“Olemme käyttäneet Turun normaalikoulussa Erätaukoa opettajien ja opetusharjoittelijoiden kanssa, mutta myös joissakin luokissa oppilaiden kanssa. Olemme kouluttaneet opetusharjoittelijoita erätauko-ohjaajiksi.

Meidän koulumme oppilaat ovat avoimia ja innostuneita keskustelijoita, mutta yläkouluikäisillä voi välillä olla haasteena muiden kuunteleminen. Erätauko-keskustelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden opetella myös kuuntelua ja hiljaisemmatkin ovat voineet tulla kuulluksi.

Olemme järjestäneet Erätauko-keskustelut esimerkiksi aiheista “opettajuuden ydin” ja “vaikeiden asioiden käsittely.” Toisessa oli rehtoreiden, opettajien ja opetusharjoittelijoiden lisäksi mukana myös oppilaita ja tarkoitus on jatkossa järjestää myös Erätaukoja, joissa on huoltajiakin mukana. Etsimme keinoja saada keskusteluun mukaan myös muunkielisiä vanhempia ja heitä, joiden suomenkielen taito on heikko.

Erätauko-keskustelu on helppo rakentaa nettisivuilta löytyvien ohjeiden mukaan. Koulumaailma on nykyään kiireinen ja kunnon keskustelulle voi olla vaikea löytää aikaa. Selkeä rakenne ja ohjeet helpottavat sitä, että keskustelu tulee järjestettyä.

Erätauko-keskustelu eroaa muista keskusteluista siinä, että kaikki tulevat varmasti kuulluksi. Esimerkiksi opettajien keskinäisissä keskusteluissa ja luokassakin voi helposti käydä niin, että kova-äänisin puhuu ja muut eivät viitsi sanoa mitään. Erätauko-keskustelun vetäjä varmistaa, että kaikille on tilaa puhua.

Kukaan ei pääse dominoimaan, kaikilla on aito mahdollisuus tulla kuulluksi ja kuullaan, mitä toisella on sanottavaa. Erätauon etu on myös se, ettei etsitä oikeaa vastausta tai ratkaisua. Keskustelujen jälkeen on vallinnut todella positiivinen ilmapiiri kaikkien osallistujien kesken.

Palautteissa on kerrottu, miten keskustelu antoi uusia näkökulmia asioihin ja herätti itsellekin omasta ajattelusta poikkeavia ajatusratoja.

Olen huomannut, että keskusteluissa kestää aina hetken ennen kuin ryhmä löytää keskinäisen luottamuksen. Ensimmäinen tunti voi mennä tilanteen haisteluun ja tunnusteluun ja kun keskusteluun päästään sitä voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään.”

Satu Kekki, perusopetuksen rehtori,
Turun normaalikoulu

Teksti: Laura Rantanen

Diablogit

  • Erätauko maaperän ja sen viljelijän hyvästä tulevaisuudesta

    Erätauko-säätiön luotsaamissa keskusteluissa keskeistä on dialogin syntyminen ja erilaisten näkökulmien tasapuolinen esille pääseminen. Tässä keskustelussa päätarkoituksena oli kerätä huomioita Soil at Risk -symposiumin paneelikeskustelun taustaksi. Lisäksi blogin kirjoittaja Sanna Söderlund, joka toimii koulutuspäällikkönä Baltic Sea Action Groupissa sekä vastaa viljelijä- ja oppilaitosyhteistyöstä Carbon Actionissa, tulee hyödyntämään aineistoa väitöskirjatutkimuksessaan, jonka aiheena on edelläkävijäviljelijöiden siirtymä kohti uudistavaa viljelyä.
  • Kunta tekemisen mahdollistajana

    Hailuodon kunnanjohtaja Aki Heiskanen kokee Erätauon olevan tarpeellinen tuki kunnan yhteisötyössä ja yhteisöllisessä johtamisessa.
  • Erätauko osaksi kaikkea partion tekemistä

    Suomen Partiolaisten toiminnanjohtaja Kaisa Leikola kertoo, että Erätauon käyttö on leviämässä laajasti partiossa.
Kaikki diablogit