Epidemian kiihtymisvaihe luo turvattomuuden tunnetta

Syksyn ensimmäisiin keskusteluihin osallistui eri ikäisiä ihmisiä Suomessa ja ulkomailla. Suomen ja ruotsin kielillä käydyt keskustelut tarjosivat osallistujille mahdollisuuden käsitellä epävarman arjen herättämiä tunteita. Dialogissa tapahtuvat kohtaamiset ja kokemusten jakaminen vahvistivat osallistujien voimavaroja ja luottamusta tulevaan.

Epidemia on jälleen kiihtymässä, mikä näkyi syyskuun keskusteluissa väsymisenä, jatkuvana varuillaan olona, epävarmuuden ja turvattomuuden tunteina sekä huolena me-hengen hiipumisesta.

Samanaikaisesti keskusteluissa ilmeni, että mahdollisuus pysähtyä ja keskittyä keskusteluun auttaa osallistujia jäsentämään huoliaan ja toiveitaan.

Kutsu mukaan järjestämään keskusteluja

Poikkeusajan dialogien tavoitteena on tarjota kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuus käydä rakentavaa keskustelua ja lisätä ymmärrystä siitä, millaista on elää Suomessa poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa. Keskusteluja on järjestämässä jo lähes kolmekymmentä toimijaa eri puolilta yhteiskuntaa – yksittäisistä henkilöistä, järjestöihin, kuntiin, yrityksiin, säätiöihin ja ministeriöihin.

Keskustelunjärjestäjä tarjoaa osallistujille mahdollisuuden käsitellä nykytilanteen nostattamia ajatuksia ja tuntemuksia sekä luo mahdollisuuksia käsitellä erilaisia tulevaisuusnäkymiä. Dialogien järjestäjät osallistuvat myös laajemman tilannekuvan muodostamiseen tämän hetkisestä yhteiskunnastamme.

Kutsumme sinut mukaan keskustelunjärjestäjäksi 22.10, 12.11. ja 3.12. Lue alla olevasta linkistä mitä järjestäminen sinulta tai organisaatioltasi edellyttää ja millaista tukea saat järjestämiseen.

Jokainen keskustelu kootaan yhteenvedoksi, josta muodostuu moniulotteinen ja eritelty kokonaiskuva yhteiskuntamme tämän hetkisestä olotilasta. Valtionvarainministeriö toimittaa yhteenvedon myös valtion- ja kunnan hallinnoille. Yhteenvedot löytyvät kokonaisuudessaan Poikkeusajan dialogien sivuilta.

Dialogien koordinoinnista, koosteen tekemisestä, julkaisemisesta ja välittämisestä valtion- ja kuntien hallintoon vastaavat DialogiAkatemia, Erätauko-säätiö, oikeusministeriö, Sitra ja valtiovarainministeriö.

Lisätietoja:

Valtiovarainministeriö: Katju Holkeri, finanssineuvos, katju.holkeri(at)vm.fi, puh. 0407649880

Dialogiakatemia: Janne Kareinen, johtaja, janne.kareinen(at)dialogiakatemia.fi, puh. 0456316516

Erätauko-säätiö: Laura Arikka, toimitusjohtaja, laura.arikka(at)eratauko.fi, puh. 0445792686

Ilmoittautuminen keskustelunjärjestäjäksi

Avoimet Poikkeusajan dialogit -tapahtumakalenteri

Poikkeusajan dialogin 23.9.2020 yhteenveto

 

Uutiset

Kaikki uutiset