Diablogit

 • Aleksi Lumpeen vaikuttajatyö metsästyskeskustelun ylläpitäjänä rakentuu Erätauko-säätiöltä tuttujen periaatteiden ympärille

  Aleksi Lumme vastaanotti Suomen dialogiteko 2022 -tunnustuksen edistettyään rakentavaa keskustelua vaikeista aiheista usean vuoden ajan. Rakentavan keskustelun aktiivin tavoitteena on olla ihminen, joka luo ympärilleen hyvää keskustelua. Aleksin mukaan avainasemassa vaikeisiin keskusteluihin osallistuessa on mielenhallinta: halu viedä asiaa ja keskustelua eteenpäin, ei voittaa. Tässä diablogissa pääsemme kuulemaan Aleksin ajatuksia vaikeisiin keskusteluihin osallistumisesta Erätauon oppeja hyödyntäen.
 • MuseoX -hanke vie Erätauko-dialogin osaksi museon arkea

  Oletko koskaan pohtinut, että olisipa jossain tila, joka on pyhitetty rauhalliselle, tasavertaiselle ja kunnioittavalle dialogille? Ei hätää, tällainen tila valmistuu osana MuseoX -hanketta yhteistyössä Erätauko-säätiön kanssa vuonna 2024. Tässä diablogissa projektitutkija Henna Kojo ja kokoelmapäällikkö Teemu Ahola kertovat, kuinka Erätauko-dialogi otetaan osaksi uutta viestinnän, pelin, postin ja digitaalisen elämän museota.
 • Hämeenlinnan matka ensimmäiseksi Hyvin sanottu -festivaalikaupungiksi

  Hämeenlinnan kaupungin toimintakulttuurin kehittämisstrategian teemaa “arvosta jokaista kohtaamista” toteutetaan Erätauko-dialogin avulla. Kaupungin matkasta kohti ensimmäistä Hyvin sanottu -keskustelufestivaalia kertovat Markku Rimpelä ja Laura Latomäki.
 • Valtiovarainministeriössä ihmisten kohtaaminen ja kuuleminen ovat työn ytimessä

  Valtiovarainministeriössä Erätaukoa hyödynnetään niin kansalaisten, henkilöstön kuin johdonkin kuulemisessa. Dialogitaidot nousevat tärkeäksi työssä, jonka ytimessä on ihmisten kohtaaminen. Tähän kirjoitukseen on haastateltu valtiovarainministeriön henkilöstöhallinnon kehittämispäällikköä Pilvi Pellikkaa.
 • Erätauko-keskustelua lastensuojelun kokemusasiantuntijuudesta

  Vaikka kokemusasiantuntijuus on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisessa lastensuojelussa, liittyy toimintaan monenlaisia kysymyksiä ja toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Viisiosainen Kokemusasiantuntijuutta pintaa syvemmältä -kesustelusarja pyrkii osaltaan vastaamaan keskeisiin kysymyksiin kuulemalla Erätauko-menetelmää hyödyntäen niin kokemusasiantuntijoita itseään kuin muitakin alalla työskenteleviä ammattilaisia.
 • Meidän Espoo 20X0 - Erätauko-keskustelua tulevaisuuden Espoosta

  Espoossa keskusteltiin Erätauko-dialogia hyödyntäen siitä, miltä tulevaisuuden Espoon tulisi näyttää. Dialogin avulla pyrittiin kuulemaan erilaisia näkemyksiä ja lisäämään yhteistä ymmärrystä kaupungin ja sen eri asuinalueiden tulevaisuudesta. On tärkeää, että keskustelu kaupunkisuunnittelun teemoista on laajaa, ja siihen pääsevät osallistumaan myös asukkaat itse. Tähän kirjoitukseen on haastateltu Espoon kaupungin palvelupäällikköä Heli-Maija Nevalaa sekä Omnian asiakkuus- ja myyntipäällikköä Tuula Alankoa.
 • Erätauko-säätiön harjoittelijoiden kokemuksia

  Tässä diablogissa Erätauko-säätiön harjoittelijat Vilma, Eveliina ja Tiina kertovat harjoittelukokemuksistaan osana Erätauko-säätiön tiimiä. Kirjoitus on kirjoitettu läksiäislahjana Erätauon tiimille.
 • Maahanmuuttodialogit kutsuivat keskustelemaan meitä jokaista koskettavasta aiheesta

  Syksyllä 2022 järjestettiin kolmipäiväinen maahanmuuttodialogien keskustelukokonaisuus. Kokonaisuuden järjestäneet Mariana Salgado ja Anna Rundgren, keskusteluita järjestäneet Helena Ohene Menu ja Nahla Hewidy sekä keskusteluun osallistunut Ahmad Moussa kertovat tässä kirjoituksessa kokemuksistaan maahanmuuttodialogien parissa.
 • Kuvassa: Erätauko-dialogin osallistujien ryhmäkuva

  Monikielinen Erätauko-dialogi - kohtaamista koulun ja maahanmuuttaneiden huoltajien väliseen yhteistyöhön

  Opetushallitus ja Suomi-Syyria Ystävyysseura (SSYS) järjestivät osana Sisäministeriön koordinoimia maahanmuuttodialogeja Erätauko-dialogin koulun ja arabiaa puhuvien huoltajien välisestä yhteistyöstä. Monikieliseen dialogiin liittyy omat erityispiirteensä, joita Anne Kolehmainen ja Yahya Alhajji avaavat tässä diablogissa. Kirjoituksen loppuun on kerätty vinkkilista monikielisen dialogin järjestämisen tueksi.
 • Samassa ringissä – Skididialogin äärellä kohtaavat lapset, nuoret ja aikuiset

  Lahden kaupungin peruskoululaiset käyvät yhdessä aikuisten kanssa Skididialogia, joka on Erätauko-keskusteluun pohjautuva, lapsille ja nuorille suunnattu rakentavan keskustelun malli. Opetuksen suunnittelija Petra Larvus kertoo Skididialogin synnystä, sen lujittamisesta kaupungin rakenteisiin ja dialogissa syntyneistä oivalluksista.
 • Ilmastonmuutos lukioissa - mihin meidän tulisi keskittyä ja miten Erätauko voi auttaa tässä

  Ilmastonmuutos lukioihin!- ja sen jalanjäljissä jatkavan Ilmastolukiot -hankkeen tavoitteena on ollut tuoda ilmastonmuutosteemaa aikaisempaa enemmän lukiohin. Sitä tulisi käsitellä muissakin oppiaineissa kuin luonnontieteissä. Ilmastonmuutoskeskustelua on tärkeä käydä yhdessä, kaikkia kuullen.