Dialogiin valmistautuminen ja oman työkalupakin kokoaminen

Keskustelun vetäjä varmistaa tasavertaisen ja luottamuksellisen ilmapiirin sekä ohjaa dialogia. Vetäjän on hyvä olla perillä sekä dialogin ohjaamisesta että keskustelun sisällöstä. Mieti alla olevia kysymyksiä valmistautuessasi dialogin vetämiseen. Lisäohjeita kuhunkin tilanteeseen löytyy seuraavista työkaluista.

Keskustelun ohjaaminen

Käsiteltävä asia

  1. Mitä aiheesta on keskusteltu viime aikoina? Miksi?
  2. Mitkä ovat eri osallistujien näkökulmat?
  3. Mistä ollaan samaa mieltä?
  4. Mistä eri mieltä?
  5. Kuinka asiat voi sanoa arkikielellä ja välttää erikoissanastoa?

 

Tekijä: Sitra

Kuva: Topias Dean / Sitra

Lisää työkaluja

Kaikki työkalut