”Valtionvarainministeriö sai ehdotuksen käyttää avoimen hallinnon työssä Erätauko-menetelmää, kun teimme vuonna 2019 avoimen hallinnon toimintasuunnitelmaa. Olin itse päässyt jo aikaisemmin osallistumaan Erätauko-keskusteluun, joten tiesin menetelmästä jotain.

Kävimme DialogiAkatemiassa kuulemassa tarkemmin mistä on kyse. Ajattelimme jo heti ensimmäisen tapaamisen yhteydessä, että otamme ainakin omalle yksikölleni Erätauko-koulutusta. Johdan valtionhallinnon kehittämisosastolla hallintopolitiikan yksikköä.

Kaikki innostuivat omassa yksikössäni, kun he pääsivät kokeilemaan Erätaukoa, ja kaikki halusivat jatkaa menetelmän käyttöä. Koulutimme yksikköni ihmisiä Erätauon käyttöön ja harjoittelimme työpaikallakin Erätauko-menetelmää.

Viime vuonna järjestimme avoimen hallinnon aluekierroksella eri paikkakunnilla Erätauko-keskusteluja. ”Luottamusta rakentamassa” -kiertueen keskustelut oli tarkoitettu kunta- ja virastojohdolle ja hallinnon kehittäjille.

Tavoitteena oli käydä avointa keskustelua ja saada tietoa ja ymmärrystä siitä mitä kunnat ja valtion virastot toivovat avoimuuden ja johtamisen kehittämiseltä.

Tavoitteena oli myös, että osallistujat pääsevät oman kunnan ja viraston näkökulmasta kirkastamaan ymmärrystä yhteisistä ja omista tavoitteista.

Ennen poikkeusajan alkua ehdimme kokoontua fyysisesti Tampereella, Kokkolassa ja Salossa. Sen jälkeen aluekierroksen tapaamiset siirtyivät verkkoon ja etäkeskusteluiksi. Erärauko toimi hyvin myös etäkeskusteluissa hyvin Mikkelissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä.

Ilman Erätaukoa emme olisi mitenkään päässeet niin syvälliseen keskusteluun, kuin nyt päästiin. Saimme valtavasti materiaalia niistä keskusteluista.

Halusimme paitsi saada tietopohjaa siitä, miten avoimuutta johdetaan ja luottamusta rakennetaan, myös lisätä luottamusta toimijoiden välillä.

Tunnelma oli Erätauko-keskusteluissa ihan erityinen, luottamusta oli ilmassa. Vaikka luottamusta ei kerrassa rakenneta, niin Erätauko-keskusteluissa osallistujille välittyi toivoakseni ministeriön vilpitön halu kuunnella ja kuulla.

Emme halua ministeriössä tehdä itseksemme asioita, vaan miettiä yhdessä mitä on tarpeellista tehdä – ja tehdä sitten näiden yhteisten keskustelujen pohjalta oikeita asioita.

”Luottamusta rakentamassa” -kiertueen keskustelut olivat kuntien ja hallinnon välisiä, niissä ei ollut mukana kansalaisia. Kansalaisia pääsimme kuulemaan viime vuonna Poikkeusajan dialogeissa, joiden organisoinnissa olimme mukana.

Poikkeusajan dialogit olivat ministeriön näkökulmasta todella antoisia. Saimme Erätauko-keskusteluista paljon hyödyllistä tietoa hallinnon käyttöön. Erätauko-keskusteluista saamamme palaute on aina ollut todella kiittävää.

Ihmiset kokevat Erätauko-keskustelut sellaisina, että osallistujat tulevat aidosti kuulluksi ja ymmärrys lisääntyy. Myös viranhaltijat pääsevät tämän menetelmän avulla tuomaan esille omia kokemuksiaan, eivätkä he niinkään edusta mitään tahoa tai agendaa.

”On niin ihana keskustella, kun ei tarvitse koko ajan miettiä ratkaisua tai toimenpidettä”, sanoi yksi viranhaltija Erätauko-keskustelun jälkeen. Menetelmä vapauttaa ajattelua. Keskustelussa voi keskittyä ihan eri tavalla muiden kuuntelemiseen, kun kaikki energia ei mene siihen, että joutuu miettimään ratkaisuja ja lopputulosta.

