Sitra auttaa digipalveluiden käyttäjiä ja yrityksiä hahmottamaan monimutkaista sääntelyä paremmin. Avuksi on luotu muun muassa reilussa tunnissa suoritettava Datatalouden ABC -verkkokurssi, joka tarjoaa tärkeää tietoa niin yrityksille kuin yksityishenkilöillekin. Uudet datatalouden pelisäännöt ja asetukset tulevat suitsemaan alustojen toimintaa ja edistämään datan hyödyntämistä eri tavoin. Käynnissä olevat muutokset tuovat uusia mahdollisuuksia etenkin pienemmille yrityksille. 

Tarkoituksena on sitoa Erätauko-menetelmä kurssiin, kurssin antia tukemaan sekä siitä heränneiden kysymysten, huolten ja toiveiden jakamiseen. Näin muutoksista pääsee käymään keskustelua yhdessä muiden kanssa, eikä kysymysten ja huolien kanssa tarvitse jäädä yksin. Yritysten on tärkeää tietää ja tunnistaa omat oikeutensa ja mahdollisuutensa. 

Erätauko-säätiö ja Sitra järjestävät yhdessä myös kaksi Erätauko-ohjaajakoulutusta datatalouden edistäjille. Ensimmäinen koulutus järjestettiin joulukuun puolivälin tienoilla, toinen järjestetään etänä tammikuussa. Koulutusten tarkoituksena on antaa datatalouden kanssa työskentelevälle valmiudet Erätauko-keskustelun ohjaamiseen ja järjestämiseen. Erätauko-menetelmän avulla voi tuoda yritysten, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden edustajia syventämään ymmärrystä EU-sääntöjen tuomista uusista mahdollisuuksista. 

Koska Sitra on ollut mukana Erätauko-menetelmän kehittämisessä ja käytämme sitä myös sisäisesti, tuntui luontevalta harkita sitä perusrungoksi, kun suunnittelimme opintopiirikonseptia datatalouden vauhdittamiseksi. Omissa Erätauko-kokeiluissamme näimmekin, kuinka helposti se auttoi tuomaan esiin hyvin erilaisia tulkintoja ja ymmärryksiä Datatalouden ABC -kursseistamme ja kuinka keskustelu auttoi kaikkia osallistuja saamaan paremman kokonaiskuvan”, kuvailee Tarmo Toikkanen, Sitran Data ja kilpailukyky -tiimin johtava asiantuntija

Erätauko-koulutuksen tuoma osaaminen auttaa datatalouden parissa työskentelevää ja tämän verkostoa muun muassa kasvattamaan konkreettista ymmärrystä siitä, mitä uudet säännöt tarkoittavat tietyn toimialan pk-yrityksen arjessa. Menetelmän avulla voi koota ja kuulla säännöistä nousevia huolia sekä vertaisilta nousevia osaratkaisuja. Erätauko-menetelmän voi tuoda myös tuoda kevyesti osaksi mitä tahansa kokousta tai tapaamista rakentavan keskusteluilmapiirin edistämiseksi.

Seuraava koulutus järjestetään keskiviikkona 17.1. klo 9-16 etäyhteyksin. Ilmoittaudu mukaan koulutukseen tästä.

 

Erätauko-keskustelua datataloudesta

Ensimmäisen koulutuspäivän yhteydessä käytiin Erätauko-dialogi datataloudesta ja uusien pelisääntöjen synnyttämistä huolista ja toiveista. Osallistujat pohtivat, millaista helpotusta uudet säännöt mahdollisesti tuovat ja mitä ne tarkoittavat niin käyttäjän kuin yrittäjänkin näkökulmasta. Esimerkiksi säännösten tuoma läpinäkyvyys ja reiluus nostettiin esiin positiivisina muutoksina. 

Jatkossa esimerkiksi mainonnan yhteydessä tulee näkyä, miksi käyttäjä näkee kyseisen mainoksen. Lisäksi profilointia ei saa tehdä arkaluonteisten henkilötietojen pohjalta. Jättiyritykset eivät saa jatkossa suosia alustoillaan omia palveluitaan ja näiden keräämään dataan tulee olla pääsy myös muilla. Säännöt velvoittavat suurimpia yrityksiä myös tekemään toiminnastaan säännöllistä yhteiskunnallista riskianalyysia; siis pohtimaan, millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia toiminnalla mahdollisesti on.

