Valmistautuminen haastavaan keskusteluun

  • Pohdi, mitä keskustelun teemat ja tiedossa olevat osallistujat herättävät sinussa. Ennakoi sitä, mikä saattaa olla sinulle itsellesi tukalaa.
  • Kuvittele mielessäsi etukäteen, millaisia tuntemuksia osallistujissa voi herätä ja miten voit fasilitaattorina toimia näiden tuntemusten kanssa (käy läpi kortit 14, 16-18).
  • Suunnittele muutama ohjaustoimenpide tai harjoitus, joiden avulla voit tarvittaessa lisätä keskustelun turvallisuutta ja rauhallisuutta. Näitä voivat olla esimerkiksi puherytmin hidastaminen, parikeskustelut ja pienen tauon pitäminen keskustelusta.
  • Valmistaudu huolehtimaan keskustelun aikana omasta rauhallisuudestasi. Muista hengittämisen, lihasten tietoisen rentouttamisen ja jännittämisen, katseen suunnan siirtämisen, istuma-asennon vaihtamisen ja nesteen juomisen rauhoittava vaikutus. Ne tyynnyttävät autonomista hermostoa.
  • Jos kyseessä on kasvotusten tapahtuva keskustelu, järjestä keskustelutila sellaiseksi, että siellä on hyvin tilaa tuolien välissä ja tarjolla juotavaa ja pientä purtavaa. Nämä yleensä lisäävät tilanteen turvallisuutta. Etäkeskustelussa voit ehdottaa etukäteen, että jokainen asettuu laitteen äärelle kahvi- tai teekupin kera.

Muut haastavien tilanteiden lisäkortit:

Virittäytyminen, kun keskustelijat ovat jännittyneitä tai hätääntyneitä

Miten toimia, kun osallistuja hätääntyy keskustelun aikana?

Lisää työkaluja

Kaikki työkalut