Tutustuin Erätaukoon vuonna 2017, kun sain Sitralta kutsun tulla mukaan Erätauon kehittämisryhmään. Vedin tuolloin Kansanvalistusseurassa (Kvs-säätiö) yli 30 paikkakuntaa käsittävää kansalaiskeskustelujen sarjaa.

Oman panoksen antaminen Sitran vetämään menetelmän kehittämiseen oli todella mielekästä. Ryhmässä oli mukana 21 eri alan ammattilaista, ja oli hienoa päästä tutustumaan heihin ja heidän ajatuksiinsa.

Tällä hetkellä teemme Kansanvalistusseurassa yhteistyötä Erätauko-säätiön kanssa Nuorten Ilmasto-Erätauko -hankkeessa. Projektin tarkoituksena on lisätä keskustelua EU:n ilmastopolitiikasta sekä ymmärrystä ilmastonmuutoksesta ja ekosivistyksen eri näkökulmista.

Hanke on Eurooppatiedotuksen rahoittama ja mukana on myös Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry.

Halusimme käsitellä ekososiaalista sivistystä erityisesti nuorten kannalta ja lisätä heidän mahdollisuuksiaan saada ääntään kuuluviin ilmastoasioissa. Samalla haluamme lisätä ymmärrystä siitä, miten asioihin voi vaikuttaa.

Erätauko mahdollistaa sen, että nuoret ovat keskusteluissa mukana tasa-arvoisina keskustelijoina esimerkiksi päättäjien kanssa. Ilmastopolitiikasta puhuttaessa on hyvä, että pöydissä on mukana myös nuoria, joita maapallon tulevaisuus koskettaa meistä eniten.

Hanke ajoittuu syksyyn 2020. Alkusyksystä järjestimme nuorten kanssa kehittelytyöpajan, jonka yhteydessä kävimme myös Erätauko-keskustelun. Olemme tuottaneet myös videon, artikkeleita ja infomateriaalia ilmastovaikuttamisesta.

Erätauko-viikolla, 3.12, järjestämme verkkokeskustelun, johon toivomme mukaan ihmisiä eri puolilta Suomea. Keskustelua käydään ilmastopäätöksenteon saavutettavuudesta, ymmärrettävyydestä ja päätöksenteon merkityksestä omassa elämässä.

Olemme kutsuneet mukaan erityisesti nuoria, päättäjiä ja median edustajia. Kaikki ovat kuitenkin tervetulleita.

Tilaisuus järjestetään kello 17.00-20.00 etäyhteyksin ja siihen voi ilmoittautua mukaan Erätauko-säätiön Annalle: anna.vaananen@eratauko.fi

Dialogisuus ja Erätauko-menetelmä sopivat todella hyvin ilmastonmuutoksen ja ilmastovaikuttamisen käsittelyyn. Vaikka onkin kyse poliittisista päätöksistä, niin lopulta käymme kuitenkin arvokeskustelua.

Erätauon kautta voimme ymmärtää toistemme arvoja. Lisäämme ymmärrystä esimerkiksi siitä miksi toiset ovat enemmän huolissaan ilmastonmuutoksesta ja siihen vaikuttamisesta kuin toiset. Ymmärryksen kasvaminen auttaa varmasti myös ratkaisujen löytämiseen ja päätöksentekoon.

Anne Tastula, projektipäällikkö, Kansanvalistusseura

Lisää hankkeesta:

Nuorten Ilmasto-Erätauko

Mikä ihmeen ilmastopolitiikka ja mitä se minulle kuuluu?

Diablogit

  • Erätauko-keskustelut Kansallismuseon uudistustyön tukena - keiden tarinat tulisi kertoa?

    Suomen Kansallismuseo uudistuu. Uudistumisprosessiin liittyen keväällä 2023 järjestettiin Erätauko-keskustelusarja, jonka tavoitteena oli lisätä ymmärrystä kulttuureista, identiteeteistä ja historiasta eri näkökulmista. Tähän diablogiin on haastateltu Kansallismuseon yhteisömanageria Elisa Sarpoa sekä museolehtoria Hanna Korhosta.
  • Syötteellä käydään viikoittain Erätauko-keskusteluja

    Syötteen 300:n asukkaan kylässä asustaa noin kymmenen hengen porukka, joka käy viikoittain Erätauko-keskusteluja. Parhaillaan keskusteluja käydään jopa pari kolme kertaa viikossa. Erätauko on vakiintunut osaksi arkea, ja keskusteluja aletaan käymään nykyään myös spontaanisti ajankohtaisista aiheista.
  • Erätauko-keskustelua uudistuvista datatalouden pelisäännöistä

    Datatalouden pelisäännöt uudistuvat Euroopan unionissa. Uudet EU-säännöt tulevat vaikuttamaan niin yrityksiin kuin yksityishenkilöihin. Koska sääntely on monimutkaista, mutta samalla se tarjoaa runsaasti uusia mahdollisuuksia yritysten arkeen, liiketoiminnan uudistamiseen ja toiminnan tehostamiseen, muutoksia kannattaa pureskella yhdessä näkemyksiä ja oivalluksia vaihtaen.
Kaikki diablogit