Keskustelun vetäjän parhaat ohjaustoimet

  1. Vetäjä huolehtii, että jokaisella on tilaa kertoa omista kokemuksistaan: “Kuunnellaan tämä rauhassa.”
  2. Vetäjä edistää toisten puheeseen liittymistä ohjaamalla osallistujat kiinnittämään huomiota eri puheenvuorojen välisiin yhteyksiin: “Miten tämä liittyy edellisiin puheenvuoroihin?”
  3. Vetäjä näyttää esimerkkiä, miten puhutaan suoraan omista kokemuksista: “Minun mielessäni pyörii tällaisia asioita dialogin aikana, mitä tämä herättää teissä muissa?”
  4. Vetäjä auttaa pitämään keskustelun arkikielisenä, ja pyytää avaamaan vaikeat termit, joita kaikki eivät välttämättä ymmärrä: “Mitä sinä tarkoitat kun sanot xxxx?”
  5. Vetäjä auttaa osallistujaa pysähtymään jännitteiden äärelle, kuvaamaan tarkemmin niihin liittyviä kokemuksia: “Kerro lisää. Kuunnellaan rauhassa eri kantoja.”
  6. Vetäjä  auttaa etsimään piiloon jääneitä näkökulmia: ”Mitä ei vielä ole tullut esiin?”
  7. Vetäjä auttaa tutkimaan eri näkökulmien yhteyksiä: “Mistä olemme samaa mieltä? Missä ovat erot? Mitä uutta ymmärrämme nyt?

 

Tekijä: Kai Alhanen, Sitran Erätauko-hanke

Kuva: Topias Dean / Sitra

Lisää työkaluja

Kaikki työkalut