Tutustuin Erätaukoon vuonna 2017, kun sain Sitralta kutsun tulla mukaan Erätauon kehittämisryhmään. Vedin tuolloin Kansanvalistusseurassa (Kvs-säätiö) yli 30 paikkakuntaa käsittävää kansalaiskeskustelujen sarjaa.

Oman panoksen antaminen Sitran vetämään menetelmän kehittämiseen oli todella mielekästä. Ryhmässä oli mukana 21 eri alan ammattilaista, ja oli hienoa päästä tutustumaan heihin ja heidän ajatuksiinsa.

Tällä hetkellä teemme Kansanvalistusseurassa yhteistyötä Erätauko-säätiön kanssa Nuorten Ilmasto-Erätauko -hankkeessa. Projektin tarkoituksena on lisätä keskustelua EU:n ilmastopolitiikasta sekä ymmärrystä ilmastonmuutoksesta ja ekosivistyksen eri näkökulmista.

Hanke on Eurooppatiedotuksen rahoittama ja mukana on myös Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry.

Halusimme käsitellä ekososiaalista sivistystä erityisesti nuorten kannalta ja lisätä heidän mahdollisuuksiaan saada ääntään kuuluviin ilmastoasioissa. Samalla haluamme lisätä ymmärrystä siitä, miten asioihin voi vaikuttaa.

Erätauko mahdollistaa sen, että nuoret ovat keskusteluissa mukana tasa-arvoisina keskustelijoina esimerkiksi päättäjien kanssa. Ilmastopolitiikasta puhuttaessa on hyvä, että pöydissä on mukana myös nuoria, joita maapallon tulevaisuus koskettaa meistä eniten.

Hanke ajoittuu syksyyn 2020. Alkusyksystä järjestimme nuorten kanssa kehittelytyöpajan, jonka yhteydessä kävimme myös Erätauko-keskustelun. Olemme tuottaneet myös videon, artikkeleita ja infomateriaalia ilmastovaikuttamisesta.

Erätauko-viikolla, 3.12, järjestämme verkkokeskustelun, johon toivomme mukaan ihmisiä eri puolilta Suomea. Keskustelua käydään ilmastopäätöksenteon saavutettavuudesta, ymmärrettävyydestä ja päätöksenteon merkityksestä omassa elämässä.

Olemme kutsuneet mukaan erityisesti nuoria, päättäjiä ja median edustajia. Kaikki ovat kuitenkin tervetulleita.

Tilaisuus järjestetään kello 17.00-20.00 etäyhteyksin ja siihen voi ilmoittautua mukaan Erätauko-säätiön Annalle: anna.vaananen@eratauko.fi

Dialogisuus ja Erätauko-menetelmä sopivat todella hyvin ilmastonmuutoksen ja ilmastovaikuttamisen käsittelyyn. Vaikka onkin kyse poliittisista päätöksistä, niin lopulta käymme kuitenkin arvokeskustelua.

Erätauon kautta voimme ymmärtää toistemme arvoja. Lisäämme ymmärrystä esimerkiksi siitä miksi toiset ovat enemmän huolissaan ilmastonmuutoksesta ja siihen vaikuttamisesta kuin toiset. Ymmärryksen kasvaminen auttaa varmasti myös ratkaisujen löytämiseen ja päätöksentekoon.

Anne Tastula, projektipäällikkö, Kansanvalistusseura

Lisää hankkeesta:

Nuorten Ilmasto-Erätauko

Mikä ihmeen ilmastopolitiikka ja mitä se minulle kuuluu?

Diablogit

  • Erätauko-menetelmä osana Polamkin hankkeita

    Iina, Minna, Terhi ja Pirjo Poliisiammattikorkeakoulusta avasivat kokemuksiaan Erätauko-menetelmän parissa erilaisten poliisin hankkeiden näkökulmasta. Tässä diablogissa pääsemme kuulemaan, miten Erätauko-menetelmää on hyödynnetty Poliisin yhteiskunnallista viestintää, järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa sekä ihmiskaupparikosten esitutkintaa käsittelevissä hankkeissa.
  • Aleksi Lumpeen vaikuttajatyö metsästyskeskustelun ylläpitäjänä rakentuu Erätauko-säätiöltä tuttujen periaatteiden ympärille

    Aleksi Lumme vastaanotti Suomen dialogiteko 2022 -tunnustuksen edistettyään rakentavaa keskustelua vaikeista aiheista usean vuoden ajan. Rakentavan keskustelun aktiivin tavoitteena on olla ihminen, joka luo ympärilleen hyvää keskustelua. Aleksin mukaan avainasemassa vaikeisiin keskusteluihin osallistuessa on mielenhallinta: halu viedä asiaa ja keskustelua eteenpäin, ei voittaa. Tässä diablogissa pääsemme kuulemaan Aleksin ajatuksia vaikeisiin keskusteluihin osallistumisesta Erätauon oppeja hyödyntäen.
  • MuseoX -hanke vie Erätauko-dialogin osaksi museon arkea

    Oletko koskaan pohtinut, että olisipa jossain tila, joka on pyhitetty rauhalliselle, tasavertaiselle ja kunnioittavalle dialogille? Ei hätää, tällainen tila valmistuu osana MuseoX -hanketta yhteistyössä Erätauko-säätiön kanssa vuonna 2024. Tässä diablogissa projektitutkija Henna Kojo ja kokoelmapäällikkö Teemu Ahola kertovat, kuinka Erätauko-dialogi otetaan osaksi uutta viestinnän, pelin, postin ja digitaalisen elämän museota.
Kaikki diablogit