Uutiset

 • Poikkeuskesä saapuu

  Toukokuun lopussa neljättä kertaa järjestetyt Poikkeusajan dialogit toivat esiin, miten suomalaisten kokemukset ovat muuttuneet koronakriisin edetessä. Keskusteluihin osallistui jälleen yli 200 ihmistä.
 • Poikkeusajat muuttavat vapauden rajoja

  Saman päivän aikana ympäri Suomea järjestetyissä keskusteluissa merkityksellisiksi aiheiksi nousivat rajoitusten purkaminen seurauksineen, uudet ihmisten väliset rajat, inhimillisyys ja vapaus.
 • Poikkeusajan dialogit jatkuivat ja ymmärrys syveni

  Poikkeustilan uuvuttavuus, fyysisen läheisyyden kaipuu, sietokyvyn kehittyminen, yhteisöllisyyden rakoilu ja kestävämmän yhteiskunnan rakentaminen puhuttivat osallistujia ympäri Suomen.
 • Kasvun tiellä

  Arkkipiispa Tapio Luoma toivoo, että tulevaisuuden keskusteluissa vältetään viimeisen sanan sanomista ja kohdataan kaikki tasavertaisesti.
 • Suomalaiset keskustelivat poikkeusajan vaikutuksista

  Huolta toisista ja itsestä, yhteisöllisyyden vahvistumista, syyttelyä ja syyllistymistä, ihmetystä ja riemua digiloikasta, yhteiskunnallisen epätasa-arvon tiedostamista ja pohdintaa epävarmasta tulevaisuudesta.
 • Kokemuspuhe avaa ovet tasavertaiseen kohtaamiseen

  Jokaisella tulisi olla mahdollisuus osallistua keskusteluun suurista muutoksista, kuten sote-uudistus tai työelämän murros. Erätauko-tapahtumissa tasavertainen keskusteluilmapiiri saadaan luotua puhumalla kokemuksista.
 • Erätauko-säätiö etsii uutta asiantuntijaa

  Hurraa! Työmme on lähtenyt vauhdilla liikkeelle! Kasvavan kysynnän ja laajenevan toiminnan vuoksi etsimme nyt uutta asiantuntijaa tiimiimme. Haluatko olla mukana rakentamassa parempaa Suomea?
 • Muutos lähtee aina itsestä

  Svenska kulturfondenille Erätauko on tärkeä menetelmä, joka auttaa ihmisiä ymmärtämään toisiaan ja lisäämään tasa-arvoa.
 • Keskustelua asioista, joilla ei ole nimiä

  Tuffi Films -tuotantoyhtiö tekee Erätauon kanssa yhteistyötä kampanjassa, jossa pyritään lisäämään sukupuolittuneen vallankäytön käsittelyä kouluissa ja oppilaitoksissa.