“Olemme käyttäneet Turun normaalikoulussa Erätaukoa opettajien ja opetusharjoittelijoiden kanssa, mutta myös joissakin luokissa oppilaiden kanssa. Olemme kouluttaneet opetusharjoittelijoita erätauko-ohjaajiksi.

Meidän koulumme oppilaat ovat avoimia ja innostuneita keskustelijoita, mutta yläkouluikäisillä voi välillä olla haasteena muiden kuunteleminen. Erätauko-keskustelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden opetella myös kuuntelua ja hiljaisemmatkin ovat voineet tulla kuulluksi.

Olemme järjestäneet Erätauko-keskustelut esimerkiksi aiheista “opettajuuden ydin” ja “vaikeiden asioiden käsittely.” Toisessa oli rehtoreiden, opettajien ja opetusharjoittelijoiden lisäksi mukana myös oppilaita ja tarkoitus on jatkossa järjestää myös Erätaukoja, joissa on huoltajiakin mukana. Etsimme keinoja saada keskusteluun mukaan myös muunkielisiä vanhempia ja heitä, joiden suomenkielen taito on heikko.

Erätauko-keskustelu on helppo rakentaa nettisivuilta löytyvien ohjeiden mukaan. Koulumaailma on nykyään kiireinen ja kunnon keskustelulle voi olla vaikea löytää aikaa. Selkeä rakenne ja ohjeet helpottavat sitä, että keskustelu tulee järjestettyä.

Erätauko-keskustelu eroaa muista keskusteluista siinä, että kaikki tulevat varmasti kuulluksi. Esimerkiksi opettajien keskinäisissä keskusteluissa ja luokassakin voi helposti käydä niin, että kova-äänisin puhuu ja muut eivät viitsi sanoa mitään. Erätauko-keskustelun vetäjä varmistaa, että kaikille on tilaa puhua.

Kukaan ei pääse dominoimaan, kaikilla on aito mahdollisuus tulla kuulluksi ja kuullaan, mitä toisella on sanottavaa. Erätauon etu on myös se, ettei etsitä oikeaa vastausta tai ratkaisua. Keskustelujen jälkeen on vallinnut todella positiivinen ilmapiiri kaikkien osallistujien kesken.

Palautteissa on kerrottu, miten keskustelu antoi uusia näkökulmia asioihin ja herätti itsellekin omasta ajattelusta poikkeavia ajatusratoja.

Olen huomannut, että keskusteluissa kestää aina hetken ennen kuin ryhmä löytää keskinäisen luottamuksen. Ensimmäinen tunti voi mennä tilanteen haisteluun ja tunnusteluun ja kun keskusteluun päästään sitä voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään.”

Satu Kekki, perusopetuksen rehtori,
Turun normaalikoulu

Teksti: Laura Rantanen

Diablogit

  • Erätauko-keskustelut Kansallismuseon uudistustyön tukena - keiden tarinat tulisi kertoa?

    Suomen Kansallismuseo uudistuu. Uudistumisprosessiin liittyen keväällä 2023 järjestettiin Erätauko-keskustelusarja, jonka tavoitteena oli lisätä ymmärrystä kulttuureista, identiteeteistä ja historiasta eri näkökulmista. Tähän diablogiin on haastateltu Kansallismuseon yhteisömanageria Elisa Sarpoa sekä museolehtoria Hanna Korhosta.
  • Syötteellä käydään viikoittain Erätauko-keskusteluja

    Syötteen 300:n asukkaan kylässä asustaa noin kymmenen hengen porukka, joka käy viikoittain Erätauko-keskusteluja. Parhaillaan keskusteluja käydään jopa pari kolme kertaa viikossa. Erätauko on vakiintunut osaksi arkea, ja keskusteluja aletaan käymään nykyään myös spontaanisti ajankohtaisista aiheista.
  • Erätauko-keskustelua uudistuvista datatalouden pelisäännöistä

    Datatalouden pelisäännöt uudistuvat Euroopan unionissa. Uudet EU-säännöt tulevat vaikuttamaan niin yrityksiin kuin yksityishenkilöihin. Koska sääntely on monimutkaista, mutta samalla se tarjoaa runsaasti uusia mahdollisuuksia yritysten arkeen, liiketoiminnan uudistamiseen ja toiminnan tehostamiseen, muutoksia kannattaa pureskella yhdessä näkemyksiä ja oivalluksia vaihtaen.
Kaikki diablogit