Poikkeusajan dialogit

Poikkeusajan dialogeihin on osallistunut jo yli 2000 suomalaista. Keskusteluja on ollut lähes 300, valtaosa etänä. Kiitos kaikille 111 keskustelun järjestäjälle!

Poikkeusajan dialogit on ollut oikeusministeriön, Erätauko-säätiön, DialogiAkatemian, valtiovarainministeriön, Sitran ja valtioneuvoston kanslian dialogisten keskustelujen sarja, jossa on kuultu kansalaisten kokemuksia poikkeusajan Suomessa eri näkökulmista. Keskustelun järjestäjinä on toiminut yli 100 eri toimijaa.

Poikkeusajan dialogien tavoitteena on ollut tarjota kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuus käydä rakentavaa keskustelua ja lisätä ymmärrystä siitä, millaista on elää Suomessa poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa.

Keskusteluja järjestivät vuoden 2020 ja 2021 aikana kymmenet erilaiset toimijat eri puolilta yhteiskuntaa – yksittäisistä henkilöistä, järjestöihin, kuntiin, yrityksiin, säätiöihin ja ministeriöihin. Keskusteluihin on osallistunut laajasti erilaisissa elämäntilanteessa olevia ihmisiä.

Voit lukea kahden vuoden kokemuksista lisää täältä.

Syksyn 2021 keskustelupäivät olivat 27.10. ja 2.12.

Kevään 2021 keskustelupäivät olivat: 13.4., ja 16.6.

Syksyn 2020 keskustelupäivät olivat: 23.9., 22.10., 12.11. ja 3.12.

Kevään 2020 keskustelupäivät olivat: 16.4., 28.4., 12.5., 26.5. ja 9.6.

Dialogipäivistä on tehty yhteenvedot, jotka Valtionvarainministeriö on välittänyt myös valtion ja kuntien hallinnolle.

Miten poikkeusajat ovat muovanneet elämäämme?

Poikkeusajan dialogeihin osallistui vuonna 2020-2021 runsaat 2000 ihmistä eri puolilta Suomea ja maailmaa. Kyseessä on ollut ennennäkemätön kansalaisten ja viranomaisten yhteisponnistus, joka lisää ymmärrystä ja rakentaa luottamusta vaikeiden aikojen paineissa. Vuoden 2020 kooste löytyy täältä.

Vuoden 2020 Poikkeusajan dialogien kooste

Maaseudun ja kaupungin vastakkaisasettelua mietittiin nyt erityisesti koronan aiheuttaman uuden tilanteen näkökulmasta ja todettiin, että vastakkainasettelu on murtumassa.

Sofia Heininen, koulutussuunnittelija, Maaseudun Sivistysliitto

Mekin olemme olleet mukana Poikkeusajan dialogeissa!

Mukana järjestämässä Poikkeusajan dialogeja ovat olleet mm.