”Näemme, että globaalit haasteet vaativat globaaleja keskusteluja”

Euroopassa tehdyt päätökset vaikuttavat yhä enenevässä määrin meihin kaikkiin, mutta mahdollisuudet keskustella päätöksistä muiden eurooppalaisten kanssa ovat kuitenkin rajalliset. Festivaali tarjosi ympäristön mielenkiintoisille keskusteluille ja aktiiviselle osallistumiselle, pyrkien luomaan yhtenäisempää eurooppalaista yhteisöä, joka voisi yhdessä rakentaa kestävämpää tulevaisuutta.

Hybrid European Democracy Festival voisi toimia paneurooppalaisena tapahtumana, joka yhdistää arkipäivän ongelmat globaaleihin haasteisiin. Jakamalla kokemuksia ja ideoita muiden samanlaisista huolenaiheista kiinnostuneiden kanssa, voimme mahdollisesti saavuttaa tavoitteemme”, Joanna Kurvits, hankkeen projektipäällikkö.

Festivaalin keskusteluihin pystyi osallistumaan paikan päältä yli 15 paikkakunnalla. Näillä paikkakunnilla oli omat “hubinsa”, joissa pystyi liittymään mukaan keskusteluun videolähetyksen välityksellä muiden maiden hubeissa osallistuvien ihmisten kanssa.

Festivaalin pääpaikka sijaitsi Tartossa, Virossa, jossa juhlistettiin kaupungin nimitystä Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2024. Festivaali oli osa Tartto 2024 -pääohjelmaa. Festivaalin järjesti DD Foundation yhdessä useiden eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Ilmastotoimien tukeminen aktivismin ja litigaation keinoin

Järjestimme toimistollamme, osoitteessa Puistokatu 4, keskustelun ilmastotoimien tukemisesta aktivismin ja litigaation keinoin. Keskustelu järjestettiin yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja 2035Legitimacy-hankkeen kanssa.

Tapahtuma alkoi hybridikeskustelulla, joka yhdisti osallistujia Suomesta, Irlannista, Italiasta ja Isosta-Britanniasta. Keskusteluun jätettiin yksi tuoli vapaaksi, jolloin kuka tahansa yleisöstä pystyi liittymään mukaan keskusteluun. Tämän jälkeen pidettiin paikallinen Erätauko-keskustelu, joka keskittyi siihen, miten kansalaisyhteiskunta ja tutkimuskenttä voivat toimia yhteistyössä ilmastotoimien edistämiseksi.

Litigaation saralla tapahtuu niin paljon, että yksittäisen ihmisen, jopa aiheeseen paneutuneen aktivistin, voi olla vaikea pysyä tässä kaikessa mukana. Litigaation rooli on kuitenkin tärkeä aktivismissa ja eri toimijoiden välisessä yhteistyössä, jotta olemme valmiita seuraavaan tulevaan aaltoon. Litigaatio on luonteeltaan reaktiivista jälkikäteisvaikuttamista, mutta samalla sen on katsottava eteenpäin tulevaisuuteen, johon se kuitenkin vaikuttaa. Siksi tällaiset tapahtumat, joissa puhutaan litigaatiosta ja joissa tuodaan ihmisiä yhteen, ovat hyvin tärkeitä,” Hanna Aho, Suomen luonnonsuojeluliitto

Mitä tulee ilmastolitigaatioon, eri maat voivat oppia valtavasti toisiltaan. Yhteinen keskustelu aiheesta koettiin sekä keskustelijoiden että yleisön mielestä todella tärkeäksi. Tämä tapahtuma toi onnistuneesti yhteen sekä tutkimuskentän että kansalaisyhteiskunnan, pyrkien löytämään tehokkaita tapoja toimia yhdessä ilmastotoimien edistämiseksi.

Oli hienoa kuulla inspiroivia tarinoita edelläkävijämaista! Monissa maissa ei ole vielä ollut tapauksia, joissa hallitus olisi haastettu oikeuteen omien ilmastolakien noudattamatta jättämisestä”, palaute yleisöstä

Suomen kokemus inspiroi meitä yleisössä todella paljon! Voimme vain oppia siitä ja jatkaa samalla tavalla. Me Riikassa olemme yksimielisiä siitä, että hallituksen toimet planeettamme ja sen resurssien suojelemiseksi eivät riitä. Meidän kaikkien on yhdistettävä voimamme muutoksen aikaansaamiseksi ja sen julkistamiseksi, jotta saamme aikaan lumipalloefektin. Kiitos kaikille puhujille ja järjestäjille positiivisten esimerkkien jakamisesta!” palaute yleisöstä

Katso keskustelu täältä.

 

Hyperlokaalit keskustelut

Yhteistyössä DD Foundationin kanssa olemme kehittäneet työkalun transnationaalisten hybridikeskustelujen järjestämiseen. Tämä työkalu luotiin Hybrid European Democracy Festivalia varten edistämään paneurooppalaista dialogia. Työkalun avulla kuka tahansa voi oppia festivaalikokemuksesta ja järjestää omia transnationaalisia keskusteluja.

Työkalupakissa avataan transnationaalisten dialogien käsitettän sekä selvennetään, mitä hybridikeskustelut ovat ja miten ne toimivat. Työkalu sisältää yksityiskohtaiset ohjeet hybridikeskustelujen tekniseen järjestämiseen ja tarjoaa vinkkejä niiden fasilitointiin. Lue lisää materiaalipaketista Arranging Hybrid and Transnational Dialogues.

Uutiset

Kaikki uutiset