Erätaukoa käytetään meillä tulevissakin tilaisuuksissa. Julkistimme viime vuonna avoimen hallinnon strategian koko julkiselle sektorille. Sen ohjaamana lisäämme Erätauko-menetelmän käyttöä ja hyödyntämistä jatkossa entistä enemmän. Koulutamme myös lisää viranhaltijoita Erätauon käyttöön.

Olemme mukana myös Ylen ja Erätauko-säätiön Hyvin sanottu-hankkeessa ja maaliskuun Poikkeusajan dialogeissa. Erätauko on herättänyt paljon kiinnostusta myös ulkomailla, koska avoimen hallinnon työ on kansainvälistä.

Monessa muussakin maassa on herätty huomaamaan, että rakentavaa keskustelua tarvitaan ja siihen on oltava menetelmä. Kun tarve on huomattu ja olemme esitelleet avoimen hallinnon kollegoille valmiiksi ajatellun mallin, niin kiinnostus on herännyt nopeasti.

Ajatuksena on, että voisimme pitää tulevaisuudessa kansainvälisiä dialogeja. Myös Poikkeusajan dialogit kiinnostavat ulkomailla kovasti.

Etenkin kollegat Euroopassa ovat olleet kiinnostuneita Erätauosta ja Poikkeusajan dialogeista. Vastaavaa keskustelujen kokonaisuutta poikkeusaikoina ei ole järjestetty missään muualla kuin Suomessa.

Olemme omassa yksikössä puhuneet paljon siitäkin, että kun olemme alkaneet käyttää Erätaukoa, on oman sisäisen vuoropuhelun tasokin noussut.

Se, että käytämme Erätaukoa hallinnon ja kansalaisten kuulemisessa erilaisissa tilaisuuksissa näkyy meidän muussakin työssä. Osaamme kuunnella toisiamme arjessa paremmin. Moni on meillä huomannut, että erikseen järjestettävien dialogien lisäksi Erätauossa on tällainenkin arvo.”

Katju Holkeri, finanssineuvos, yksikön päällikkö, valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto

Teksti: Laura Rantanen

Lue lisää:

Dialogi avoimen hallinnon strategian painopisteeksi

Avoimen hallinnon strategia

Diablogit

  • Erätauko-menetelmä osana Polamkin hankkeita

    Iina, Minna, Terhi ja Pirjo Poliisiammattikorkeakoulusta avasivat kokemuksiaan Erätauko-menetelmän parissa erilaisten poliisin hankkeiden näkökulmasta. Tässä diablogissa pääsemme kuulemaan, miten Erätauko-menetelmää on hyödynnetty Poliisin yhteiskunnallista viestintää, järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa sekä ihmiskaupparikosten esitutkintaa käsittelevissä hankkeissa.
  • Aleksi Lumpeen vaikuttajatyö metsästyskeskustelun ylläpitäjänä rakentuu Erätauko-säätiöltä tuttujen periaatteiden ympärille

    Aleksi Lumme vastaanotti Suomen dialogiteko 2022 -tunnustuksen edistettyään rakentavaa keskustelua vaikeista aiheista usean vuoden ajan. Rakentavan keskustelun aktiivin tavoitteena on olla ihminen, joka luo ympärilleen hyvää keskustelua. Aleksin mukaan avainasemassa vaikeisiin keskusteluihin osallistuessa on mielenhallinta: halu viedä asiaa ja keskustelua eteenpäin, ei voittaa. Tässä diablogissa pääsemme kuulemaan Aleksin ajatuksia vaikeisiin keskusteluihin osallistumisesta Erätauon oppeja hyödyntäen.
  • MuseoX -hanke vie Erätauko-dialogin osaksi museon arkea

    Oletko koskaan pohtinut, että olisipa jossain tila, joka on pyhitetty rauhalliselle, tasavertaiselle ja kunnioittavalle dialogille? Ei hätää, tällainen tila valmistuu osana MuseoX -hanketta yhteistyössä Erätauko-säätiön kanssa vuonna 2024. Tässä diablogissa projektitutkija Henna Kojo ja kokoelmapäällikkö Teemu Ahola kertovat, kuinka Erätauko-dialogi otetaan osaksi uutta viestinnän, pelin, postin ja digitaalisen elämän museota.
Kaikki diablogit