahola kertovat, kuinka Erätauko-dialogi otetaan osaksi uutta viestinnän, pelin, postin ja digitaalisen elämän museota.
  • Hämeenlinnan matka ensimmäiseksi Hyvin sanottu -festivaalikaupungiksi

    Hämeenlinnan kaupungin toimintakulttuurin kehittämisstrategian teemaa “arvosta jokaista kohtaamista” toteutetaan Erätauko-dialogin avulla. Kaupungin matkasta kohti ensimmäistä Hyvin sanottu -keskustelufestivaalia kertovat Markku Rimpelä ja Laura Latomäki.
Kaikki diablogit