Kevään 2023 Kansallisten dialogien kokonaisuus käynnistyy aiheen valinnalla. Torstaina 1.12. käydään dialogeja siitä, mistä kansallisesti merkittävästä aiheesta tai ilmiöstä tarvittaisiin lisää ymmärrystä.

Keskusteluun ovat tervetulleita mukaan kaikenlaiset toimijat: yhdistykset, järjestöt, säätiöt, kunnat, yritykset ja oppilaitokset. Mukaan on kutsuttu myös toimijoita, jotka ovat olleet aktiivisia Poikkeusajan dialogit ja Demokratian puolustusdialogit -kokonaisuuksissa. Joulukuun aiheenvalinta-dialogien pohjalta Kansallisten dialogien ydinryhmä tekee päätöksen ensi kevään kansallisten dialogien teemasta.

Kansallisissa dialogeissa on kyse tarvittavan pituiselle ajanjaksolle sijoittuvasta dialogisten keskusteluiden toistettavasta sarjasta, johon kutsutaan mukaan mahdollisimman laajasti erilaisia ihmisiä ja yhteisöjä järjestämään dialogeja. Kansallisissa dialogeissa on tarkoitus keskustella ihmisille ja yhteisöille tärkeistä asioista tavalla, joka vahvistaa heidän osallisuuttaan.

Tavoitteena dialogeissa on mahdollisimman moniäänisen ymmärryksen rakentaminen ihmisten kokemuksista ja käsillä olevista haasteista.

Keskusteluiden tarkoituksena on rakentaa osallistujien kokemusten kautta ymmärrystä ja tilannekuvaa erilaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä, haasteista ja mahdollisuuksista. Tätä kerättyä tilannekuvaa kootaan kaikkien hyödynnettäväksi, ja sitä toimitetaan myös valtion ja kuntien käyttöön.

Kokonaisuuden toteutus pohjautuu OECD:n Suomelle kohdennettuihin suosituksiin. OECD:n luottamusarvioinnissa keväällä 2021 suositettiin, että Suomessa otettaisiin käyttöön kansalliset dialogit ylläpitämään valtakunnallista luottamusta, demokratiaa ja yhteiskuntarauhaa.

Kansallisista keskustelusarjoista on useita hyviä kokemuksia ja Kansalliset dialogit ovat jatkumoa Suomessa jo käydyille useille keskusteluille. Esimerkiksi syksyllä 2020 käytiin 50 dialogia Suomen tulevaisuudesta osana valtioneuvoston kanslian tulevaisuusselontekotyötä ja keväällä 2022 käytiin Demokratian puolustusdialogeja vastauksena Venäjän käynnistämään hyökkäyssotaan Ukrainassa. Kuluneen syksyn aikana Kansallisia dialogeja on pilotoitu Sisäministeriön käynnistämällä Maahanmuuttodialogien sarjalla.

Kansallinen dialogien malli luodaan erityisesti Poikkeusajan dialogeissa syntyneiden toimintatapojen pohjalta. Poikkeusajan dialogien tavoitteena oli luoda ymmärrystä siitä, miten erilaiset ja eri elämäntilanteissa olevat ihmiset kokivat elämänsä koronapandemian aikana.Poikkeusajan dialogit tavoittivat yli 2000 suomalaista ja toteutuivat valtakunnallisena koko maan kattavana keskustelusarjana.

Lisätietoa tulevan kevään teemasta sekä eri tavoista osallistua Kansallisiin dialogeihin julkaistaan joulukuun alkupuolella.

#KansallisetDialogit

Kansalliset dialogit on uudenlainen malli yhteiskunnallisen vuoropuhelun toteuttamiseen kansalaisten, yhteisöjen ja viranomaisten yhteistyönä. Kansallisissa dialogeissa keskustellaan ihmisille ja yhteisöille tärkeistä asioista tavalla, joka vahvistaa osallisuutta ja synnyttää ihmisten kokemuksiin perustuvaa ymmärrystä erilaisista haasteista ja mahdollisuuksista. Kansallisten dialogien ydinryhmään kuuluu tällä hetkellä DialogiAkatemia, Erätauko-säätiö, Lastensuojelun Keskusliitto, Sitra, Tuusulan kunta, valtiovarainministeriö sekä valtioneuvoston kanslia.

Uutiset

Kaikki uutiset