Tuleeko mieleesi jokin toimija, tapahtuma, hanke tai vaikkapa yksittäinen henkilö, joka ansaitsisi dialogin eteen tekemästään työstään Suomen dialogiteko -tunnustuksen? Kuka tai ketkä tekevät tärkeää työtä rakentavan ja tasavertaisen keskustelukulttuurin luomiseksi? 

Suomen dialogiteko -tunnustuksen tarkoituksena on tehdä eri toimijoiden dialogityötä näkyväksi sekä kiittää hyvästä työstä sen osalta, että erilaiset ihmiset tulevat kuulluksi ja samalla rohkaista eri toimijoita edelleen tekemään tärkeää työtä dialogin parissa.

Ehdota vuoden 2023 Suomen dialogiteko -tunnustuksen saajaa viimeistään keskiviikkona 24.4.2024 tämän lomakkeen kautta. 

Vuoden 2022 Suomen dialogiteko -tunnustus myönnettiin rakentavan keskustelun tukemisesta vaikeissa aiheissa Aleksi Lumpeelle, Politiikkaradion Hyvin sanottu -debateille sekä Kulminaatio -kollektiivin Emma ja Elham -teokselle. Jotta rakentava ja tasavertainen keskustelu on mahdollista vaikeistakin aiheista, tarvitaan ihmisiä ja toimijoita, jotka uskaltavat ottaa näitä asioita puheeksi.

Vuoden 2021 Suomen dialogiteko -tunnustus jaettiin yhteensä lähes seitsemällekymmenelle toimijalle demokratian vahvistamisesta. Myöntämisen perusteina oli muun muassa pitkäjänteinen työ dialogisuuden tukemiseksi, Poikkeusajan dialogit -kokonaisuuteen osallistuminen sekä Erätauko-toimintamallin kehittäminen, tukeminen ja kouluttaminen. Vuoden 2021 dialogiteko tehtiin yhdessä ja yhteistyössä. 

Vuoden 2020 tunnustus myönnettiin Miriam Attiakselle tärkeästä työstä sovittelun tukemiseksi ja polarisaation ehkäisemiseksi. Vuonna 2019 tunnustuksen sai Lahden kaupunki, joka on toiminut valtakunnallisena suunnannäyttäjä dialogin laajamittaisessa käyttöönotossa sekä asukkaiden kanssa että kaupungin oman organisaation sisällä. Sitran Erätauko-hankkeen aikana, vuonna 2018, Suomen dialogiteko -tunnustus myönnettiin Mielellään-verkostolle.

Tänä vuonna tunnustus tullaan jakamaan tiistaina 7.5.2024

 

Kysy lisää:

Laura Arikka

laura.arikka@eratauko.fi

+358 44 579 2686

Uutiset

Kaikki uutiset