Tutustuin Erätaukoon vuonna 2017, kun sain Sitralta kutsun tulla mukaan Erätauon kehittämisryhmään. Vedin tuolloin Kansanvalistusseurassa (Kvs-säätiö) yli 30 paikkakuntaa käsittävää kansalaiskeskustelujen sarjaa.

Oman panoksen antaminen Sitran vetämään menetelmän kehittämiseen oli todella mielekästä. Ryhmässä oli mukana 21 eri alan ammattilaista, ja oli hienoa päästä tutustumaan heihin ja heidän ajatuksiinsa.

Tällä hetkellä teemme Kansanvalistusseurassa yhteistyötä Erätauko-säätiön kanssa Nuorten Ilmasto-Erätauko -hankkeessa. Projektin tarkoituksena on lisätä keskustelua EU:n ilmastopolitiikasta sekä ymmärrystä ilmastonmuutoksesta ja ekosivistyksen eri näkökulmista.

Hanke on Eurooppatiedotuksen rahoittama ja mukana on myös Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry.

Halusimme käsitellä ekososiaalista sivistystä erityisesti nuorten kannalta ja lisätä heidän mahdollisuuksiaan saada ääntään kuuluviin ilmastoasioissa. Samalla haluamme lisätä ymmärrystä siitä, miten asioihin voi vaikuttaa.

Erätauko mahdollistaa sen, että nuoret ovat keskusteluissa mukana tasa-arvoisina keskustelijoina esimerkiksi päättäjien kanssa. Ilmastopolitiikasta puhuttaessa on hyvä, että pöydissä on mukana myös nuoria, joita maapallon tulevaisuus koskettaa meistä eniten.

Hanke ajoittuu syksyyn 2020. Alkusyksystä järjestimme nuorten kanssa kehittelytyöpajan, jonka yhteydessä kävimme myös Erätauko-keskustelun. Olemme tuottaneet myös videon, artikkeleita ja infomateriaalia ilmastovaikuttamisesta.

Erätauko-viikolla, 3.12, järjestämme verkkokeskustelun, johon toivomme mukaan ihmisiä eri puolilta Suomea. Keskustelua käydään ilmastopäätöksenteon saavutettavuudesta, ymmärrettävyydestä ja päätöksenteon merkityksestä omassa elämässä.

Olemme kutsuneet mukaan erityisesti nuoria, päättäjiä ja median edustajia. Kaikki ovat kuitenkin tervetulleita.

Tilaisuus järjestetään kello 17.00-20.00 etäyhteyksin ja siihen voi ilmoittautua mukaan Erätauko-säätiön Annalle: anna.vaananen@eratauko.fi

Dialogisuus ja Erätauko-menetelmä sopivat todella hyvin ilmastonmuutoksen ja ilmastovaikuttamisen käsittelyyn. Vaikka onkin kyse poliittisista päätöksistä, niin lopulta käymme kuitenkin arvokeskustelua.

Erätauon kautta voimme ymmärtää toistemme arvoja. Lisäämme ymmärrystä esimerkiksi siitä miksi toiset ovat enemmän huolissaan ilmastonmuutoksesta ja siihen vaikuttamisesta kuin toiset. Ymmärryksen kasvaminen auttaa varmasti myös ratkaisujen löytämiseen ja päätöksentekoon.

Anne Tastula, projektipäällikkö, Kansanvalistusseura

Lisää hankkeesta:

Nuorten Ilmasto-Erätauko

Mikä ihmeen ilmastopolitiikka ja mitä se minulle kuuluu?

Diablogit

  • Älä turhaan halveksi etäkeskustelua, sillä siinä on monta hyvää mahdollisuutta!

    Hyvin valmisteltuna, suunniteltuna ja esimerkiksi Erätauko-keskustelumenetelmän avulla etäkeskustelut voivat olla aivan yhtä hyviä ja syviä, kuin mitä livekohtaamisetkin. Kaikki lähtee läsnäolosta. Monelle etädialogi voi olla jopa parempi mahdollisuus osallistua yhteiseen keskusteluun. Sen vuoksi olemme julkaisseet kaksi uutta työkalua parempien etäkeskustelujen tueksi.
  • Hyvin sanottu ei tarkoita lällysti sanottu

    Yleisradio haluaa vahvistaa sananvapautta ja yksi osa sitä on Hyvin sanottu -hanke yhdessä Erätauko-säätiön kanssa. Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila uskoo, että muutos kohti parempaa keskustelukulttuuria saadaan viidessä vuodessa alulle.
  • Susikeskustelua

    Akordi Oy:n erityisasiantuntija Juha-Pekka Turunen pääsi ohjaamaan Erätauko-keskusteluja susista eri puolille Suomea, kun maa- ja metsätalousministeriö valmisteli susikannan hoitosuunnitelmaa.
Kaikki diablogit