Ope­tus­hal­li­tuk­sen ja Ou­lun kau­pun­gin ra­hoit­ta­ma Kes­tä­vä opin­vir­ta – toi­min­ta­mal­lit lu­ki­oi­den il­mas­to- ja kes­tä­vyys­kas­va­tuk­seen -han­ke on julkaissut Valtakunnallisen lukioiden kestävyystiekartaston. Jul­kai­su tukee lu­ki­oi­den tar­pei­ta pääs­tä koh­ti eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­viä toi­min­ta­ta­po­ja: re­surs­si­vii­sas­ta, hii­li­neut­raa­lia ja luon­to­myön­teis­tä lu­ki­o­yh­tei­söä. Kokonaisuudesta löytyy arjen kestävyysmurrosta tukevia käytännön vinkkejä.

Kestävyystiekartasto kokoaa yhteen asiantuntijoiden artikkeleita sekä käytännön työkaluja ekologisesti kestävien toimintatapojen tukemiseksi lukioissa. Kokonaisuudesta löytyy 12 case-esimerkkiä eri lukioiden konkreettisista kokemuksista ympäri Suomen. Näin on helppo ottaa mallia siitä, mitä muualla jo tehdään ja millaiset toimet on todettu toimiviksi.

Monesti kestävyyskasvatukseen liittyy sellainen ongelma, että aletaan keksimään pyörää uudestaan eli lähdetään tekemään kaikki alusta asti itse. Julkaisun avulla voi nyt ehkä vähän suoristaa mutkia ja saada vinkkejä siihen, mitä muualla on jo tehty.”

Oulussa Erätauko-keskusteluja on käyty jo pidemmän aikaa erityisesti ilmastonmuutokseen liittyen. Ilmastonmuutos lukioihin!- ja Ilmastolukiot -hankkeiden tavoitteena oli tuoda teemaa aikaisempaa enemmän osaksi lukioiden arkea. Lähtökohtana oli, ettei ilmastonmuutosta saada selätettyä, ellei siitä keskustella yhdessä, kaikkia kuullen. Pääset lukemaan lisää hankkeista diablogistamme. Juttuun on haastateltu Paula Ratavaa ja Jussi Tombergia.

Olemme edistäneet Erätauon käyttöä lukioissa, sillä se, että ihmiset keskustelevat rakentavasti näistä teemoista omissa yhteisöissään, on kaiken perusta. Ilman sitä on vaikeampaa edistää kestävyyttä. Yhteiset keskustelut ovat todella tärkeä aloitusaskel kaikelle kestävyydelle, ja siksi Erätauko haluttiin nostaa myös tiekartastossa yhdeksi pääteemaksi asiantuntija-artikkeleiden kautta.”

Lukioiden kestävyystiekartastosta löytyy Erätauko-säätiön toimitusjohtajan Laura Arikan kirjoittama artikkeli keskustelevasta yhteisöstä muutoksen supervoimana. Kestävin muutos tehdään nimittäin yhdessä. Tie­don, tut­ki­muk­sen ja asi­an­tun­ti­juu­den li­säk­si tar­vi­taan siis myös yh­teistä kes­kus­te­lua. Mitä kes­kus­te­le­vam­pi yh­tei­sö, sitä hel­pom­pi on teh­dä kes­tä­viä rat­kai­su­ja. Pääset lukemaan artikkelin kokonaisuudessaan täältä.

Ratava korostaa, että kestävyysteemoista opettamisen eteen tehdään jo nyt todella paljon tärkeää työtä niin lukioissa kuin varhaiskasvatuksen ja peruskasvatuksen yksiköissä. Tätä kaikkea hyvää olisi tärkeä nostaa entistä enemmän esille, sillä moni nuori kokee ahdistusta siitä, etteivät aikuiset tunnu tekevän tarpeeksi. Usein kuulemme huonoista uutisista, mutta myös hyvistä asioista viestiminen on erittäin tärkeää. Julkaisu nostaa osaltaan esille sitä, mitä kaikkea hienoa aiheen parissa jo nyt Suomessa tehdään.

Kestävyyskasvatus ei ole enää mikään marginaali juttu, vaan sen eteen tehdään paljon. Tervetuloa siis mukaan rakentamaan omaa reittiänne kohti kestävyyttä.”

Erätauko nuorille -kokonaisuus löytyy nyt myös MAPPAsta

Tänä keväänä julkaistun Erätauko nuorille -kokonaisuuden materiaalit tukevat nyt entistä paremmin lukioissa käytäviä keskusteluja. Erätauko nuorille on kokonaisuus, joka tukee dialogitaitojen harjoittelemista sekä osallisuuden toteutumista. Kokonaisuus on tarkoitettu erityisesti opettajille, ohjaajille, valmentajille, kuntien osallisuustyöntekijöille sekä vapaaehtoistoiminnan vetäjille.

Erätauko nuorille -materiaalit on lisätty MAPPA-palveluun, josta löytyy kattavasti materiaaleja, koulutuksia ja erilaisia tapahtumia kestävän elämäntavan taitojen opettamiseen eri ikäryhmille ja useisiin muihin eri käyttötarkoituksiin. Sivuston avulla voit hakea yhdestä paikasta kootusti opetusmateriaalia vaikkapa johonkin tiettyyn opetussuunnitelman tavoitteeseen tai GreenComp-osaamiskehykseen liittyen. Palvelua ylläpitää Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry.

 

Mikä Erätauko-säätiö?

Erätauko-säätiön tarkoituksena on yhdessä muiden dialogista kiinnostuneiden tahojen kanssa muuttaa keskustelukulttuuri Suomessa rakentavammaksi, vähentää yhteiskunnan jakautumista ja lisätä ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan.

Erätauko-säätiön visio on, että yhteiskunnallinen keskustelu on rakentavaa, kunnioittavaa ja siihen osallistuvat yhteiskunnan jäsenet laajasti. Ihmisillä ja organisaatioilla on sekä halua että osaamista käydä rakentavaa keskustelua tärkeistä aiheista.

 

Kirjoittanut: Eveliina Alho

Uutiset

Kaikki uutiset