”Kuulin Erätauko-menetelmästä jo alkuvaiheessa, kun sitä oltiin kehittämässä. Rakentavaan dialogiin keskittyneellä toiminnalla on tässä ajassa suuri tilaus.

Ihmisillä on ollut aina mielipiteitä, mutta nyt niitä on enemmän kuin koskaan. Erilaisia mielipiteitä tulee tietoon entistä nopeammin, monimuotoisemmin ja kärjekkäämmin.

Erätauko-keskusteluissa pyritään luomaan turvallinen tilanne, jossa ihmiset tulevat kuulluksi omana itsenään. Keskustelut ovat myös turvallinen tapa kohdata eri tavoilla ajattelevia ihmisiä.

Mielestäni Erätauko-menetelmä on osoittanut erinomaisen toimivuutensa. Se on selkeä ja helppo toteuttaa. Taustalla tuntuu olevan ajatus, että kun eri tavoilla ajattelevat ihmiset kohtaavat toisensa ja jakavat omia kokemuksiaan, se lisää ymmärrystä itsestä ja muista.

Julkisessa keskustelussa aikaulottuvuus katoaa helposti, eli keskustelut käydään kiireessä. Erätauko-keskusteluun varattu aika ja kasvokkain kohtaaminen tekevät keskustelusta syvempää. Sosiaalisen median keskusteluissa jäävät usein puuttumaan kasvokkain kohtaamisen lisäksi aika.

Erätauko-keskustelut voivat kuitenkin tehdä nettikeskusteluistakin laadukkaampia. Olennaista on asenne, eli oma halu käydä dialogia rakentavasti.

Toivon tulevaisuuden keskustelukulttuurin Suomessa olevan sellainen, jossa ketään ei tieten tahtoen loukata, eikä etsitä loukkaantumiseen syytä. Vältetään viimeisen sanan sanomista ja ymmärretään inhimillisen dialogin olevan sellaista, että viimeistä sanaa ei ole. Kaikista erimielisyyttä aiheuttavista asioista keskustellaan.

Erätaukoa on käytetty kirkon piirissä paljon. Siinä on yhteistä kristillisen ihmiskäsityksen kanssa muun muassa se, että kaikki ihmiset halutaan kohdata tasavertaisesti. Erätauko-keskustelun ajatus dialogista liittyy kristilliseen vuorovaikutukseen, jossa ymmärretään oman käsityskyvyn rajallisuus. Olemme kaikki kasvun tiellä.

Kukaan meistä ei ole se joka on ilman suhdetta toisiin ihmisiin, tarvitsemme kohtaamisia ja vuorovaikutusta. Meistä kukaan ei ole vielä perillä.”

Teksti: Laura Rantanen

Diablogit

Kaikki diablogit