Virittäytyminen, kun keskustelijat ovat jännittyneitä tai hätääntyneitä

  • Kertaa rauhallisesti keskustelun alussa, miksi ollaan koolla ja mihin dialogissa tähdätään.

Sano näin: ”Olemme päättäneet kokoontua keskustelemaan aiheesta X. Aihe voi olla haastava ja siitä voi olla vaikea puhua, mutta haluamme lisätä ymmärrystämme siitä ja toinen toistemme siihen liittyvistä kokemuksista.”

  • Korosta, että tarkoitus on pohtia yhdessä asioita ja että tämä edellyttää kiireettömyyttä ja toisten rauhallista kuuntelemista.

Sano näin: ”Jotta voimme lisätä ymmärrystä asiasta X ja toinen toisistamme, niin pidetään huolta siitä, että puhumme kaikesta ihan rauhassa. Erityisen tärkeää on, että kuuntelemme hyvin toisiamme. Tarvittaessa voin pyytää teitä hidastamaan puherytmiä, jotta jokainen voi rauhassa sulatella kuulemaansa.”

  • Kerro, että jos keskustelu kiihtyy tai muuttuu tukalaksi, yrität auttaa turvallisuuden ja rauhallisuuden lisäämisessä.

Sano näin: ”Jos alkaa vaikuttaa siltä, että keskustelu muuttuu kovin tukalaksi, niin minä yritän lisätä omalla toiminnallani turvallisuutta ja rauhallisuutta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että minä pyydän teitä (esimerkiksi hidastamaan keskustelun tahtia, juttelemaan hetkeksi parin kanssa tai pitämään tauon).”

  • Muistuta, että jokainen osallistuja voi milloin tahansa tuoda esiin sen, millaisia tuntemuksia keskustelu itsessä herättää.

Sano näin: ”On tärkeää, että jokainen voi missä tahansa kohtaa keskusteluamme kertoa siitä, millaisia tuntemuksia keskustelu parhaillaan herättää itsessä.”

Muut haastavien tilanteiden lisäkortit:

Valmistautuminen haastavaan keskusteluun

Miten toimia, kun osallistuja hätääntyy keskustelun aikana?

Lisää työkaluja

Kaikki työkalut