Näin syvennät keskustelua

 • Syventäminen edellyttää yleensä vuoroittain aiheen rajaamista ja laajentamista. Pohdi, kumpaa keinoa milloinkin tarvitaan. Tarvittaessa kysy apua syventämiseen muilta osallistujilta.
 • Pyri löytämään tarkennettu aihe, johon syvennytään.
  ”Nyt olemme keskustelleet aiheista A, B ja C. Mihin näistä haluatte syventyä tarkemmin?”
 • Kysy osallistujilta, millaisissa asioissa he haluaisivat lisätä ymmärrystään.
  ”Mitkä ovat ne asiat, joita teistä itse kukin haluaisi ymmärtää paremmin?”
 • Rohkaise osallistujia tuomaan esiin aiheeseen liittyviä näkökulmia, joita ei ole vielä esitetty.
  ”Tuleeko jollekin teistä mieleen jotain, mistä emme tämän aiheen yhteydessä ole vielä puhuneet?”
 • Kerro jokin omakohtainen kokemus keskustelun aiheeseen liittyen, jotta saat ohjattua keskustelun yleiseltä tasolta osallistujien kokemuksiin.
  ”Mieleeni nousee tästä keskustelusta eräs oma kokemukseni, jossa xxxx… Onko jollakulla vastaavanlaisia tai kenties aivan toisenlaisia aiheeseen liittyviä kokemuksia?”
 • Auta keskustelijoita käsittelemään aiheisiin liittyviä kokemuksia tunnetasolla.
  ”Liittyen tähän aiheeseen, mitä mielessänne liikkuu? Mitä tuntemuksia aihe herättää?”
 • Kuulostele keskustelun ilmapiiriä ja aiheen käsittelyn tasoa. Tuntuuko keskustelu kiinnostavalta ja tärkeältä osallistujille?
  ”Minusta tuntuu, että keskustelemme vielä melko yleisellä tasolla. Miten tätä keskustelua pitäisi syventää? Mihin asiaan meidän pitäisi pureutua?”

 

Tekijä: Kai Alhanen, Sitran Erätauko-hanke

Lisää työkaluja

Kaikki työkalut