”Ensimmäisen kerran tutustuin Erätaukoon Sitran tilaisuudessa pari vuotta sitten. Jo Sitran keskustelussa yllätyin positiivisesti. En tuntenut muita keskustelijoita ja tulimme hyvin eri taustoista. Silti keskustelusta jäi tosi hyvä fiilis. Yllätyin, kuinka näinkin yksinkertainen menetelmä toimii näin hyvin.

Sitran keskustelun jälkeen sain osallistua muutamaan muuhunkin Erätauko-keskusteluun. Olen miettinyt, että mikä Erätauosta tekee niin toimivan tavan käydä keskustelua. Tykkään siitä, että jo keskustelujen lähtöasetelma on tasa-arvoinen, kun keskusteluun tullaan pelkillä etunimillä. Näin keskustelijat ovat vapaat niistä oletuksista, jotka liittyvät osallistujien titteliin tai taustaan.

Ihmiset pystyvät luottamuksellisuuden ilmapiirissä puhumaan hyvinkin henkilökohtaisesti ja rohkeasti oman kokemuksensa kautta.

Olen ehkä ollut todella taitavien fasilitaattorien ohjauksessa, mutta näissä keskusteluissa kaikki ovat tulleet kuulluksi. Keskustelun ohjaus on ollut hienoa ja siinä on onnistuttu hienovaraisesti hillitsemään niitä, jotka ehkä dominoisivat muita. Näin on saatu hiljaisempienkin ääni kuulumaan.

Jo pian ensimmäisen Sitran Erätauko-kokemukseni jälkeen tapasin Laura Arikkaa ja keskustelimme siitä miten partio voisi hyödyntää Erätaukoa. Partiossa jotkut yksittäiset ihmiset olivat Erätaukoa jo käyttäneetkin.

Erätauon ja partion ytimessä on samoja ajatuksia ja periaatteita. Tasa-arvoinen nuotion äärelle piiriin kokoontuminen on tuttua myös partiossa.

Viime vuonna Suomen Partiolaiset ja Erätauko-säätiö sopivat yhteistyöstä, joka mahdollistaa Erätauko-menetelmän käyttöönoton partiotoiminnan eri tasoilla. Erätauon käyttö tukee osaltaan partiolaisten uutta strategiaa ja jokaisen partiolaisen johtamistaitoja.

Jo ennen virallista sopimustakin olemme koko ajan käyttäneet Erätaukoa. Nyt pyrimme siihen, että saisimme entistä laajemmin koulutettua ihmisiä Erätauon käyttöön, että se jalkautuu osaksi meidän kaikkea tekemistämme.

Meillä on jo Erätauko käytössä, mutta nyt pyrimme tosi laajaan jalkauttamiseen.

Tulemme käyttämään Erätaukoa niin yksittäisissä lippukunnissa kuin partion koulutuksissa. Toimintamme on todella moninaista. Oli kyseessä sitten leirit, koulutukset tai tapahtumat, niin Erätauosta tulee osa perustekemistä.

UPM:n kanssa teemme yhteistyötä koskien keskusteluja ilmastonmuutoksesta Erätauko-menetelmällä. Järjestämme Erätauko-keskustelutilaisuuksia metsistä ja metsien käytöstä. Metsät ovat teema, joka voi herättää hyvinkin ristiriitaisia tunteita ja ajatuksia.

Kutsumme mukaan erilaisia tahoja ja nuoria keskustelemaan, millaisia ajatuksia ja kokemuksia ilmastonmuutos, kestävä kehitys ja metsätalous herättävät. Keskusteluja järjestetään niin etä- kuin lähitapaamisissa vuoden 2021 ja 2022 aikana.

Erätauko-menetelmälle on tässä ajassa paljon kysyntää, kun on vastakkainasettelua ja vihapuhetta. Siksi Erätauko onkin leviämässä laajalle. Olen kuullut Erätauon käyttäjiltä paljon positiivista palautetta. Kokemukset ovat samansuuntaisia kuin omanikin. Menetelmä mahdollistaa sen, että kaikki tulevat kuulluksi yhdenvertaisesti.”

Kaisa Leikola, toiminnanjohtaja, Suomen Partiolaiset

Teksti: Laura Rantanen

Diablogit

  • Erätauko-keskustelut Kansallismuseon uudistustyön tukena - keiden tarinat tulisi kertoa?

    Suomen Kansallismuseo uudistuu. Uudistumisprosessiin liittyen keväällä 2023 järjestettiin Erätauko-keskustelusarja, jonka tavoitteena oli lisätä ymmärrystä kulttuureista, identiteeteistä ja historiasta eri näkökulmista. Tähän diablogiin on haastateltu Kansallismuseon yhteisömanageria Elisa Sarpoa sekä museolehtoria Hanna Korhosta.
  • Syötteellä käydään viikoittain Erätauko-keskusteluja

    Syötteen 300:n asukkaan kylässä asustaa noin kymmenen hengen porukka, joka käy viikoittain Erätauko-keskusteluja. Parhaillaan keskusteluja käydään jopa pari kolme kertaa viikossa. Erätauko on vakiintunut osaksi arkea, ja keskusteluja aletaan käymään nykyään myös spontaanisti ajankohtaisista aiheista.
  • Erätauko-keskustelua uudistuvista datatalouden pelisäännöistä

    Datatalouden pelisäännöt uudistuvat Euroopan unionissa. Uudet EU-säännöt tulevat vaikuttamaan niin yrityksiin kuin yksityishenkilöihin. Koska sääntely on monimutkaista, mutta samalla se tarjoaa runsaasti uusia mahdollisuuksia yritysten arkeen, liiketoiminnan uudistamiseen ja toiminnan tehostamiseen, muutoksia kannattaa pureskella yhdessä näkemyksiä ja oivalluksia vaihtaen.
Kaikki diablogit