”Erätauossa on minusta tärkeintä erilaisten ihmisten tuominen yhteen ja sen huomaaminen, että toista voi ymmärtää mielipide-eroista huolimatta ja keskustelu yhdessä voi olla rakentavaa, vaikka ajattelisi asioista eri tavalla.

Suomen Kulttuurirahastossa haluamme vaikuttaa yhteiskunnallisesti siihen, että maa ei jakaudu. Suomessa on monipuoluejärjestelmässä totuttu päättämään asioista yhdessä eri tavalla ajattelevien ihmisten kanssa, eikä demokratia ole täällä niin vaarassa kuin muualla maailmalla.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa yhteiskunnan jakaantuminen on mennyt pitkälle. Jos ihmiset alkavat olla niin epäluuloisia ja vihamielisiä toisiaan kohtaan, ettei pystytä mihinkään kompromisseihin, on tilanne hyvin huolestuttava.

Vaikka Erätaukoa voi käyttää aivan arkisissakin yhteyksissä, se on erityisen hyvä metodi työssä, jossa estetään yhteiskunnan jakautumista. Se todella auttaa ihmisiä ymmärtämään toistensa kokemuksia ja ajatuksia.

Suomalaisuuden symboleita käsitelleen Erätauon jälkeen osa osallistujista harmitteli, että mukaan olisi ollut hyvä saada voimakkaammin erimielisiä ihmisiä. Keskusteluihin osallistutaan vain etunimillä, eikä mahdollisia taustaorganisaatioita nosteta esille.

Erätauossa ihmiset edustavat vain omaa itseään ja tuovat dialogiin omia kokemuksiaan. Siksi palautteen antajat eivät tienneet, että todellisuudessa mukana oli ajattelijoita, joilla oli keskenään hyvin eri ideologioita. Keskustelijat edustivat ihan eri ääripäitä, mutta Erätauossa keskustelu ei kärjisty tai lisää vastakkainasettelua.

Erätauko-keskustelussa isotkaan ideologiset erot eivät välttämättä tule näkyviin, kun ihmiset pyrkivät ymmärtämään toisiaan aidosti. Ihmiset Suomessa ovat todellisuudessa yllättävän samanmielisiä.

Mielipidetutkimusten mukaan Suomi ei ole jakautunut niin vahvasti, kuin politiikasta ja mediasta voisi päätellä. Näkemyseroja helposti liioitellaan mediassa ja politiikassa sen perusteella, mistä saa hyvän uutisen tai millä ihmisen saa äänestämään.

Erätauko-menetelmän käyttö leviää vauhdilla ja tulevaisuudessa olisin mielelläni levittämässä sitä myös ulkomaille, jossa mallille on tarvetta ja kiinnostusta.

Ei ole olennaista, että ihmiset tiedostavat käyttävänsä dialogiin juuri Erätauko-menetelmää, vaan että rakentavan keskustelun malli leviää mahdollisimman laajasti.”

Antti Arjava, yliasiamies, Suomen Kulttuurirahasto, Erätauko-säätiön hallituksen pj.

Teksti: Laura Rantanen

Diablogit

  • Erätauko-keskustelua lastensuojelun kokemusasiantuntijuudesta

    Vaikka kokemusasiantuntijuus on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisessa lastensuojelussa, liittyy toimintaan monenlaisia kysymyksiä ja toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Viisiosainen Kokemusasiantuntijuutta pintaa syvemmältä -kesustelusarja pyrkii osaltaan vastaamaan keskeisiin kysymyksiin kuulemalla Erätauko-menetelmää hyödyntäen niin kokemusasiantuntijoita itseään kuin muitakin alalla työskenteleviä ammattilaisia.
  • Meidän Espoo 20X0 - Erätauko-keskustelua tulevaisuuden Espoosta

    Espoossa keskusteltiin Erätauko-dialogia hyödyntäen siitä, miltä tulevaisuuden Espoon tulisi näyttää. Dialogin avulla pyrittiin kuulemaan erilaisia näkemyksiä ja lisäämään yhteistä ymmärrystä kaupungin ja sen eri asuinalueiden tulevaisuudesta. On tärkeää, että keskustelu kaupunkisuunnittelun teemoista on laajaa, ja siihen pääsevät osallistumaan myös asukkaat itse. Tähän kirjoitukseen on haastateltu Espoon kaupungin palvelupäällikköä Heli-Maija Nevalaa sekä Omnian asiakkuus- ja myyntipäällikköä Tuula Alankoa.
Kaikki diablogit