”Syksystä 2018 kevääseen 2019 jalkauduimme Opetushallituksen väellä ympäri Suomea keskustelemaan koulutuksen tasa-arvoisuudesta Erätauko-menetelmän keinoilla.

Halusimme tietää mikä koulutuksen tasa-arvon tilanne oli Suomessa sillä hetkellä. Tahdoimme kuulla kokemuksista ja tarpeista, sekä lisätä ymmärrystä aiheesta.

Erätauko-keskustelut eri puolella Suomea olivat virastolle ihan uusi lähestymistapa, mutta se sai heti kaikkialla positiivista palautetta. Opetusalan henkilöiden lisäksi keskusteluissa oli mukana muitakin, joilla on aiheesta kokemusta.

Opetushallituksen henkilökunta koki ymmärryksensä lisääntyvän itse asian lisäksi myös siitä, miksi me tätä työtä omassa talossamme teemme. Se lisää työmotivaatiota.

Samalla kun käytimme Erätaukoa saimme taloomme Erätauko-osaajia, jotka voivat fasilitoida keskusteluja. Olemme käyttäneet heidän osaamistaan organisaation sisällä ja tulemme käyttämään sitä myös jatkossa esimerkiksi talon sisäisissä uudistamisprosesseissa.

Erätauko-keskusteluihin sisältyy paradoksi: Kun keskusteluissa ei haeta yhteistä näkemystä alkaakin yhteinen näkemys löytymään ihmisten omien kokemusten kautta.

Keskustelusta puuttuvat pakottavat elementit, ja ihmisten hyväntahtoisuus ja aito halu ymmärtää toisiaan alkaa lisätä yhteisymmärrystä. Samalla muodostuu yhteisiä näkemyksiä.

Keräsimme jalkautumisen yhteydessä kaikilta osallistuneilta ihmisiltä kokemuksia Erätauosta ja monelle voimaannuttava keskustelukokemus oli ollut todella iso juttu. Kaikki kokivat tulleensa aidosti kuulluksi.

Kun puhutaan tasa-arvoisesta koulutuksesta, on ymmärryksen lisääminen asiassa niin olennainen osa prosessia, etten edes pysty äkkiseltään erottamaan sitä päätöksenteosta.

Tasa-arvoisen koulutuksen saavuttamisessa olennaisinta on juuri yhteisymmärryksen etsiminen ja löytäminen, ja sen jälkeen yhteinen ymmärrys näyttää suunnan.”

Olli-Pekka Heinonen, pääjohtaja, Opetushallitus

Diablogit

  • Erätauko-keskustelua lastensuojelun kokemusasiantuntijuudesta

    Vaikka kokemusasiantuntijuus on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisessa lastensuojelussa, liittyy toimintaan monenlaisia kysymyksiä ja toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Viisiosainen Kokemusasiantuntijuutta pintaa syvemmältä -kesustelusarja pyrkii osaltaan vastaamaan keskeisiin kysymyksiin kuulemalla Erätauko-menetelmää hyödyntäen niin kokemusasiantuntijoita itseään kuin muitakin alalla työskenteleviä ammattilaisia.
  • Meidän Espoo 20X0 - Erätauko-keskustelua tulevaisuuden Espoosta

    Espoossa keskusteltiin Erätauko-dialogia hyödyntäen siitä, miltä tulevaisuuden Espoon tulisi näyttää. Dialogin avulla pyrittiin kuulemaan erilaisia näkemyksiä ja lisäämään yhteistä ymmärrystä kaupungin ja sen eri asuinalueiden tulevaisuudesta. On tärkeää, että keskustelu kaupunkisuunnittelun teemoista on laajaa, ja siihen pääsevät osallistumaan myös asukkaat itse. Tähän kirjoitukseen on haastateltu Espoon kaupungin palvelupäällikköä Heli-Maija Nevalaa sekä Omnian asiakkuus- ja myyntipäällikköä Tuula Alankoa.
Kaikki diablogit