Erätauko-säätiö – Dialogpaus-stiftelsen – perustettiin keväällä 2019 tukemaan yhdessä muiden dialogista kiinnostuneiden toimijoiden kanssa rakentavaa keskustelukulttuuria Suomessa, vähentämään yhteiskunnan jakautumista ja vahvistamaan ihmisten osallisuutta. Toimintaa halutaan nyt jatkaa.

“Dialogpaus-stiftelsen har redan under de två första verksamhetsåren uppnått ett betydande genomslag i sitt grunduppdrag att genom dialog uppnå förtroende och därigenom främja demokratin. Dialogpaus-metoden är inte ett komplement till den nationella diskussionskulturen utan en förutsättning för en dialog och ett samhälle där alla människor ges möjlighet att få sin röst hörd – på lika villkor. Det här går hand i han med Svenska kulturfondens vision – att skapa ett öppet och inkluderande samhälle.”

Sören Lillkung, VD, Svenska kulturfonden

Erätauko-säätiö toteutti keväällä 2021 vaikuttavuuden arvioinnin kahdesta ensimmäisestä toimintavuodestaan. Arvioinnin mukaan säätiö on pystynyt hyvin lyhyessä ajassa verrattain pienillä panostuksilla luomaan toiminnan nykyiset vaikutukset ja kokonaisuudessaan säätiön toimintaa voidaan pitää erittäin onnistuneena. Vielä kuitenkin riittää tehtävää.

”Erätauko-säätiön toiminnalle on edelleen vahva yhteiskunnallinen tilaus. Voimistunut polarisaatio ja heikentynyt keskustelukulttuuri koetaan yhdeksi keskeisemmäksi demokratian ongelmaksi ja tämän takia Sitra haluaa olla mukana varmistamassa, että yhteiskunnallinen keskustelu ei jäisi ainoastaan kaikkein äänekkäimmille ja kärjekkäimmille. Erätauko-menetelmän avulla voimme vaikuttaa siihen, että keskustelu on turvallista ja toisia kunnioittavaa.”

Veera Heinonen, Demokratia ja osallisuus -teeman johtaja, Sitra

Ensi vuodesta lähtien Erätauko-säätiö keskittyy toiminnassaan edelleen yhteistyöhön mediasektorin, koulutussektorin sekä muiden toimijoiden kanssa.

Säätiö jatkaa yhteistyötä esimerkiksi Ylen kanssa viisivuotisen Hyvin sanottu -hankkeen parissa, jota säätiö ja Yle yhdessä koordinoivat. Hankkeessa on mukana jo yli 130 yhteistyökumppania.

Lisäksi säätiö paneutuu dialogi- ja vuorovaikutustaitojen oppimisen tukemiseen perusasteella ja toisella asteella.

”Erätauko-säätiö on saavuttanut suuren osan sille asetetuista tavoitteista. Sen päämäärät jaetaan laajasti, kuten osoittaa tiivis yhteistyö YLEn Hyvin sanottu -kampanjan kanssa. Nyt meidän on keskityttävä vielä määrätietoisemmin vaikeisiin aiheisiin, jotka jakavat suomalaisia ja luovat keinotekoisiakin rajalinjoja yhteiskuntaan. Kulttuurirahasto syntyi aikoinaan eri kansalaispiirien yhteistyöllä, ja se velvoittaa meitä edistämään keskinäistä luottamusta ja ymmärrystä yhä edelleen.”

Antti Arjava, yliasiamies, Suomen Kulttuurirahasto

Tulevina vuosina jatketaan myös Erätauko-keskustelujen järjestämistä vaikeista, kansalaisia jakavista aiheista. Viime vuosina tällaisia keskusteluja on järjestetty esimerkiksi metsistä, ilmastosta ja luonnosta, maaseudusta, ruuasta, Suomesta ja suomalaisuudesta ja hyvinvoinnista.

