”Erätauon missio on tehdä Suomesta maailman keskustelevin kansa. Se on paljon luvattu ja mahtava lähtökohta.

Me haluamme tehdä Tuffi Filmsissä vähän samaa. Löytää keinon keskustella vaikeista asioista niin että keskustelijat tulevat rakentavasti kuulluksi ja nähdyksi, vaikka ovat hyvinkin erilaisista maailmoista ja arvopohjista lähtöisin.

Keskustelu on vaikeaa asioista, joilla ei ole nimiä, kuten monet sukupuolittuneeseen vallankäyttöön liittyvät asiat. Olemme hakeneet työkaluja sen keskustelun käymiseen ja elokuva on meille työkalu numero yksi.

Elokuvat itsessään tekevät asioita näkyväksi ja tarjoavat siltoja ja näkymiä sukupuolittuneen vallan käsittelyyn.
Mutta mitä tapahtuu elokuvakokemuksen jälkeen?

Kun on isojen asioiden äärellä, niin miten jatkaa siitä eteenpäin? Miten näistä asioista voi keskustella yhdessä niin, että keskustelu on rajattu ja pysyy asiassa, eikä lähde leviämään whataboutismin puolelle.

Erätauko on vastaus tähän tarpeeseen. Olimme jo kehittelemässä itse keskustelumenetelmää, kun kuulimme Erätauosta. Etsimme juuri tällaista vastaavaa menetelmää, joten Erätauko oli meille lahja. Se on yksi yhteen sen kanssa mitä olemme keskustelukulttuurilta toivoneet.

Kaikki Yksittäistapaus-elokuvamme ovat katsottavissa Yle Areenassa. Lisäksi kampanjan nettisivuille www.yksittaistapaus.fi on koottu materiaalia elokuvien katsomisesta heränneiden ajatusten jatkokäsittelyyn. Erätauko tarjoaa menetelmän keskustelun käymiseen.

Erätauossa kenelläkään ei tarvitse olla pohjatietoa tai näkemystä, että voi osallistua keskusteluun. Haluamme saada keskusteluun mukaan myös tahot, tekijät ja ihmiset, jotka on aiemmin jätetty keskustelun ulkopuolelle.

Esimerkiksi nuoret on suljettu aikaisemmin pois tästä keskustelusta, vaikka joka kolmas 15-vuotias tyttö on kohdannut näitä asioita omassa elämässään. Ja sitäkin nuoremmat.

Kehtaan väittää, että siltojen rakentaminen ja asioiden näkyväksi tekeminen ovat enemmän kuin osaamme edes tällä hetkellä arvioida.

Meidän tehtävämme on osallistaa kaikki. Se on iso, mutta mahdollinen tavoite, kun siihen on oikeat työkalut. Keskustelu näin isoista asioista edellyttää struktuuria, jonka Erätauko tarjoaa. Puhumme suurista asioista, jotka eivät ole vain yksittäisiä mielipidekysymyksiä.

Sukupuolittunut vallankäyttö ei ole asia, jonka käsittelyn voi ulkoistaa poliitikoille. Se on jokaisen meidän arkeen ja asenteisiin ulottuva kysymys sukupuolesta riippumatta.

Kaikki meistä osallistuvat sukupuolittuneen vallan käyttöön jollain tavalla. Sen takia kaikki pitää myös saada mukaan keskusteluun.

Sekin on keskusteluun pyrkivän työkalun hienous, että se ei vanhene ja ole mikään kerran opittu juttu. Yksi parhaista asioista Erätauko-menetelmässä on se, ettei keskusteluun osallistuakseen tarvitse tietää mitään tai olla mitään mieltä. Vaikka ei tiedä mitään voi olla todella syvällä näissä kysymyksissä.

Myös me tekijät olemme koko ajan uuden äärellä. Tämän kolmen vuoden jälkeen kenestäkään meistä ei tunnu, että nyt tiedän tästä asiasta kaiken ja nyt tämä asia on nähty, olen valmis.

Omaa osallisuutta ja näkökulmaa sukupuolittuneen vallan käyttöön on saanut ja saa edelleen opiskella päivittäin. Ei ole mitään sellaista patenttiratkaisua, että kun teen näin ja näin niin se on sitten siinä.
Tämä on alkupiste.”

Elli Toivoniemi, tuottaja, ohjaaja ja käsikirjoittaja, Tuffi Films

Diablogit

  • Erätauko-keskustelua lastensuojelun kokemusasiantuntijuudesta

    Vaikka kokemusasiantuntijuus on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisessa lastensuojelussa, liittyy toimintaan monenlaisia kysymyksiä ja toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Viisiosainen Kokemusasiantuntijuutta pintaa syvemmältä -kesustelusarja pyrkii osaltaan vastaamaan keskeisiin kysymyksiin kuulemalla Erätauko-menetelmää hyödyntäen niin kokemusasiantuntijoita itseään kuin muitakin alalla työskenteleviä ammattilaisia.
  • Meidän Espoo 20X0 - Erätauko-keskustelua tulevaisuuden Espoosta

    Espoossa keskusteltiin Erätauko-dialogia hyödyntäen siitä, miltä tulevaisuuden Espoon tulisi näyttää. Dialogin avulla pyrittiin kuulemaan erilaisia näkemyksiä ja lisäämään yhteistä ymmärrystä kaupungin ja sen eri asuinalueiden tulevaisuudesta. On tärkeää, että keskustelu kaupunkisuunnittelun teemoista on laajaa, ja siihen pääsevät osallistumaan myös asukkaat itse. Tähän kirjoitukseen on haastateltu Espoon kaupungin palvelupäällikköä Heli-Maija Nevalaa sekä Omnian asiakkuus- ja myyntipäällikköä Tuula Alankoa.
Kaikki diablogit