Keskustelun vaiheet ja tavoitteet - Aloita tästä

Keskustelun vaiheet:

Rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun vaiheet auttavat sinua hahmottamaan keskustelun eri askeleet alusta loppuun.

Lataa seuraavaksi keskustelun suunnittelun tyopohja joka auttaa sinua toteuttamaan keskustelun.

Suunnittelupohjasta löydät kysymyksiä, jotka auttavat sinua eteenpäin.

Aloita

Kiteytä keskustelun tarkoitus, aihe ja tavoitteet

Valmistele

Määrittele kohderyhmä, suunnittele tilat ja tarjoilut

Kutsu

Suunnittele kutsutavat ja viesti

Mene sinne missä ihmiset ovat, ja personoi viestisi

Valmistaudu

Perehdy aiheeseen

Opiskele ohjaustoimet

Varaudu erilaisiin tilanteisiin

Kirjoita aloitus

Ohjaa

Ole läsnä

Virittäydy tasavertaiseen kohtaamiseen

Ohjaa noudattamaan pelisääntöjä

Ohjaa puhumaan omista kokemuksista

Laita omat oletukset syrjään

Kuuntele

Keskity aloitukseen ja lopetukseen

Paketoi

Kiteytä keskeiset aiheet ja näkemyserot

Ota kantaa, keiden pitäisi jatkaa keskustelua

Varmista, että keskustelu jatkuu

Opi

Kysy palautetta

Pohdi jo valmiiksi, mitä teet seuraavalla kerralla eri tavalla

Keskustelun tarve ja tavoitteet:

Selkeä tarpeen määrittely auttaa sinua hahmottamaan, miksi keskustelu järjestetään ja mitä muutosta halutaan saada aikaan. Keskustelun tavoite auttaa määrittelemään, mihin keskustelussa halutaan pyrkiä, millaista ”lopputulosta” tavoitellaan ja mitä keskustelun jälkeen toivotaan tapahtuvan. Keskustelun tarve ja tavoite voivat olla kaksi eri asiaa. Ilman selkeää tarvetta ei keskustelua kannata järjestää.

Dialogi tähtää ymmärryksen lisäämiseen käsiteltävästä aiheesta, muista ihmisistä tai itsestä. Tavoitteen voi muodostaa seuraavasti: ”Keskustelun tavoitteena on syventää ymmärrystä aiheesta X.” Ymmärryksen lisäksi tavoitteena voi olla esimerkiksi ”Tasavertainen kohtaaminen x, y ja z välillä” tai ”Osallisuuden rakentaminen X asiaan ja/tai keskustelijaryhmän kesken. Huomaathan, että dialogissa ei lähtökohtaisesti pyritä ratkaisuihin vaan lisäämään ymmärrystä – älä siis muodosta ratkaisutavoitteita dialogille.

Esimerkki dialogin tavoitteesta Lahden Erätauosta kasvusta ja edistyksestä 1.11.2018:

Tavoitteena on syventää ymmärrystä edistyksestä Lahdessa ja saada eri näkökulmia esille.

Esimerkki ratkaisutavoitteesta, joka ei sovi dialogin tavoitteeksi:

Tilaisuuden tavoitteena on ideoida ratkaisuja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi Tampereella.
(Dialogin tavoitteeksi muutettuna: Tilaisuuden tavoitteena on syventää ymmärrystä nuorten syrjäytymisestä Tampereella)

Tavoitteena voi olla esimerkiksi

 • Ymmärryksen lisääminen käsiteltävästä aiheesta, muista ihmisistä tai itsestä
 • Erilaisten näkökulmien ja niiden taustalla olevien syiden ymmärtäminen
 • Yhteinen aiheiden käsittely ennen päätöksentekoa tai osana valmistelua
 • Tasavertainen kohtaaminen
 • Osallisuuden tunteen vahvistaminen eri lähtökohdista tai organisaatioista tuleville ihmisille
 • Sitoutuminen käsiteltävään aiheeseen
 • Ristiriitatilanteen ennaltaehkäisy tai haasteiden ennakointi

Lisää työkaluja

 • Miten toimia, kun osallistuja hätääntyy keskustelun aikana?

  Erätauko-dialogin ohjaamista tukevat lisäkortit on tarkoitettu tilanteisiin, joissa käsitellään haastavaa aihetta tai tilanne on muutoin jännittynyt. Kortit on tehnyt DialogiAkatemian työryhmä: Kai Alhanen, Anne Kansanaho, Janne Kareinen ja Katriina Lehti.
 • Virittäytyminen, kun keskustelijat ovat jännittyneitä tai hätääntyneitä

  Erätauko-dialogin ohjaamista tukevat lisäkortit on tarkoitettu tilanteisiin, joissa käsitellään haastavaa aihetta tai tilanne on muutoin jännittynyt. Kortit on tehnyt DialogiAkatemian työryhmä: Kai Alhanen, Anne Kansanaho, Janne Kareinen ja Katriina Lehti.
 • Valmistautuminen haastavaan keskusteluun

  Erätauko-dialogin ohjaamista tukevat lisäkortit on tarkoitettu tilanteisiin, joissa käsitellään haastavaa aihetta tai tilanne on muutoin jännittynyt. Kortit on tehnyt DialogiAkatemian työryhmä: Kai Alhanen, Anne Kansanaho, Janne Kareinen ja Katriina Lehti. Kortit ovat testausvaiheessa ja kuulemme mielellään, miten ne toimivat.
Kaikki työkalut