”Syksystä 2018 kevääseen 2019 jalkauduimme Opetushallituksen väellä ympäri Suomea keskustelemaan koulutuksen tasa-arvoisuudesta Erätauko-menetelmän keinoilla.

Halusimme tietää mikä koulutuksen tasa-arvon tilanne oli Suomessa sillä hetkellä. Tahdoimme kuulla kokemuksista ja tarpeista, sekä lisätä ymmärrystä aiheesta.

Erätauko-keskustelut eri puolella Suomea olivat virastolle ihan uusi lähestymistapa, mutta se sai heti kaikkialla positiivista palautetta. Opetusalan henkilöiden lisäksi keskusteluissa oli mukana muitakin, joilla on aiheesta kokemusta.

Opetushallituksen henkilökunta koki ymmärryksensä lisääntyvän itse asian lisäksi myös siitä, miksi me tätä työtä omassa talossamme teemme. Se lisää työmotivaatiota.

Samalla kun käytimme Erätaukoa saimme taloomme Erätauko-osaajia, jotka voivat fasilitoida keskusteluja. Olemme käyttäneet heidän osaamistaan organisaation sisällä ja tulemme käyttämään sitä myös jatkossa esimerkiksi talon sisäisissä uudistamisprosesseissa.

Erätauko-keskusteluihin sisältyy paradoksi: Kun keskusteluissa ei haeta yhteistä näkemystä alkaakin yhteinen näkemys löytymään ihmisten omien kokemusten kautta.

Keskustelusta puuttuvat pakottavat elementit, ja ihmisten hyväntahtoisuus ja aito halu ymmärtää toisiaan alkaa lisätä yhteisymmärrystä. Samalla muodostuu yhteisiä näkemyksiä.

Keräsimme jalkautumisen yhteydessä kaikilta osallistuneilta ihmisiltä kokemuksia Erätauosta ja monelle voimaannuttava keskustelukokemus oli ollut todella iso juttu. Kaikki kokivat tulleensa aidosti kuulluksi.

Kun puhutaan tasa-arvoisesta koulutuksesta, on ymmärryksen lisääminen asiassa niin olennainen osa prosessia, etten edes pysty äkkiseltään erottamaan sitä päätöksenteosta.

Tasa-arvoisen koulutuksen saavuttamisessa olennaisinta on juuri yhteisymmärryksen etsiminen ja löytäminen, ja sen jälkeen yhteinen ymmärrys näyttää suunnan.”

Olli-Pekka Heinonen, pääjohtaja, Opetushallitus

Diablogit

  • Erätauko-keskustelut Kansallismuseon uudistustyön tukena - keiden tarinat tulisi kertoa?

    Suomen Kansallismuseo uudistuu. Uudistumisprosessiin liittyen keväällä 2023 järjestettiin Erätauko-keskustelusarja, jonka tavoitteena oli lisätä ymmärrystä kulttuureista, identiteeteistä ja historiasta eri näkökulmista. Tähän diablogiin on haastateltu Kansallismuseon yhteisömanageria Elisa Sarpoa sekä museolehtoria Hanna Korhosta.
  • Syötteellä käydään viikoittain Erätauko-keskusteluja

    Syötteen 300:n asukkaan kylässä asustaa noin kymmenen hengen porukka, joka käy viikoittain Erätauko-keskusteluja. Parhaillaan keskusteluja käydään jopa pari kolme kertaa viikossa. Erätauko on vakiintunut osaksi arkea, ja keskusteluja aletaan käymään nykyään myös spontaanisti ajankohtaisista aiheista.
  • Erätauko-keskustelua uudistuvista datatalouden pelisäännöistä

    Datatalouden pelisäännöt uudistuvat Euroopan unionissa. Uudet EU-säännöt tulevat vaikuttamaan niin yrityksiin kuin yksityishenkilöihin. Koska sääntely on monimutkaista, mutta samalla se tarjoaa runsaasti uusia mahdollisuuksia yritysten arkeen, liiketoiminnan uudistamiseen ja toiminnan tehostamiseen, muutoksia kannattaa pureskella yhdessä näkemyksiä ja oivalluksia vaihtaen.
Kaikki diablogit