Kansallisissa dialogeissa on kyse keskusteluiden sarjasta, johon kutsutaan mahdollisimman laajasti erilaisia ihmisiä ja yhteisöjä järjestämään dialogeja. Keskusteluiden tarkoituksena on saada tietoa osallistujien kokemuksista ja sitä kautta ymmärrystä ja ajankohtaista tietoa erilaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä, haasteista ja mahdollisuuksista. Kaikista käydyistä keskusteluista tehdään yhteenveto, joka julkaistaan keskustelukierroksen jälkeen. Kerätty tieto kootaan kaikkien hyödynnettäväksi, ja se toimitetaan valtion ja kuntien käyttöön.

Syksyn keskustelupäivät ovat 10. lokakuuta ja 30. marraskuuta, ja niihin ovat tervetulleita ilmoittautumaan kaikki organisaatiot ja yhteisöt. Tavoitteena on, että keskustelun järjestämisestä on hyötyä keskustelunjärjestäjän omalle toiminnalle tai organisaatiolle esimerkiksi uuden tiedon ja ideoiden muodossa. Keskustelujen järjestäjille tarjotaan perehdytystä ja tukea keskustelijoiden kutsuprosessissa. Keskustelupäiviin voi ilmoittautua Kansallisten dialogien verkkosivuilla.

Aihetta olivat valitsemassa Kansallisten dialogien toimintaan aktiivisesti osallistuvat organisaatiot, jotka ovat olleet järjestämässä keskusteluja myös kevätkaudella. Kansallisten dialogien aiheen tulee olla sellainen, josta Suomessa tarvitaan monipuolista ymmärrystä. Aiheen tulee koskettaa laajaa joukkoa kansalaisia, se ei saa sulkea pois mitään tiettyä ihmisryhmää sekä laajemman ymmärryksen aiheesta tulee hyödyttää koko julkishallintoa.

Erätauko-säätiö järjestää syksyn aikana dialogit Hyvin sanottu -keskustelutapahtumassa (englanniksi) sekä 30.11. yhdessä Puistokatu 4 – Tieteen ja toivon talon kanssa sekä suomeksi että ruotsiksi.

Lisätietoja:
Finanssineuvos Katju Holkeri, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 087, katju.holkeri(at)gov.fi
Johtaja Janne Kareinen, DialogiAkatemia, puh. 045 631 6516, janne.kareinen(at)dialogiakatemia.fi
Toimitusjohtaja Laura Arikka, Erätauko-säätiö, puh. 044 579 2686, laura.arikka(at)eratauko.fi

Lisätietoa Kansallisista dialogeista

 

Uutiset

Kaikki uutiset