Poikkeusajan dialogit

Seuraava Poikkeusajan dialogipäivä järjestetään 27.10. otsikolla: ”Miten pitkä poikkeusaika on vaikuttanut meihin ja mitä meillä on nyt edessä?” Vuoden 2021 viimeinen Poikkeusajan dialogien päivä on 2.12. Tervetuloa mukaan!

Poikkeusajan dialogit on  oikeusministeriön, Erätauko-säätiön, DialogiAkatemian, valtiovarainministeriön, Sitran ja valtioneuvoston kanslian dialogisten keskustelujen sarja, jossa luodataan kansalaisten kokemuksia poikkeusajan Suomessa eri näkökulmista.

Voit järjestää oman keskustelun tai osallistua jonkun järjestäjän avoimeen keskusteluun.

Poikkeusajan dialogien tavoitteena on tarjota kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuus käydä rakentavaa keskustelua ja lisätä ymmärrystä siitä, millaista on elää Suomessa poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa.

Keskusteluja järjestivät vuoden 2020 ja 2021 aikana kymmenet erilaiset toimijat eri puolilta yhteiskuntaa – yksittäisistä henkilöistä, järjestöihin, kuntiin, yrityksiin, säätiöihin ja ministeriöihin. Keskusteluihin on osallistunut laajasti erilaisissa elämäntilanteessa olevia ihmisiä.

Syksyn ensimmäisen keskustelupäivän (27.10.) aiheena on ”Miten pitkä poikkeusaika on vaikuttanut meihin ja mitä meillä on nyt edessä? Mistä olet huolissasi ja mikä luo luottamusta? Sen alla voi käsitellä esimerkiksi seuraavia aiheita: Mitä on tapahtunut turvallisuudentunteelle? Koetko että olemmeko jakautuneet? Miten toivumme pitkään jatkuneesta kriisistä? Voitte muokata aiheen itsellenne sopivaksi, esimerkiksi näin: ”Miten pitkä poikkeusaika on vaikuttanut(työyhteisöömme/ opiskeluun/ vanhuksiin/ koululaisiin/ lapsiin …) ja mitä meillä on nyt edessä?

Jos olet kiinnostunut itse järjestämään Poikkeusajan dialogin, olethan yhteydessä Toniin: toni.kuoremaki@eratauko.fi.

Saat häneltä tukimateriaalia ja voit ilmoittautua myös samalla perehdytykseen mikäli koet sellaisen hyväksi. Perehdytyksessä saat myös tukea keskustelun järjestämiseen liittyen. Perehdytykset järjestetään 4.10. klo 9-11 ja 10.11 klo 10-12.

Tuemme sinua keskustelun järjestämisessä!

Tule mukaan keskustelun järjestäjäksi!

Lue täältä, mitä keskustelun järjestäjän on hyvä ottaa huomioon.

Miten järjestän Poikkeusajan dialogin?

Oletko järjestänyt Poikkeusajan dialogin?

Täällä voit jakaa kokemuksesi meidän kanssamme keskustelun jälkeen.

Raporttia tulossa!

Avoimet dialogit:

Päivämäärä Aihe Järjestäjä
Partion Erätauko-viikon keskustelu 7.12 klo 18-19.30: Meidän metsämme. Mikä suomalaisissa metsissä tuo toivoa tai aiheuttaa huolta? Huolettavatko metsien hakkuut? Haluaisitko käyttää muovin sijasta enemmän puusta valmistettuja tuotteita? Tavoitteena on rakentaa yhteistä ymmärrystä erilaisista ajatuksista ja huolista koskien metsiä, niiden käyttöä, ilmastonmuutosta ja kestävää kehitystä ja saada myös nuorten ääni kuuluviin. Nyt emme väittele vaan rakennamme ymmärrystä eri näkökulmien välille. Keskustelemme omista kokemuksista, emme pyri vaikuttamaan tai esittelemään omaa asiantuntemusta. Partio
Maaseudun sivistysliiton Erätauko-viikon keskustelu: Mihin kuulun? Mihin ryhmään, paikkaan tai ympäristöön koet kuuluvasi? Miltä kuulumisen kokemus tuntuu? Mitä kuulumisen kokemukseen liittyy? Mikä siinä on hyvää ja arvokasta? Maaseudun sivistysliitto
Erätauko-viikon keskustelu: Mitä on suomalaisuus? Mitä on suomalaisuus tänään sinun kokemuksesi mukaan? Mitä suomalaisuus merkitsee sinulle? Millaisia tunteita Suomi ja suomalaisuus herättävät sinussa? Tuo oma näkemyksesi mukaan yhteiseen keskusteluun Hervannan Yhteisökeskus L8:aan (Lindforsinkatu 8). Ilmoittautuminen vaaditaan, sillä paikalle mahtuu vain rajallinen määrä osallistujia. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Antti Vanhala p. 0503661677, antti.vanhala@evl.fi Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä/KoKo-hank

Miten poikkeusajat ovat muovanneet elämäämme?

Poikkeusajan dialogeihin osallistui vuonna 2020 runsaat 1600 ihmistä eri puolilta Suomea ja maailmaa. Kyseessä on ollut ennennäkemätön kansalaisten ja viranomaisten yhteisponnistus, joka lisää ymmärrystä ja rakentaa luottamusta vaikeiden aikojen paineissa. Kooste kaikista viime vuoden keskusteluista on luettavissa täällä.

Vuoden 2020 Poikkeusajan dialogien kooste

Kevään 2021 keskustelupäivät olivat: 13.4., ja 16.6.
Syksyn 2020 keskustelupäivät olivat: 23.9., 22.10., 12.11. ja 3.12.
Kevään 2020 keskustelupäivät olivat: 16.4., 28.4., 12.5., 26.5. ja 9.6.

Dialogipäivistä on tehty yhteenvedot, jotka Valtionvarainministeriö on välittänyt myös valtion ja kuntien hallinnolle.

Kevään 2021 keskustelujen yhteenvedot:

13.4 Poikkeusaika jatkuu, elämä ja yhteisöt ovat asettuneet uusiin uomiin

16.6 Koronan Exit-suunnitelmaa tarvitsevat yhteisöjen ohella myös yksilöt

Syksyn 2020 yhteenvedot:

23.9. Dialogi lisää voimavaroja ja luottamusta tulevaan

22.10. Poikkeusajan pitkittyminen koettelee luottamusta ja tulevaisuudenuskoa

12.11. Yhteiskunnan muuttuminen ja elämän rajallisuus nousivat esiin Poikkeusajan dialogeissa

3.12. Poikkeuksellinen vuosi on väsyttänyt ihmiset, mutta toivoa on


Kevään 2020 keskustelujen yhteenvedot:

27.5 Koronan exit-suunnitelmaa tarvitsevat yhteisöjen ohella myös yksilöt

16.4. Suomalaiset keskustelivat poikkeusajan vaikutuksista

28.4. Poikkeusajan dialogit jatkuivat ja ymmärrys syveni

12.5. Poikkeusajat muuttavat vapauden rajoja

26.5. Poikkeuskesä saapuu

9.6. Opimmeko jotakin kriisistä?

 

Maaseudun ja kaupungin vastakkaisasettelua mietittiin nyt erityisesti koronan aiheuttaman uuden tilanteen näkökulmasta ja todettiin, että vastakkainasettelu on murtumassa.

Sofia Heininen, koulutussuunnittelija, Maaseudun Sivistysliitto

Mekin olemme olleet mukana Poikkeusajan dialogeissa!

Mukana järjestämässä Poikkeusajan dialogeja ovat olleet mm.