Etätauko - Vinkit ohjaajalle etäkeskustelun aikana

Erätauko onnistuu myös etänä, Etätaukona. Edelleen tärkeää on, että mukaan kutsutaan erilaisia ihmisiä keskustelemaan tärkeistä asioista. Ohjaajan apuna toimii Rakentavan keskustelun pelisäännöt ja muut Erätauko-työkalut.

Erityisen tärkeää on painottaa läsnäolon merkitystä. Etäkeskustelussa se tarkoittaa, että keskustelun aikana keskityttäisiin tilanteeseen ja ihmisiin. Työt, sähköpostit ja some tapahtuisivat sitten ennen, jälkeen tai tauoilla. Läsnäoloa voi vahvistaa pitämällä kamerat auki, joissain ryhmissä myös mikrofonit.

Lisäksi ohjaajan on tärkeää pitää kaikki keskustelijat mukana. Etäkeskustelussa tarkkailu ja rauhallisuus usein korostuu. Ohjaajan kannattaa kysyä tilanteen mukaan osallistujilta suoraan, vaikka hiljaisetkin hetket ovat välillä ok.

Liittyminen mukaan

 • Etätauossa luodaan luottamusta ja turvallisuuden tunnetta alusta lähtien. Mieti, miten tuet näiden syntymistä omalta osaltasi. Millä tavoin toivotat osallistujat tervetulleeksi, kun he liittyvät mukaan? Miten kommunikoit muiden järjestäjien kanssa?
 • Pidä oma kamerasi auki alusta lähtien.
 • Käsikirjoita vapaamuotoisesti mahdollinen alkujuttelu, kun ihmiset kokeilevat laitteitaan ja nettiyhteyden toimimista. Tunnelmaa olisi hyvä keventää ja hiljaisuutta välttää. Mistä siis voisi jutustella? Ainakin säästä, paikkakunnista, ruuasta, keskustelueväistä ja siitä, mitä näkyy ikkunasta.
 • Mikäli keskustelijat ovat kiireisiä, voit vaikka pyytää heitä kirjoittamaan viisi mielessä olevaa asiaa ylös ja palaamaan niihin vasta dialogin jälkeen.
 • Lataa itsellesi keskustelun käsikirjoitus, ohjaajan keskustelukortit ja Rakentavan keskustelun pelisäännöt eri välilehdille.
 • Pohdi, kirjoitatko omia muistiinpanoja koneelle vai paperille.

Keskustelun alku

 • Kerro kuka olet, miksi tänään ollaan paikalla ja mitä tänään tapahtuu. Varaa aikaa järjestäjien esittäytymiseen. Jaa keskustelun ohjelma chattiin. Kerro, milloin on taukoja (ja pidä niistä kiinni).
 • Kerro lyhyesti, mikä on Erätauko-menetelmä ja mitä se tarkoittaa keskustelussa: Luottamuksellisuus, ymmärryksen syventäminen, kokemuspuhe, kunnioitus. Ei yksimielisyyden, ratkaisujen tai päätöksenteon tarvetta.
 • Käy läpi Rakentavan keskustelun pelisäännöt. Kopioi ne chatiin ja tee vaikkapa oma taustakuvasi niiden pohjalta.
 • Pidä huolta, että osallistujille ei tule tunnetta, että etäkeskustelu on jotenkin huonompi versio, kuin mitä live-keskustelu. Anna osallistujille mahdollisuus hyvään ja syvään dialogiin, vaikka itse pitäisit enemmän live-dialogista. Monelle Etätauko on ensimmäinen dialogikokemus, eikä heillä ole vertailukohtaa. Palautteen mukaan Etätauko on osalle parempi vaihtoehto, kuin live-Erätauko.
 • Painota läsnäolon tärkeyttä ja kerro, että olisi hienoa, jos keskustelun aikana ei tehtäisi töitä, luettaisi uutisia tai selattaisi somea.
 • Kerro, miten puheenvuoroa pyydetään ja miten niitä jaat.
 • Kerro, jos keskustelu tallennetaan ja miksi näin tehdään.
 • Chatin käyttö voi sekä säästää aikaa että tukea tasavertaisuutta. Kerro jo alussa, miten chatiä käytetään. Tarkoituksena ei ole käydä kahta samanaikaista dialogia, toista ääneen keskustellen ja toista chatissä. Kerro, että ohjeistat aina erikseen, kun toivot keskustelua käytävän chatissa.
 • Kerro rehellisesti ja suoraan keskustelun alussa, mikäli alusta on sinulle uusi tai tilanteessa on jotakin häikkää. Se voi rentouttaa muitakin.
 • Kerro selkeästi, jos keskustelun aikana jakaannutaan ryhmiin ja miten se tehdään. Mitä tehdä ja keneen olla yhteydessä, jos tulee ongelmia.

Keskustelun aikana

 • Kirjaa itsellesi ylös osallistujien etunimet ja merkitse nimen perään viiva aina, kun osallistuja on pitänyt puheenvuoron. Näin pidät huolta, että keskustelu sujuu mahdollisimman tasavertaisesti.
 • Kirjoita kysymyksesi ja ohjeesi aina myös chatiin. Osallistujat voivat tarpeen mukaan palata siihen ja varmistaa, mitä kysyttiin tai kerrottiin.
 • Voit käyttää pariporinoiden sijaan ”omaa pohdintaa”. Pyydä osallistujia kysymyksesi jälkeen pohtimaan hetki omia kokemuksiaan ja tunteitaan kysymykseen liittyen sekä kirjoittamaan niitä itselleen ylös. Tämä auttaa osallistujia kokoamaan ajatuksia rauhassa. Se taas tukee yhteiseen keskusteluun osallistumista ja sen etenemistä. Oman pohdinnan hetki on myös hyvä hetki pienelle tauolle.
 • Voit joutua kyselemään suoraan osallistujilta heidän kokemuksiaan ja ajatuksiaan, kuin mitä live-keskustelussa. Varaudu tähän ja ota tueksi vaikkapa Kokemuspuhe -työkalu.
 • Mieti, milloin on hyvä jakaa omia kokemuksiasi keskustelun virittämiseksi ja jatkamiseksi.
 • Ota rauhallisesti, jos tulee hämminkiä. Kerro osallistujille, että hekin voivat ottaa ihan rauhallisesti. Jos joku tippuu tai poistuu vahingossa, hän voi liittyä uudelleen. Jos tulee teknisiä häiriöitä, ne selvitetään ja niin edelleen. Ei ole mitään hätää.
 • Muista pitää kiinni luvatuista tauoista.

Keskustelun lopussa

 • Pidä huolta, että lopussa jää aikaa oivalluksien kirjoittamiselle ja/tai kertomiselle sekä järjestäjän loppusanoille.
 • Kerro vielä muistutuksena, miten ja missä antaa palautetta.
 • Kerro myöskin vielä, että miten keskustelussa syntynyttä ymmärrystä tai oivalluksia hyödynnetään ja miten keskustelusta voi viestiä. #erätauko #dialogpaus #timeoutdialogue
 • Pidä kiinni sovitusta lopetusajasta.

Etätauko-työkalut on kehitetty Erätauko-kouluttajien ja -ohjaajien tuella. Työstämisessä on hyödynnetty järjestäjien ja ohjaajien palautetta Poikkeusajan dialogit -kokonaisuudesta ja Erätauko-viikon keskusteluista. Kiitos kaikille mukana olleille!

Lue myös:

Etätauko – valmistautuminen etäkeskusteluun

Näin syvennät keskustelua

 

Tekijä: Erätauko-säätiö

 

 

Lisää työkaluja

Kaikki työkalut