Osallistujien rohkaiseminen puhumaan omista kokemuksista

  • Pyydä ihmisiä kertomaan itselleen merkittävistä tapahtumista ja tilanteista. ”Kertokaa jostain tapahtumista tai tilanteista, jotka ovat vaikuttaneet siihen, mitä ajattelette dialogimme aiheesta.”
  • Kysy laajentavia kysymyksiä kokemuksen eri ulottuvuuksista: havainnot, ajatukset, muistot, tunteet ja kuvitelmat. ”Kerro lisää siitä, mitä havaitsit/ajattelit/tunsit/kuvittelit tuossa tilanteessa?”
  • Kysy tarkentavia kysymyksiä syistä ja seurauksista. ”Mitkä asiat johtivat tuohon? Mitä siitä seurasi?”
  • Pyydä muita osallistujia kertomaan, millaisia kokemuksia heille tulee mieleen toisia kuunnellessa. ”Millaisia kokemuksia teillä muilla tuli mieleen, kun kuuntelitte äskeistä?”
  • Näytä itse esimerkkiä. Kerro jostain omasta kokemuksestasi, joka on vaikuttanut näkemyksiisi käsiteltävästä asiasta.

Tekijä: Kai Alhanen, Sitran Erätauko-hanke

 

Mikä ihmeen kokemuspuhe? Lue Erätauon blogikirjoitus Kokemuspuhe avaa ovet tasavertaiseen kohtaamiseen sekä kuvitteellinen esimerkki kokemuspuheesta.

Lisää työkaluja

Kaikki työkalut