Keskustelussa heräsi kuitenkin huoli siitä, miten paljon uutta opeteltavaa ja muistettavaa säännöt tuovat mukanaan. Monet vaatimuksista kuulostavat teknisesti vaativilta, ja niiden toteuttaminen käytännössä herättää kysymyksiä. Keskustelussa myös pohdittiin, miten paljon uudet säännöt lisäävät käyttäjien omaa vastuuta. Ymmärtävätkö kaikki, mitä on tapahtumassa? Pitääkö meidän itse osata ja ymmärtää?

Keskustelun herättämiin huoliin ja uusiin oppeihin nojaten dialogissa nousi esille, että juuri siksi aiheesta on tärkeää käydä keskustelua. Keskustelua on käytävä myös niiden toimijoiden kanssa, jotka eivät toimi portinvartijoina ja jotka eivät pääse samalla tavalla mukaan keskusteluun tai aina tunnista omia oikeuksiaan. Uusien muutosten mukanaan tuomien kysymysten kanssa ei tarvitse jäädä yksin.

Kun muutokset astuvat voimaan ja näemme, millä tavalla ne oikeastaan vaikuttavat meihin, on tärkeää kuulla kokemuksia siitä, mikä toimii ja mikä ei ja laittaa vanhat opit uusiksi. Olemme murrosvaiheessa, josta meillä on paljon opittavaa ja ymmärrettävää. On tärkeää päivittää osaamista ja opetusta”, Koulutukseen osallistunut

Datatalouden uusien sääntöjen lisäksi uusia oivalluksia syntyi myös Erätauko-menetelmään liittyen. Menetelmä koettiin oivana tapana lisätä ymmärrystä eri aiheista ja ilmiöistä, itsestä ja muista osallistujista. Ratkaisukeskeisyyden ohella myös Erätauon tyyppinen keskustelu koettiin välillä tärkeäksi ja tervetulleeksi. Se nähtiin tapana luoda yhteisymmärrystä ja luoda parempaa keskusteluyhteyttä muihin. Sen avulla on mahdollista kuulla keskustelussa usein hiljaisiksi jääviä, rikkoa totuttuja rooleja ja antaa tilaa kokemusten kuulemiselle.

Olen vähän sellainen Asia-Pirkko, mutta sain tästä oivalluksen siitä, että aina ei ehkä tarvitsekaan päästä tuloksiin, vaan joskus ymmärryksen lisääminen onkin tärkeä tavoite”, Koulutukseen osallistunut

 

Eveliina Alho

Viestinnän koordinaattori

 

Diablogit

  • Erätauko-keskustelut Kansallismuseon uudistustyön tukena - keiden tarinat tulisi kertoa?

    Suomen Kansallismuseo uudistuu. Uudistumisprosessiin liittyen keväällä 2023 järjestettiin Erätauko-keskustelusarja, jonka tavoitteena oli lisätä ymmärrystä kulttuureista, identiteeteistä ja historiasta eri näkökulmista. Tähän diablogiin on haastateltu Kansallismuseon yhteisömanageria Elisa Sarpoa sekä museolehtoria Hanna Korhosta.
  • Syötteellä käydään viikoittain Erätauko-keskusteluja

    Syötteen 300:n asukkaan kylässä asustaa noin kymmenen hengen porukka, joka käy viikoittain Erätauko-keskusteluja. Parhaillaan keskusteluja käydään jopa pari kolme kertaa viikossa. Erätauko on vakiintunut osaksi arkea, ja keskusteluja aletaan käymään nykyään myös spontaanisti ajankohtaisista aiheista.
  • Yhdessä ja yksin: kokemuksia kohtaamisista ja yhteisöistä

    Erätauko-säätiö järjesti yhdessä Puistokatu 4:n kanssa Kansallisen dialogin marraskuun lopulla. Dialogissa keskusteltiin kohtaamisten kokemuksista ja yhteisöjen merkityksestä. Tässä diablogissa tarkastellaan yhteisöllisyyden muutosta, tarvetta ja sitä, mitä yhteisön muodostaminen vaatii keskusteluun osallistuneiden näkökulmasta. Lopuksi pohditaan, miten Erätauko voi tässä osaltaan auttaa.
Kaikki diablogit