Tunteenpurkaukset keskustelussa

  • Suhtaudu rauhallisesti tunteenpurkauksiin. Ne ovat usein tärkeitä keskustelun syvenemisen kohtia.
  • Sano, että huomaat keskustelun herättävän voimakkaita tunteita. Korosta, että erilaisten tunteiden esiin tuominen on tärkeää, jotta ymmärrämme paremmin käsiteltävää asiaa ja toisiamme. ”Huomaan, että tämä aihe herättää voimakkaita tunteita. On hyvä, että niitä tuodaan esiin, koska se auttaa meitä ymmärtämään tätä asiaa paremmin. Pyritään keskustelemaan rauhassa siten, että on tilaa kaikenlaisille kokemuksille.”
  • Osoita tunnekuohun vallassa olevalle ihmiselle, että olet huomannut hänen reaktionsa. ”Tämä asia näyttää olevan sinulle tärkeä. Hyvä, että tuot esiin sen, millaisia tunteita siihen sinulla liittyy.”
  • Anna tasapuolisesti tilaa kaikille osallistujille kertoa tuntemuksistaan. ”Millaisia tuntemuksia teillä muilla liittyy tähän?”
  • Jos tunnepurkaus tuntuu vahingoittavan keskustelua, niin pysäytä keskustelun eteneminen ja ohjaa ihmiset pitämään tauko. Tauolla voit keskustella tunteen vallassa olevan ihmisen kanssa. ”Nyt uimme aika syvissä vesissä. Ehdotan että pidetään tauko ja jatketaan sen jälkeen keskustelua.”
  • Jos tunteenpurkaus kohdistuu sinuun keskustelun ohjaajana, pyydä osallistujaa kertomaan tarkemmin reaktiostaan. ”Kerro lisää siitä, mikä minun toiminnassani tuntuu hankalalta tässä tilanteessa? Voin sitten yrittää selventää mistä siinä on minun kannaltani kyse.”

 

Tekijä: Kai Alhanen, Sitran Erätauko-hanke

Kuva: Sitra

Lisää työkaluja

Kaikki työkalut