35 keskustelua Suomen tulevaisuudesta on Erätauko-säätiön ja valtioneuvoston kanslian yhteistyössä järjestämä keskustelujen sarja, jossa keskusteltiin Suomen tulevaisuudesta Erätauko-menetelmän avulla. Erätauko-säätiö vastasi keskusteluiden järjestämisestä sekä keskustelijoiden kutsumisesta.

Keskusteluiden tavoitteena oli syventää ymmärrystä Suomen tulevaisuuden tärkeimmistä kysymyksistä. Tarkoituksena oli kuulla, mikä suomalaisissa ja Suomessa asuvissa herättää toiveikkuutta tai huolta omassa, muiden tai Suomen tulevaisuudessa. Keskusteluita ja niissä nousseita näkökulmia hyödynnetään osana valtioneuvoston tulevaisuusselonteon valmistelua.

Tulevaisuusdialogit tukevat valtioneuvoston tavoitteita edistää demokratiaa ja osallisuutta sekä lisätä vuorovaikutusta hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Tulevaisuusselonteko toimii keskustelunavauksena seuraaville vuosille. Keskusteluiden kirjauksia hyödynnetään myös osana kevään Kansallisten dialogien kokonaisuutta. 

Syksyllä 2020 järjestimme yhdessä valtioneuvoston kanslian kanssa samanlaisen keskustelukokonaisuuden, käyden yhteensä 50 dialogia Suomen tulevaisuudesta. Pääset lukemaan kokonaisuudesta lisää täältä.

 

Keskusteluja järjestettiin ympäri Suomen, ja aina ulkomaille asti, erilaisille kohderyhmille

Kevään 2024 aikana järjestimme yhteensä 35 keskustelua, joissa oli mukana lähes 300 osallistujaa. Keskusteluihin pyrittiin kutsumaan erityisesti sellaisia henkilöitä, jotka eivät yleensä osallistu erilaisiin kuulemisiin tai tämän tyyppisiin tapahtumiin.

Dialogeja järjestettiin erilaisille kohderyhmille ympäri Suomen, ja niihin osallistuttiin aina Helsingistä Inariin ja Vaasasta Kuhmoon. Lisäksi yksi keskustelu järjestettiin ulkomailla asuville suomalaisille sekä Suomeen paluumuuttaneille. Keskusteluun osallistuttiin aina Saksasta ja Libanonista asti.

Puolet keskusteluista käytiin lähikeskusteluina (18), puolet etäyhteyksin (17). Kolme keskustelua käytiin ruotsin kielellä. Osan järjestimme esimerkiksi tietyllä asuinalueella asuville. Kohderyhminä olivat esimerkiksi Lapissa, Kainuussa sekä Pohjanmaalla asuvat. 

Keskusteluihin kutsuttiin mukaan erityisesti nuoria. Muita rajatumpia kohderyhmiä olivat esimerkiksi Suomeen pakolaisena tulleet, vammaiset, romanit sekä eläkeläiset. Osa keskusteluista taas oli avoimia aivan kaikille halukkaille.

Kaikki keskustelijat kutsutaan alkusyksystä yhteiseen tilaisuuteen, jossa he pääsevät kuulemaan dialogien sisällöistä sekä tärkeimmistä nostoista ja jatkamaan keskustelua yhdessä.

Järjestimme osan keskusteluista yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, ja osalta saimme paljon arvokasta apua kutsumisessa. Mukana olivat seuraavat toimijat:

 • Aivovammaliitto
 • FinFami ry
 • Finnsight-tapahtuma
 • Eläkeliitto
 • Hausjärven, Janakkalan ja Lopen lukiot
 • Hämeenlinnan kaupunki
 • Invalidiliitto
 • Kainuun liitto
 • Kotkan kaupunki
 • Kuopion kaupungin osallisuustiimi
 • Kölvi-toiminta
 • Näkövammaisten liitto
 • Nätverket Bärkraft
 • Palvelutalo Saga Kaskenpuisto
 • Puistokatu 4
 • Reserviläisliitto
 • Smile-hanke
 • Suomen Romaniyhdistys ry
 • Suomi-Seura
 • Suopellon koulu, Naantali
 • Tuusulan kunta
 • Yhteinen pöytä -ruokaterminaali
 • Yhdessä osallistuen -hanke, Mikkeli

Iso kiitos kaikille yhteistyökumppaneille sekä sinulle, joka autoit meitä kutsun välittämisessä eteenpäin.

Työstämme tällä hetkellä keskusteluiden kirjauksista koontia, joka tullaan julkaisemaan syksyllä 2024. Tiedotamme Erätauko-säätiön nettisivuilla selontekotyön kehittymisestä.

 

Mikä Erätauko-säätiö?

Erätauko-säätiön tarkoituksena on yhdessä muiden dialogista kiinnostuneiden tahojen kanssa muuttaa keskustelukulttuuri Suomessa rakentavammaksi, vähentää yhteiskunnan jakautumista ja lisätä ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan.

Erätauko-säätiön visio on, että yhteiskunnallinen keskustelu on rakentavaa, kunnioittavaa ja siihen osallistuvat yhteiskunnan jäsenet laajasti. Ihmisillä ja organisaatioilla on sekä halua että osaamista käydä rakentavaa keskustelua tärkeistä aiheista.

 

Lisätietoja:

Laura Arikka, toimitusjohtaja, Erätauko-säätiö, 044 579 2686 

Jaana Tapanainen-Thiess, Tulevaisuusselonteon pääsihteeri, valtioneuvoston kanslia

Uutiset

Kaikki uutiset