Tiedote: 28.12.2020

Poikkeusajan dialogit syväluotasivat kriisivuoden ristiriitaisia kokemuksia

Huhtikuusta 2020 alkaen ihmiset ovat kohdanneet toisensa koronakriisin keskellä järjestetyissä Poikkeusajan dialogeissa. DialogiAkatemian, Erätauko-säätiön, oikeusministeriön, Sitran ja valtiovarainministeriön koordinoimassa keskustelusarjassa järjestettiin 232 dialogia, yhdeksänä keskustelupäivänä eri puolilla Suomea ja maailmaa.

Keskusteluihin osallistui yli 1600 ihmistä eri ikäryhmistä ja ammateista. Dialogeja oli järjestämässä lähes 100 toimijaa eri puolilta yhteiskuntaa: järjestöjä, kuntia, ministeriöitä, uskonnollisia yhteisöjä, yrityksiä ja yksittäisiä kansalaisia.

Kyseessä on ollut ainutlaatuinen kansalaisten ja viranomaisten yhteisponnistus, joka on lisännyt ihmisten ymmärrystä ja rakentanut yhteiskunnallista luottamusta vaikeina aikoina. Esiin on piirtynyt koko koronan ajan päivittynyt kokonaiskuva yhteiskunnastamme.

”Poikkeusaikojen dialogit ovat olleet meille valtiovarainministeriössä erittäin arvokkaita. Olemme niiden kautta saaneet tärkeää tietoa käytettäväksi muun muassa Covid-19 valmiustyössä, hallintopolitiikan ohjauksessa ja luottamusarvioinnissa, jonka OECD tekee Suomesta,” kommentoi finanssineuvos Katju Holkeri valtionvarainministeriöstä.

Dialogien tavoitteena oli tarjota kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuus käydä rakentavaa keskustelua ja lisätä ymmärrystä siitä, millaista on elää Suomessa poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa.

Dialogien yhteenvedoissa piirtyy kuva yhteiskunnan olotilasta poikkeusaikana

Poikkeusajan dialogit koottiin yhteenvedoiksi, joista muodostuu moniulotteinen kokonaiskuva yhteiskuntamme tämänhetkisestä olotilasta.

Eri taustoista ja elämäntilanteista tulevien osallistujien kokemusten valossa hahmottuu, miten koronaepidemia on muovannut elämäämme. Dialogeissa ihmiset saivat mahdollisuuden pysähtyä kriisin keskellä, kuulla toisia ja samalla myös kuunnella itseään.

”Poikkeusajan dialogit ovat olleet erittäin tärkeitä. Tarve rakentavalle yhteiskunnalliselle keskustelulle on suuri tilanteessa, missä demokratiaa haastetaan. Aito dialogi lisää sekä ymmärrystä, että luottamusta ja niiden vahvistamisen eteen teemme työtä myös Sitrassa”, kommentoi Sitran yliasiamies Jyrki Katainen.

Dialogit osoittavat, että jatkuva poikkeusaika on kansalaisille jännitteinen ja ristiriitainen kokemus. Ihmiset kertovat kriisin muovaamasta arjesta, etätyön ja etäopiskelun iloista ja haasteista, arvoherätyksestä ja sen hiipumisesta, auttamishalun vaihteluista, uuden yhteisöllisyyden syntymisestä ja toisaalta piirien pienentymisestä, sekä alati muuttuvista tulevaisuuskuvista.

Laaja yhteenveto löytyy kokonaisuudessaan Poikkeusajan dialogien sivuilta. Yhteenvetoja on hyödynnetty ja tullaan jatkossa hyödyntämään lukuisissa yhteyksissä valtion ja kuntien päätöksenteossa ja hallinnossa. Poikkeusajan dialogit jatkuvat maaliskuussa 2021.

Poikkeusajan dialogien yhteenveto: https://www.eratauko.fi/poikkeusajan-dialogit-2020/

Lisätietoja:

Dialogiakatemia: Janne Kareinen, johtaja, janne.kareinen(at)dialogiakatemia.fi, puh. 0456316516

Erätauko-säätiö: Laura Arikka, toimitusjohtaja, laura.arikka(at)eratauko.fi, puh. 0445792686

Valtiovarainministeriö: Katju Holkeri, finanssineuvos, katju.holkeri(at)vm.fi, puh. 0407649880

 

Uutiset

  • Ehdota vuoden 2023 Suomen dialogitekoa!

    On taas aika ehdottaa Suomen dialogiteko -tunnustukselle saajaa. Erätauko-säätiö myöntää vuosittain Suomen dialogiteko -tunnustuksen jollekin toimijalle. Tunnustus jaetaan tänä vuonna kuudetta kertaa.
  • Hurraa! Erätauko nuorille -kokonaisuus on nyt julkaistu

    “Erätauko nuorille” on kokonaisuus, joka tukee dialogitaitojen harjoittelemista sekä osallisuuden toteutumista. Kokonaisuuden avulla voi kehittää omia sekä ryhmän keskustelu- ja kuuntelutaitoja. Materiaalien avulla voi lisäksi harjoitella Erätauko-keskustelun ohjaajana toimimista.
  • Valtteri Tervala aloittaa Erätauko-säätiössä uutena asiantuntijana

    Erätauko-säätiön tiimi saa helmikuun lopulla vahvistusta, kun Valtteri Tervala aloittaa säätiössä asiantuntijana. Erätauko-menetelmä on kulkenut mukana Valtterin tekemässä työssä jo menetelmän alkuajoista lähtien.
Kaikki uutiset