Erätauko-säätiö palkitsee Suomen dialogiteko 2022 -tunnustuksella Aleksi Lumpeen, Politiikkaradion Hyvin sanottu -debatit sekä Juuret -kollektiivin Emma ja Elham -teoksen rakentavan keskustelun tukemisesta vaikeissa aiheissa.

Jotta rakentava ja tasavertainen keskustelu on mahdollista vaikeistakin aiheista, tarvitaan ihmisiä ja toimijoita, jotka uskaltavat ottaa näitä asioita puheeksi. Demokratiassa ei voi eikä tarvitse vältellä vaikeitakaan aiheita”, Laura Arikka, Erätauko-säätiö

 

Aleksi Lumme

Aleksi Lumme on tukenut rakentavaa keskustelua vaikeista aiheista usean vuoden ajan. Hän on tuonut yhteen asioista eri tavoin ajattelevia ja pyrkinyt syventämään ymmärrystä haastavistakin teemoista.

Susia ja ihmisiä, Metsästä ja Kipinöitä -podcastit ovat avartaneet myös kuulijoiden ajatuksia kokemuksista ja näkemyksistä, jotka ovat vaikuttaneet eri tavoin ajattelevien ihmisten arkeen, elämäntapaan sekä päätöksiin.

Aleksi Lumme antaa esimerkin siitä, miten jokainen meistä voi luoda rakentavan keskustelun paikkoja silloinkin, kun aiheet ja teemat jakavat mielipiteitä. Aleksin halu ymmärtää itseä ja muita ihmisiä kuuluu hänen tavassaan käydä keskustelua.

 

Politiikkaradion Hyvin sanottu -debatit

Politiikkaradion Hyvin sanottu -debateissa eduskunnan puhemiehet, kansanedustajat ja puhemiesneuvoston jäsenet keskustelevat politiikan ja eduskunnan puhekulttuurista sekä politiikan ilmapiiristä. Vuonna 2022 debatit ovat keskittyneet eduskunnan ja poliitikkojen käymään Nato-keskusteluun.

Toimittaja Tapio Pajunen sekä debattien keskustelijat ovat kyenneet tukemaan rakentavaa keskustelua aiheesta, joka on aiemmin jakanut sekä kansaa että eduskuntaa. Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jälkeen maailma, ilmapiiri ja monen mielipide muuttui.

Politiikkaan kuuluu monenlainen keskustelu. Nato-jäsenyydestä keskustelemisesta, sen mahdollisuuksista ja vaikutuksista käytiin Politiikkaradiossa edustuksellisen demokratian kannalta tärkeää, rakentavaa ja rauhallista dialogia keväällä 2022. Tämä dialogi on syventänyt kuulijoiden ymmärrystä ja antanut esimerkin siitä, miten poliittista keskustelua voidaan käydä rakentavasti ja toista arvostaen.

 

Emma ja Elham

Helsinkiläisten nuorten taidekollektiivi Juuret toteutti itsenäisesti tanssiteoksen Emma ja Elham, joka sai ensi-iltansa kesällä 2022. Teos kertoo köyhyydestä, yksinäisyydestä ja oman paikkansa löytämisestä.

Enja Seppäsen ohjaama tanssiteos sekä sen yhteyteen järjestetty keskustelutilaisuus olivat esimerkillistä kansalaisaktiivisuutta, jossa pyrittiin herättämään ja tukemaan keskustelua vaikeasta aiheesta yhdessä nuorten ja teoksen teemojen parissa työskentelevien ja toimivien kanssa.

Teos on myös hieno esimerkki siitä, miten taide voi tukea keskustelun käymistä silloin, kun kaikkea ei voi kuvata sanoin. Teos ja sen jälkeen käydyt dialogit ovat esimerkkinä siitä, miten yhteiskunnan eriarvoisuudesta voidaan käydä rakentavaa ja samalla vaikuttavaa keskustelua taiteen ja kokemuspuheen avulla.

 

Taustaa

Erätauko-säätiön tarkoituksena on yhdessä muiden dialogista kiinnostuneiden tahojen kanssa muuttaa keskustelukulttuuri Suomessa rakentavammaksi, vähentää yhteiskunnan jakautumista ja lisätä ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan.

Erätauko-menetelmä on uusi tapa käynnistää ja käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua – mahdollisuus pysähtyä ja harkita asioita rauhassa. Erätauon avulla voi tuoda eri lähtökohdista tulevia ihmisiä käymään tasavertaista keskustelua ja saada paikalle myös heidät, jotka herkästi jäävät keskusteluiden ulkopuolelle.

Erätauko-säätiö ja sitä ennen Sitra ovat jakaneet Suomen Dialogiteko -tunnustuksen vuosittain vuodesta 2018 lähtien. Tunnustuksen avulla halutaan kiittää henkilöitä ja toimijoita, jotka tukevat rakentavaa ja tasavertaista keskustelukulttuuria, ja siten vahvistavat demokratiaa, osallisuutta sekä yhteiskunnallista luottamusta.

Vuoden 2021 Suomen dialogiteko -tunnustus jaettiin yhteensä lähes seitsemällekymmenelle toimijalle demokratian vahvistamisesta. Myöntämisen perusteina oli muun muassa pitkäjänteinen työ dialogisuuden tukemiseksi, Poikkeusajan dialogit -kokonaisuuteen osallistuminen sekä Erätauko-toimintamallin kehittäminen, tukeminen ja kouluttaminen. Vuoden 2021 dialogiteko tehtiin yhdessä ja yhteistyössä.

Vuoden 2020 tunnustus myönnettiin Miriam Attiakselle tärkeästä työstä sovittelun tukemiseksi ja polarisaation ehkäisemiseksi. Vuonna 2019 tunnustuksen sai Lahden kaupunki, joka on toiminut valtakunnallisena suunnannäyttäjä dialogin laajamittaisessa käyttöönotossa sekä asukkaiden kanssa että kaupungin oman organisaation sisällä. Sitran Erätauko-hankkeen aikana, vuonna 2018, Suomen dialogiteko -tunnustus myönnettiin Mielellään-verkostolle.

 

Lisätietoa:

Laura Arikka, toimitusjohtaja, Erätauko-säätiö

laura.arikka@eratauko.fi

p. 044 579 2686

Uutiset

  • Ehdota vuoden 2023 Suomen dialogitekoa!

    On taas aika ehdottaa Suomen dialogiteko -tunnustukselle saajaa. Erätauko-säätiö myöntää vuosittain Suomen dialogiteko -tunnustuksen jollekin toimijalle. Tunnustus jaetaan tänä vuonna kuudetta kertaa.
  • Hurraa! Erätauko nuorille -kokonaisuus on nyt julkaistu

    “Erätauko nuorille” on kokonaisuus, joka tukee dialogitaitojen harjoittelemista sekä osallisuuden toteutumista. Kokonaisuuden avulla voi kehittää omia sekä ryhmän keskustelu- ja kuuntelutaitoja. Materiaalien avulla voi lisäksi harjoitella Erätauko-keskustelun ohjaajana toimimista.
  • Valtteri Tervala aloittaa Erätauko-säätiössä uutena asiantuntijana

    Erätauko-säätiön tiimi saa helmikuun lopulla vahvistusta, kun Valtteri Tervala aloittaa säätiössä asiantuntijana. Erätauko-menetelmä on kulkenut mukana Valtterin tekemässä työssä jo menetelmän alkuajoista lähtien.
Kaikki uutiset