”Syksystä 2018 kevääseen 2019 jalkauduimme Opetushallituksen väellä ympäri Suomea keskustelemaan koulutuksen tasa-arvoisuudesta Erätauko-menetelmän keinoilla.

Halusimme tietää mikä koulutuksen tasa-arvon tilanne oli Suomessa sillä hetkellä. Tahdoimme kuulla kokemuksista ja tarpeista, sekä lisätä ymmärrystä aiheesta.

Erätauko-keskustelut eri puolella Suomea olivat virastolle ihan uusi lähestymistapa, mutta se sai heti kaikkialla positiivista palautetta. Opetusalan henkilöiden lisäksi keskusteluissa oli mukana muitakin, joilla on aiheesta kokemusta.

Opetushallituksen henkilökunta koki ymmärryksensä lisääntyvän itse asian lisäksi myös siitä, miksi me tätä työtä omassa talossamme teemme. Se lisää työmotivaatiota.

Samalla kun käytimme Erätaukoa saimme taloomme Erätauko-osaajia, jotka voivat fasilitoida keskusteluja. Olemme käyttäneet heidän osaamistaan organisaation sisällä ja tulemme käyttämään sitä myös jatkossa esimerkiksi talon sisäisissä uudistamisprosesseissa.

Erätauko-keskusteluihin sisältyy paradoksi: Kun keskusteluissa ei haeta yhteistä näkemystä alkaakin yhteinen näkemys löytymään ihmisten omien kokemusten kautta.

Keskustelusta puuttuvat pakottavat elementit, ja ihmisten hyväntahtoisuus ja aito halu ymmärtää toisiaan alkaa lisätä yhteisymmärrystä. Samalla muodostuu yhteisiä näkemyksiä.

Keräsimme jalkautumisen yhteydessä kaikilta osallistuneilta ihmisiltä kokemuksia Erätauosta ja monelle voimaannuttava keskustelukokemus oli ollut todella iso juttu. Kaikki kokivat tulleensa aidosti kuulluksi.

Kun puhutaan tasa-arvoisesta koulutuksesta, on ymmärryksen lisääminen asiassa niin olennainen osa prosessia, etten edes pysty äkkiseltään erottamaan sitä päätöksenteosta.

Tasa-arvoisen koulutuksen saavuttamisessa olennaisinta on juuri yhteisymmärryksen etsiminen ja löytäminen, ja sen jälkeen yhteinen ymmärrys näyttää suunnan.”

Olli-Pekka Heinonen, pääjohtaja, Opetushallitus

Diablogit

  • Erätauko-menetelmä osana Polamkin hankkeita

    Iina, Minna, Terhi ja Pirjo Poliisiammattikorkeakoulusta avasivat kokemuksiaan Erätauko-menetelmän parissa erilaisten poliisin hankkeiden näkökulmasta. Tässä diablogissa pääsemme kuulemaan, miten Erätauko-menetelmää on hyödynnetty Poliisin yhteiskunnallista viestintää, järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa sekä ihmiskaupparikosten esitutkintaa käsittelevissä hankkeissa.
  • Aleksi Lumpeen vaikuttajatyö metsästyskeskustelun ylläpitäjänä rakentuu Erätauko-säätiöltä tuttujen periaatteiden ympärille

    Aleksi Lumme vastaanotti Suomen dialogiteko 2022 -tunnustuksen edistettyään rakentavaa keskustelua vaikeista aiheista usean vuoden ajan. Rakentavan keskustelun aktiivin tavoitteena on olla ihminen, joka luo ympärilleen hyvää keskustelua. Aleksin mukaan avainasemassa vaikeisiin keskusteluihin osallistuessa on mielenhallinta: halu viedä asiaa ja keskustelua eteenpäin, ei voittaa. Tässä diablogissa pääsemme kuulemaan Aleksin ajatuksia vaikeisiin keskusteluihin osallistumisesta Erätauon oppeja hyödyntäen.
  • MuseoX -hanke vie Erätauko-dialogin osaksi museon arkea

    Oletko koskaan pohtinut, että olisipa jossain tila, joka on pyhitetty rauhalliselle, tasavertaiselle ja kunnioittavalle dialogille? Ei hätää, tällainen tila valmistuu osana MuseoX -hanketta yhteistyössä Erätauko-säätiön kanssa vuonna 2024. Tässä diablogissa projektitutkija Henna Kojo ja kokoelmapäällikkö Teemu Ahola kertovat, kuinka Erätauko-dialogi otetaan osaksi uutta viestinnän, pelin, postin ja digitaalisen elämän museota.
Kaikki diablogit