Viestintä ja digitaalinen vuorovaikutus jäsentävät arkeamme ja yhteisöjämme sekä muovaavat ajatteluamme. Viestinnän globaali murros on hyvin lyhyessä ajassa muuttanut tapojamme olla vuorovaikutuksessa muihin ihmisiin. Samalla on herännyt huoli yhteiskunnallisen keskustelukulttuurin heikkenemisestä.

MuseoX:n toimijat ottivat yhteyttä Erätauko-säätiöön kesällä 2022 ja ehdottivat yhteistyötä, jonka tavoitteena olisi tarjota mahdollisuuksia ihmisten kohtaamiselle. Digiviestintävälineillä on oma roolinsa yhteiskunnallisten kuplien muodostumisessa, joten museon tiloihin lähdettiin luomaan paikkaa, jossa näitä kuplia voidaan pyrkiä puhkaisemaan.

Samalla kohtaamispaikka Kupla myös vastaa suomalaisten tarpeeseen päästä käymään rakentavaa ja rauhallista keskustelua: 77 % suomalaisista kertoo nauttivansa syvällisistä keskusteluista ja 64 % kaipaavansa lisää mahdollisuuksia rauhallisen keskustelun käymiselle (Hyvin sanottu -tutkimus, 2023). Kuplan keskusteluissa on käytössä Erätauko-menetelmä.

Kohtaamispaikan tavoitteena on edistää tasavertaisia kohtaamisia ja vahvistaa keskustelukulttuuria, osallisuutta ja avointa vuoropuhelua eri ihmisryhmien kesken. Kohtaamispaikassa pääsee pohtimaan ihmisten välistä vuorovaikutusta sekä elämää digitalisoituneessa maailmassa ylisukupolvisesti.

Toiveena on, että uusi keskustelutila luo mahdollisuuden ymmärtää paremmin myös digiviestinnän yhteiskunnallista merkitystä. Tarkoituksena on herättää keskustelua ja syventää ymmärrystä siitä, mistä tähän on tultu ja mitä digiviestintä merkitsee niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta.

Kuplassa tullaan järjestämään kaikille avoimia kuukausittaisia Ajankohtainen Kupla pop-up-keskustelutilaisuuksia vaihtuvalla teemalla. Lisäksi kohtaamispaikassa järjestetään ennakkoilmoittautumisella avautuvia Erätauko-keskusteluja digiarjesta ja digitalisoituvasta maailmasta. 

Kupla tarjoaa myös maksuttomia Erätauko-keskusteluja kouluryhmille. Keskusteluiden teemoissa sovelletaan lasten ja nuorten omaa kokemusmaailmaa. Erätauko-keskustelujen tavoitteena on edistää koululaisten vuorovaikutustaitoja sekä ymmärrystä toinen toistamme kohtaan.

 

Lue lisää: Keskusteluareena kunnioittaviin kohtaamisiin

Lue lisää Kuplan Erätauko-keskusteluista

Uutiset

Kaikki uutiset