”Ensimmäisen kerran tutustuin Erätaukoon Sitran tilaisuudessa pari vuotta sitten. Jo Sitran keskustelussa yllätyin positiivisesti. En tuntenut muita keskustelijoita ja tulimme hyvin eri taustoista. Silti keskustelusta jäi tosi hyvä fiilis. Yllätyin, kuinka näinkin yksinkertainen menetelmä toimii näin hyvin.

Sitran keskustelun jälkeen sain osallistua muutamaan muuhunkin Erätauko-keskusteluun. Olen miettinyt, että mikä Erätauosta tekee niin toimivan tavan käydä keskustelua. Tykkään siitä, että jo keskustelujen lähtöasetelma on tasa-arvoinen, kun keskusteluun tullaan pelkillä etunimillä. Näin keskustelijat ovat vapaat niistä oletuksista, jotka liittyvät osallistujien titteliin tai taustaan.

Ihmiset pystyvät luottamuksellisuuden ilmapiirissä puhumaan hyvinkin henkilökohtaisesti ja rohkeasti oman kokemuksensa kautta.

Olen ehkä ollut todella taitavien fasilitaattorien ohjauksessa, mutta näissä keskusteluissa kaikki ovat tulleet kuulluksi. Keskustelun ohjaus on ollut hienoa ja siinä on onnistuttu hienovaraisesti hillitsemään niitä, jotka ehkä dominoisivat muita. Näin on saatu hiljaisempienkin ääni kuulumaan.

Jo pian ensimmäisen Sitran Erätauko-kokemukseni jälkeen tapasin Laura Arikkaa ja keskustelimme siitä miten partio voisi hyödyntää Erätaukoa. Partiossa jotkut yksittäiset ihmiset olivat Erätaukoa jo käyttäneetkin.

Erätauon ja partion ytimessä on samoja ajatuksia ja periaatteita. Tasa-arvoinen nuotion äärelle piiriin kokoontuminen on tuttua myös partiossa.

Viime vuonna Suomen Partiolaiset ja Erätauko-säätiö sopivat yhteistyöstä, joka mahdollistaa Erätauko-menetelmän käyttöönoton partiotoiminnan eri tasoilla. Erätauon käyttö tukee osaltaan partiolaisten uutta strategiaa ja jokaisen partiolaisen johtamistaitoja.

Jo ennen virallista sopimustakin olemme koko ajan käyttäneet Erätaukoa. Nyt pyrimme siihen, että saisimme entistä laajemmin koulutettua ihmisiä Erätauon käyttöön, että se jalkautuu osaksi meidän kaikkea tekemistämme.

Meillä on jo Erätauko käytössä, mutta nyt pyrimme tosi laajaan jalkauttamiseen.

Tulemme käyttämään Erätaukoa niin yksittäisissä lippukunnissa kuin partion koulutuksissa. Toimintamme on todella moninaista. Oli kyseessä sitten leirit, koulutukset tai tapahtumat, niin Erätauosta tulee osa perustekemistä.

UPM:n kanssa teemme yhteistyötä koskien keskusteluja ilmastonmuutoksesta Erätauko-menetelmällä. Järjestämme Erätauko-keskustelutilaisuuksia metsistä ja metsien käytöstä. Metsät ovat teema, joka voi herättää hyvinkin ristiriitaisia tunteita ja ajatuksia.

Kutsumme mukaan erilaisia tahoja ja nuoria keskustelemaan, millaisia ajatuksia ja kokemuksia ilmastonmuutos, kestävä kehitys ja metsätalous herättävät. Keskusteluja järjestetään niin etä- kuin lähitapaamisissa vuoden 2021 ja 2022 aikana.

Erätauko-menetelmälle on tässä ajassa paljon kysyntää, kun on vastakkainasettelua ja vihapuhetta. Siksi Erätauko onkin leviämässä laajalle. Olen kuullut Erätauon käyttäjiltä paljon positiivista palautetta. Kokemukset ovat samansuuntaisia kuin omanikin. Menetelmä mahdollistaa sen, että kaikki tulevat kuulluksi yhdenvertaisesti.”

Kaisa Leikola, toiminnanjohtaja, Suomen Partiolaiset

Teksti: Laura Rantanen

Diablogit

  • Erätauko maaperän ja sen viljelijän hyvästä tulevaisuudesta

    Erätauko-säätiön luotsaamissa keskusteluissa keskeistä on dialogin syntyminen ja erilaisten näkökulmien tasapuolinen esille pääseminen. Tässä keskustelussa päätarkoituksena oli kerätä huomioita Soil at Risk -symposiumin paneelikeskustelun taustaksi. Lisäksi blogin kirjoittaja Sanna Söderlund, joka toimii koulutuspäällikkönä Baltic Sea Action Groupissa sekä vastaa viljelijä- ja oppilaitosyhteistyöstä Carbon Actionissa, tulee hyödyntämään aineistoa väitöskirjatutkimuksessaan, jonka aiheena on edelläkävijäviljelijöiden siirtymä kohti uudistavaa viljelyä.
  • Kunta tekemisen mahdollistajana

    Hailuodon kunnanjohtaja Aki Heiskanen kokee Erätauon olevan tarpeellinen tuki kunnan yhteisötyössä ja yhteisöllisessä johtamisessa.
  • "Minkälainen olisi nuorten näköinen Erätauko?"

    Nuorisoseurat ry:n pääsihteeri Annina Laaksonen on mukana järjestämässä Nuori Kulttuuri Talksia, jossa nuoret ja päättäjät kokoontuvat keskustelemaan nuorten taideharrastuksista. Jatkossa hän toivoo näkevänsä täysin nuorten itsensä järjestämiä Erätaukoja.
Kaikki diablogit