”Kuulin Erätauko-menetelmästä jo alkuvaiheessa, kun sitä oltiin kehittämässä. Rakentavaan dialogiin keskittyneellä toiminnalla on tässä ajassa suuri tilaus.

Ihmisillä on ollut aina mielipiteitä, mutta nyt niitä on enemmän kuin koskaan. Erilaisia mielipiteitä tulee tietoon entistä nopeammin, monimuotoisemmin ja kärjekkäämmin.

Erätauko-keskusteluissa pyritään luomaan turvallinen tilanne, jossa ihmiset tulevat kuulluksi omana itsenään. Keskustelut ovat myös turvallinen tapa kohdata eri tavoilla ajattelevia ihmisiä.

Mielestäni Erätauko-menetelmä on osoittanut erinomaisen toimivuutensa. Se on selkeä ja helppo toteuttaa. Taustalla tuntuu olevan ajatus, että kun eri tavoilla ajattelevat ihmiset kohtaavat toisensa ja jakavat omia kokemuksiaan, se lisää ymmärrystä itsestä ja muista.

Julkisessa keskustelussa aikaulottuvuus katoaa helposti, eli keskustelut käydään kiireessä. Erätauko-keskusteluun varattu aika ja kasvokkain kohtaaminen tekevät keskustelusta syvempää. Sosiaalisen median keskusteluissa jäävät usein puuttumaan kasvokkain kohtaamisen lisäksi aika.

Erätauko-keskustelut voivat kuitenkin tehdä nettikeskusteluistakin laadukkaampia. Olennaista on asenne, eli oma halu käydä dialogia rakentavasti.

Toivon tulevaisuuden keskustelukulttuurin Suomessa olevan sellainen, jossa ketään ei tieten tahtoen loukata, eikä etsitä loukkaantumiseen syytä. Vältetään viimeisen sanan sanomista ja ymmärretään inhimillisen dialogin olevan sellaista, että viimeistä sanaa ei ole. Kaikista erimielisyyttä aiheuttavista asioista keskustellaan.

Erätaukoa on käytetty kirkon piirissä paljon. Siinä on yhteistä kristillisen ihmiskäsityksen kanssa muun muassa se, että kaikki ihmiset halutaan kohdata tasavertaisesti. Erätauko-keskustelun ajatus dialogista liittyy kristilliseen vuorovaikutukseen, jossa ymmärretään oman käsityskyvyn rajallisuus. Olemme kaikki kasvun tiellä.

Kukaan meistä ei ole se joka on ilman suhdetta toisiin ihmisiin, tarvitsemme kohtaamisia ja vuorovaikutusta. Meistä kukaan ei ole vielä perillä.”

Teksti: Laura Rantanen

Diablogit

  • Erätauko-keskustelua lastensuojelun kokemusasiantuntijuudesta

    Vaikka kokemusasiantuntijuus on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisessa lastensuojelussa, liittyy toimintaan monenlaisia kysymyksiä ja toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Viisiosainen Kokemusasiantuntijuutta pintaa syvemmältä -kesustelusarja pyrkii osaltaan vastaamaan keskeisiin kysymyksiin kuulemalla Erätauko-menetelmää hyödyntäen niin kokemusasiantuntijoita itseään kuin muitakin alalla työskenteleviä ammattilaisia.
  • Meidän Espoo 20X0 - Erätauko-keskustelua tulevaisuuden Espoosta

    Espoossa keskusteltiin Erätauko-dialogia hyödyntäen siitä, miltä tulevaisuuden Espoon tulisi näyttää. Dialogin avulla pyrittiin kuulemaan erilaisia näkemyksiä ja lisäämään yhteistä ymmärrystä kaupungin ja sen eri asuinalueiden tulevaisuudesta. On tärkeää, että keskustelu kaupunkisuunnittelun teemoista on laajaa, ja siihen pääsevät osallistumaan myös asukkaat itse. Tähän kirjoitukseen on haastateltu Espoon kaupungin palvelupäällikköä Heli-Maija Nevalaa sekä Omnian asiakkuus- ja myyntipäällikköä Tuula Alankoa.
Kaikki diablogit