Keskustelun vaiheet ja kaava

Keskustelun vaiheet

Rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun vaiheet auttavat sinua hahmottamaan keskustelun eri askeleet alusta loppuun.

Keskustelun kaava

Erätauko on puolirakenteellinen dialogimentelmä. Erätauko- ja Etätauko -keskusteluissa tukea ohjaajalle antaa keskustelun kaava. Kaava auttaa järjestäjää ja ohjaajaa pitämään huolta siitä, että Erätauko-keskustelu onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla.

On kyse sitten tunnin tai neljän tunnin keskustelusta, löytyvät Erätauon osiot keskustelun kaavasta. Jokaisen osion pituutta voi säädellä. Tärkeintä on käydä läpi Rakentavan keskustelun pelisäännöt ja varata eniten aikaa yhteisen keskustelun osiolle.

Tervetuloa, pelisäännöt, alkujuttu ja pariporina/oma pohdinta virittävät osallistujia yhteiseen keskusteluun. Niiden avulla voi rikkoa jäätä, herätellä ajatuksia ja muistuttaa mieliin osallistujien omia kokemuksia. Tämä kaikki luo luottamusta ja rohkaisee osallistumaan.

Yhteinen keskustelu ja keskustelun syventäminen ovat koko ryhmän dialogia. Silloin ohjaajan on tärkeää pitää huolta tasavertaisuudesta. Ohjaaja myös ohjaa keskustelua etukäteen pohdituilla ja valituilla kysymyksillä. Nämä kysymykset ohjaavat kokemuspuheeseen ja syvemmän ymmärryksen saamiseen. Syventäessä keskustelua voidaan tarvita uusia kysymyksiä, joiden aiheet ovat nousseet keskustelun aikana osallistujilta itseltään. Ohjaajan on hyvä olla tarkkaavainen, että mitkä aiheet erityisesti puhuttavat osallistujia.

Erätauko-keskustelun lopuksi kysytään osallistujilta, että mitä oivalluksia ja tunteita yhteinen keskustelu on herättänyt. Oivallukset auttavat sanoittamaan sitä, miten ymmärrys itsestä, muista ja keskustelun aiheesta on mahdollisesti syventynyt. Oivallusten yhteinen jakaminen saattaa syventää keskustelukokemusta entisestään ja auttaa ymmärtämään muiden ajatuksia ja arkea.

Keskustelun lopuksi on tärkeää kertoa, miten sen jälkeen jatketaan. Oliko kyseessä vain yksi dialogi vai sarja sellaisia? Onko keskustelu kirjattu ja mihin kirjaamista hyödynnetään? Koska osallistujat kuulevat asiasta lisää? Miten keskustelusta viestitään ja voivatko osallistujatkin viestiä siitä?

 1. Tervetuloa, esittäytyminen
 2. Rakentavan keskustelun pelisäännöt
 3. Aiheeseen virittävä alkujuttu
 4. Pariporina tai oma pohdinta
 5. Yhteinen keskustelu
 6. Keskustelun syventäminen
 7. Pariporina tai oma pohdinta
 8. Yhteinen keskustelu
 9. Omien oivallusten kirjoittaminen
 10. Omien oivallusten jakaminen muiden kanssa
 11. Miten eteenpäin?
 12. Kiitokset

Vinkki: tutustu Allianssin Politiikkaviikon Erätauko-kaavaan.

Keskustelun käsikirjoitus

Keskustelun tueksi on kaavan lisäksi hyvä laatia käsikirjoitus järjestäjän ja ohjaajan tueksi. Siinä voi yksityiskohtaisemmin kuvata esimerkiksi aikataulua, järjestäjän ja ohjaajien vastuita ja niin edelleen. Käsikirjoitus selkeyttää tilannetta erityisesti, jos järjestäjä ja ohjaaja ovat eri henkilöitä, jos ohjaajia on useita tai jos aikataulu on tiukka.

Käsikirjoituksen laatimisessa apuna ovat esimerkiksi seuraavat kysymykset:

 • Miten keskustelun kulku aikataulutetaan?
 • Kuka on ovella tai etäalustalla osallistujia vastassa?
 • Kuka toivottaa tervetulleeksi?
 • Kuka avaa Erätauko-menetelmää ja kertoo pelisäännöt?
 • Kuka pitää alustuksen?
 • Kuka ohjaa tilannetta eteenpäin?
 • Kuka vastaa mistäkin osiosta ja kysymyksestä?
 • Kuka pitää loppupuheenvuoron ja kertoo, miten asia edistyy?

 

Tekijä: Erätauko-säätiö

 

 

Lisää työkaluja

Kaikki työkalut