Keskustelun ohjauskortit

Ota ensin haltuun muutama ohjausteko, ja laajenna osaamistasi keskustelu kerrallaan. Aloita itsestäsi ja opi aina mestarikuuntelijasta keskustelijan vetäjäksi.

Jokaisessa keskustelussa on tärkeää hyvä virittäytyminen, ohjaaminen tasavertaiseen kohtaamiseen sekä oikeanlainen lopetus. Pohdi myös, millainen tilanne keskustelua edeltää. Onko esimerkiksi keskustelijoiden välillä jännitteitä ja uskotko jonkun dominoivan? Näissä tilanteissa opiskele erityisen tarkasti kortit, joissa on neuvoja tiukan paikan tullen.

Muutama vinkki korttien käyttöön:

 • Ota kortit käyttöön hyvissä ajoin ennen keskustelua, jo keskustelun suunnitteluvaiheessa
 • Lue kortti kerrallaan läpi ja tee keskustelusi tavoitteita palveleva käsikirjoitus keskustelun kulusta
 • Muokkaa sanoitukset omaan suuhun sopiviksi ja kirjaa näistä muistiinpanot
 • Lue kortit ja omat muistiinpanosi vielä läpi juuri ennen keskustelua tai edellisenä päivänä

Lisää työkaluja

 • Miten toimia, kun osallistuja hätääntyy keskustelun aikana?

  Erätauko-dialogin ohjaamista tukevat lisäkortit on tarkoitettu tilanteisiin, joissa käsitellään haastavaa aihetta tai tilanne on muutoin jännittynyt. Kortit on tehnyt DialogiAkatemian työryhmä: Kai Alhanen, Anne Kansanaho, Janne Kareinen ja Katriina Lehti.
 • Virittäytyminen, kun keskustelijat ovat jännittyneitä tai hätääntyneitä

  Erätauko-dialogin ohjaamista tukevat lisäkortit on tarkoitettu tilanteisiin, joissa käsitellään haastavaa aihetta tai tilanne on muutoin jännittynyt. Kortit on tehnyt DialogiAkatemian työryhmä: Kai Alhanen, Anne Kansanaho, Janne Kareinen ja Katriina Lehti.
 • Valmistautuminen haastavaan keskusteluun

  Erätauko-dialogin ohjaamista tukevat lisäkortit on tarkoitettu tilanteisiin, joissa käsitellään haastavaa aihetta tai tilanne on muutoin jännittynyt. Kortit on tehnyt DialogiAkatemian työryhmä: Kai Alhanen, Anne Kansanaho, Janne Kareinen ja Katriina Lehti. Kortit ovat testausvaiheessa ja kuulemme mielellään, miten ne toimivat.
Kaikki työkalut