”Erätauko-säätiön toiminta on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle. Jatkorahoitus varmistaa, että rakentavan keskustelun menetelmät leviävät entistäkin laajemmalle.Osattomuuden tunne yhteiskunnallisissa kysymyksissä oli mahdollisesti yksi syistä tuoreiden vaalien alhaiseen äänestysprosenttiin. Dialogitaidot ja siten pääsy mukaan keskusteluun vahvistavat myös demokratian toteutumista. Jenny ja Antti Wihurin rahasto tehtävänä on mahdollistaa hyvinvoivan yhteiskunnan perusedellytyksiä, joita Erätauko-säätiön edistämät rakentavan dialogin taidot ovat.”

Arto Mäenmaa, asiamies, Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Erätauko-säätiö jatkaa yhteistyötä Erätaukoa kouluttavien toimijoiden sekä Erätauko-verkoston kanssa. Vuonna 2020 eri tahot kouluttivat yli 900 uutta Erätauko-ohjaajaa.

Uudet ohjaajat ja Erätauko-keskustelujen järjestäjät ovat erittäin tärkeässä osassa, jotta Erätauko-keskusteluja toteutetaan eri puolilla Suomea ja ulkomailla ja jotta erilaiset ihmiset pääsevät osallistumaan rakentavaan, yhteiskunnalliseen keskusteluun. Erityisesti mukaan kutsutaan heitä, jotka eivät yleensä osallistu. Erätauko-keskusteluihin on osallistunut jo yli 60 000 suomalaista.

“On hienoa päästä jatkamaan tärkeää työtä yhdessä ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 60% suomalaisista kokee, että keskustelukulttuuri on muuttunut huonommaksi eikä 24% suomalaisista halua osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, koska pelkää muiden reaktioita. Samalla 80% suomalaisista kertoo nauttivansa syvällisistä keskusteluista ja arvostavansa eri tavoin ajattelevia. Keskustelukulttuuri muuttuu tekojen avulla ja suomalaisilla on halu keskustella. Näiden, osaltaan herättelevien ja osaltaan toiveikkaiden huomioiden myötä lähdemme rakentamaan Erätauko-säätiön tulevia vuosia.”

Laura Arikka, toimitusjohtaja, Erätauko-säätiö

Lisätietoja:

Laura Arikka, toimitusjohtaja, Erätauko-säätiö: +358 44 579 2686, laura.arikka(a)eratauko.fi

Sören Lillkung, ordförande i styrelsen: +358 40 620 7500, soren.lillkung(a)kulturfonden.fi

Erätauko-säätiön kotisivut

Lue kokemuskertomuksia Erätauosta säätiön Diablogeista

Hyvin sanottu -hankkeen kyselytutkimuksen tuloksia suomalaisesta keskustelukulttuurista

Uutiset

  • Ehdota vuoden 2023 Suomen dialogitekoa!

    On taas aika ehdottaa Suomen dialogiteko -tunnustukselle saajaa. Erätauko-säätiö myöntää vuosittain Suomen dialogiteko -tunnustuksen jollekin toimijalle. Tunnustus jaetaan tänä vuonna kuudetta kertaa.
  • Hurraa! Erätauko nuorille -kokonaisuus on nyt julkaistu

    “Erätauko nuorille” on kokonaisuus, joka tukee dialogitaitojen harjoittelemista sekä osallisuuden toteutumista. Kokonaisuuden avulla voi kehittää omia sekä ryhmän keskustelu- ja kuuntelutaitoja. Materiaalien avulla voi lisäksi harjoitella Erätauko-keskustelun ohjaajana toimimista.
  • Valtteri Tervala aloittaa Erätauko-säätiössä uutena asiantuntijana

    Erätauko-säätiön tiimi saa helmikuun lopulla vahvistusta, kun Valtteri Tervala aloittaa säätiössä asiantuntijana. Erätauko-menetelmä on kulkenut mukana Valtterin tekemässä työssä jo menetelmän alkuajoista lähtien.
Kaikki uutiset