”Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi järjestää vuosittain Politiikkaviikkoa, joka on valtaiskunnallinen yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemaviikko nuorille.

Politiikkaviikolla 2.-8.11.2020 suunniteltiin unelmien kuntaa ja opittiin toiminnallisesti vaikuttamisesta kunnissa ja kaupungeissa. Teemana oli kuntavaikuttaminen.

Herättelimme nuoria kuntavaalien alla nuoria huomaamaan, että vaikka kuntapolitiikka voi tuntua etäiseltä, niin kunnissa päätetään nuorten elämään eniten vaikuttavista asioista, kuten kouluista, terveydenhuollosta, julkisesta liikenteestä, kirjastoista, puistoista ja nuorisotiloistaja harrastusmahdollisuuksista. Samaan aikaan monissa kunnissa nuorten määrä laskee.

Politiikkaviikolla järjestimme yhdessä Erätauko-säätiön kanssa nuorten ja päättäjien yhteisiä keskusteluja. Keskusteluissa puhuttiin Erätauko-menetelmällä siitä, minkälaisessa kaupungissa tai kunnassa nuoret haluavat asua. Keskusteluja järjestettiin eri puolilla Suomea, kuten Kiteellä, Turussa, Muhoksella ja Tuusulassa.

Politiikkaviikon idea on ollut, että vaalien välilläkin on tärkeää puhua politiikasta niin, että nuoret saavat tietoa ja taitoa voidakseen itse vaikuttaa yhteiskunnassa. Koimme, että Erätauko-keskusteluissa nuoret pääsivät tasavertaisesti keskustelemaan ja tulivat kuulluksi.

Somessa jotkut jakoivat tunnelmia ja oivalluksia Erätauko-keskusteluista.

”On oivallettu kuinka nuorilla on mahdollisuus viedä asioita eteenpäin kunnissa.”

”Keskusteluissa on tunnistettu se, miten nuorten ja päättäjien vuorovaikutusta pitäisi entistä enemmän viestiä.”

Järjestimme Erätauko-säätiön kanssa nuorten ja päättäjien yhteisiä keskusteluja jo Politiikkaviikolla 2019 ja jo niissä koimme, että nuoret tulivat paremmin kuulluksi tällä menetelmällä.

Itse työskentelen Allianssissa osallisuusasiantuntijana ja johdan demokratiakasvatushankkeita. Nyt valmistaudumme jo kuntavaaleihin. Olen ollut myös itse keskustelijana Erätauko-keskusteluissa esimerkiksi nuorten vaikuttamiseen liittyen.

Menetelmä ei ole mitään salatiedettä tai rakettitiedettä, vaan yhdistää monia fasilitointimenetelmiä. Erätauko on selkeä ja kiinnittää erityistä huomiota siihen, että jokainen keskustelija saa sanottua oman näkemyksensä. Erätauossa muodostuu rauhallinen ja turvallinen keskusteluilmapiiri.

Me Allianssissa haluamme edistää sitä, että nuorten kuulemista toteutettaisiin monikanavaisesti. Yhteisiä tilaisuuksia, dialogeja, kyselyjä, yhteistä kehittämistä, kaikkea rinnakkain. Erätauko-keskustelu esimerkiksi toimii hyvin myös etänä ja dialogin voisi järjestää myös WhatsApp-puheluna.

Kasvokkainen kohtaaminen on nuorille todella tärkeää myös. Erätaukoa voisi entistä enemmän käyttää nuorten kanssa kohtaamisissa, joihin tulee ihmisiä eri taustoista ja keskusteluissa, joissa on nuoria eri taustoista, mutta myös viranhaltijoita.

Erätauko toimii hyvin vaikeidenkin aiheiden käsittelyssä, sen avulla voi puhua esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisystä. Kun yhdessä Erätauossa puhuttiin nuorten syrjäytymisestä nousi esimerkiksi esille, että nuoret eivät koe tulevansa kohdatuiksi sote-palveluissa.

Nuorten osallisuuden toteutumisessa on Suomessa suuriakin eroja. Kaikki lapset ja nuoret eivät pääse samalla tavalla osallistumaan. Monet päätöksentekijät pitävät lasten ja nuorten osallisuutta tärkeänä, mutta silti käytännön keinoja sen toteuttamiseen puuttuu.

Lapsille ja nuorille täytyy olla tarjota käytännön menetelmiä siihen, miten he pääsevät vaikuttamaan yhteiskunnan toimintaan. Monikanavaisuus on tärkeää. Tarvitaan aloitekanavia, mahdollisuuksia antaa palautetta ja tulla kuulluksi, yhteiskehittämistilaisuuksia.

Keskusteluja ja tapahtumia ei pidä perua poikkeusaikanakaan, vaan löytää vaihtoehtoisia tapoja järjestää niitä.”

Virva Viljanen, nuorten osallisuuden asiantuntija, Allianssi

Teksti: Laura Rantanen

Diablogit

  • Älä turhaan halveksi etäkeskustelua, sillä siinä on monta hyvää mahdollisuutta!

    Hyvin valmisteltuna, suunniteltuna ja esimerkiksi Erätauko-keskustelumenetelmän avulla etäkeskustelut voivat olla aivan yhtä hyviä ja syviä, kuin mitä livekohtaamisetkin. Kaikki lähtee läsnäolosta. Monelle etädialogi voi olla jopa parempi mahdollisuus osallistua yhteiseen keskusteluun. Sen vuoksi olemme julkaisseet kaksi uutta työkalua parempien etäkeskustelujen tueksi.
  • Hyvin sanottu ei tarkoita lällysti sanottu

    Yleisradio haluaa vahvistaa sananvapautta ja yksi osa sitä on Hyvin sanottu -hanke yhdessä Erätauko-säätiön kanssa. Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila uskoo, että muutos kohti parempaa keskustelukulttuuria saadaan viidessä vuodessa alulle.
  • Susikeskustelua

    Akordi Oy:n erityisasiantuntija Juha-Pekka Turunen pääsi ohjaamaan Erätauko-keskusteluja susista eri puolille Suomea, kun maa- ja metsätalousministeriö valmisteli susikannan hoitosuunnitelmaa.
Kaikki diablogit