”Ensimmäisen kerran tutustuin Erätaukoon Sitran tilaisuudessa pari vuotta sitten. Jo Sitran keskustelussa yllätyin positiivisesti. En tuntenut muita keskustelijoita ja tulimme hyvin eri taustoista. Silti keskustelusta jäi tosi hyvä fiilis. Yllätyin, kuinka näinkin yksinkertainen menetelmä toimii näin hyvin.

Sitran keskustelun jälkeen sain osallistua muutamaan muuhunkin Erätauko-keskusteluun. Olen miettinyt, että mikä Erätauosta tekee niin toimivan tavan käydä keskustelua. Tykkään siitä, että jo keskustelujen lähtöasetelma on tasa-arvoinen, kun keskusteluun tullaan pelkillä etunimillä. Näin keskustelijat ovat vapaat niistä oletuksista, jotka liittyvät osallistujien titteliin tai taustaan.

Ihmiset pystyvät luottamuksellisuuden ilmapiirissä puhumaan hyvinkin henkilökohtaisesti ja rohkeasti oman kokemuksensa kautta.

Olen ehkä ollut todella taitavien fasilitaattorien ohjauksessa, mutta näissä keskusteluissa kaikki ovat tulleet kuulluksi. Keskustelun ohjaus on ollut hienoa ja siinä on onnistuttu hienovaraisesti hillitsemään niitä, jotka ehkä dominoisivat muita. Näin on saatu hiljaisempienkin ääni kuulumaan.

Jo pian ensimmäisen Sitran Erätauko-kokemukseni jälkeen tapasin Laura Arikkaa ja keskustelimme siitä miten partio voisi hyödyntää Erätaukoa. Partiossa jotkut yksittäiset ihmiset olivat Erätaukoa jo käyttäneetkin.

Erätauon ja partion ytimessä on samoja ajatuksia ja periaatteita. Tasa-arvoinen nuotion äärelle piiriin kokoontuminen on tuttua myös partiossa.

Viime vuonna Suomen Partiolaiset ja Erätauko-säätiö sopivat yhteistyöstä, joka mahdollistaa Erätauko-menetelmän käyttöönoton partiotoiminnan eri tasoilla. Erätauon käyttö tukee osaltaan partiolaisten uutta strategiaa ja jokaisen partiolaisen johtamistaitoja.

Jo ennen virallista sopimustakin olemme koko ajan käyttäneet Erätaukoa. Nyt pyrimme siihen, että saisimme entistä laajemmin koulutettua ihmisiä Erätauon käyttöön, että se jalkautuu osaksi meidän kaikkea tekemistämme.

Meillä on jo Erätauko käytössä, mutta nyt pyrimme tosi laajaan jalkauttamiseen.

Tulemme käyttämään Erätaukoa niin yksittäisissä lippukunnissa kuin partion koulutuksissa. Toimintamme on todella moninaista. Oli kyseessä sitten leirit, koulutukset tai tapahtumat, niin Erätauosta tulee osa perustekemistä.

UPM:n kanssa teemme yhteistyötä koskien keskusteluja ilmastonmuutoksesta Erätauko-menetelmällä. Järjestämme Erätauko-keskustelutilaisuuksia metsistä ja metsien käytöstä. Metsät ovat teema, joka voi herättää hyvinkin ristiriitaisia tunteita ja ajatuksia.

Kutsumme mukaan erilaisia tahoja ja nuoria keskustelemaan, millaisia ajatuksia ja kokemuksia ilmastonmuutos, kestävä kehitys ja metsätalous herättävät. Keskusteluja järjestetään niin etä- kuin lähitapaamisissa vuoden 2021 ja 2022 aikana.

Erätauko-menetelmälle on tässä ajassa paljon kysyntää, kun on vastakkainasettelua ja vihapuhetta. Siksi Erätauko onkin leviämässä laajalle. Olen kuullut Erätauon käyttäjiltä paljon positiivista palautetta. Kokemukset ovat samansuuntaisia kuin omanikin. Menetelmä mahdollistaa sen, että kaikki tulevat kuulluksi yhdenvertaisesti.”

Kaisa Leikola, toiminnanjohtaja, Suomen Partiolaiset

Teksti: Laura Rantanen

Diablogit

  • Erätauko-keskustelua lastensuojelun kokemusasiantuntijuudesta

    Vaikka kokemusasiantuntijuus on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisessa lastensuojelussa, liittyy toimintaan monenlaisia kysymyksiä ja toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Viisiosainen Kokemusasiantuntijuutta pintaa syvemmältä -kesustelusarja pyrkii osaltaan vastaamaan keskeisiin kysymyksiin kuulemalla Erätauko-menetelmää hyödyntäen niin kokemusasiantuntijoita itseään kuin muitakin alalla työskenteleviä ammattilaisia.
  • Meidän Espoo 20X0 - Erätauko-keskustelua tulevaisuuden Espoosta

    Espoossa keskusteltiin Erätauko-dialogia hyödyntäen siitä, miltä tulevaisuuden Espoon tulisi näyttää. Dialogin avulla pyrittiin kuulemaan erilaisia näkemyksiä ja lisäämään yhteistä ymmärrystä kaupungin ja sen eri asuinalueiden tulevaisuudesta. On tärkeää, että keskustelu kaupunkisuunnittelun teemoista on laajaa, ja siihen pääsevät osallistumaan myös asukkaat itse. Tähän kirjoitukseen on haastateltu Espoon kaupungin palvelupäällikköä Heli-Maija Nevalaa sekä Omnian asiakkuus- ja myyntipäällikköä Tuula Alankoa.
Kaikki diablogit