Kvs-säätiö ja Erätauko-säätiö ovat 16. maaliskuuta kirjoittaneet yhteistyösopimuksen rakentavan dialogin vahvistamiseksi yhteiskunnassa.

Rauhattomuuden aikana kaipaamme mahdollisuutta rakentavaan keskusteluun.

Tulevina vuosina toteutetaan muun muassa yhteisiä tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia, joissa hyödynnetään Erätauko-keskustelumenetelmää. Menetelmän tavoitteena on luoda ymmärrystä käsiteltävästä teemasta ja mahdollistaa tasavertainen, rakentava yhteiskunnallinen keskustelu.

Olemme erittäin iloisia yhteistyön tiivistymisestä Erätauko-säätiön kanssa. Erätauko-keskustelu on osoittanut toimivuutensa dialogin vahvistajana. Muutoksen keskellä haluamme tulla kuulluksi ja jakaa ajatuksiamme. Näihin tarvitaan foorumeita ja toimintatapoja. Tapahtumia ja tilaisuuksia voidaan toteuttaa esimerkiksi Kvs-säätiön kohtaamispaikassa, Sivistyskulmassa”, sanoo Kvs-säätiön toimitusjohtaja Lauri Tuomi.

Suomalaiset kertovat nauttivansa syvällisistä keskusteluista ja enemmistö kaipaa lisää rauhallisen keskustelun mahdollisuuksia.

Erätauko-menetelmän avulla voi tuoda eri lähtökohdista tulevia ihmisiä tasavertaiseen dialogiin. Erityisesti mukaan pyritään kutsumaan heitä, jotka eivät yleensä osallistu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Erätauko on tuttu yli 350 eri organisaatiolle ja toimijalle. Vuodesta 2018 alkaen erilaisiin Erätauko-keskusteluihin on osallistunut jo yli 65 000 osallistujaa.

Suomalaiset kertovat nauttivansa syvällisistä keskusteluista ja enemmistö kaipaa lisää rauhallisen keskustelun mahdollisuuksia. Yhteistyön avulla teemme enemmän. Tässä ajassa on tärkeää tukea keskustelua ihmisille ja yhteiskunnalle tärkeistä aiheista”, sanoo Erätauko-säätiön toimitusjohtaja Laura Arikka.

Yhteistyön tavoitteena on lisäksi vahvistaa Kvs-säätiön Erätauko-osaamista kouluttamalla henkilöstöä ja sidosryhmiä toimintamallin käytöstä sekä tehdä hankeyhteistyötä esimerkiksi osallisuuden, keskustelukulttuurin, demokratian ja luottamuksen vahvistamisen sektorilla.

Lisäksi säätiöt sitoutuvat lisäämään yleistä tietoisuutta dialogisuuden merkityksestä yhteiskunnassa.

Vuonna 2023 valmistellaan Kvs-säätiön 150-vuotisjuhlavuoden (2024) ja Sivistyksen teemavuoden tapahtumiin liittyvää yhteistoimintaa. Säätiöt tekevät yhteistyötä myös esimerkiksi Ylen ja Erätauko-säätiön koordinoimassa Hyvin sanottu -hankkeessa.

Lisätietoja:
Lauri Tuomi, Kvs-säätiö, 050 476 9977
Laura Arikka, Erätauko-säätiö 044 579 2686

Erätauko-säätiö
Erätauko-säätiön tehtävänä on yhdessä muiden toimijoiden kanssa tukea rakentavampaa keskustelukulttuuria Suomessa ja ulkomailla sekä lisätä ihmisten osallisuutta. Tavoitteena on vahvistaa luottamusta ihmisten välillä ja instituutioita kohtaan sekä vahvistaa demokratiaa ja yhteiskunnallista resilienssiä. Erätauko-säätiön visio on, että yhteiskunnallinen keskustelu on rakentavaa, kunnioittavaa ja siihen osallistuvat yhteiskunnan jäsenet laajasti. Ihmisillä ja organisaatioilla on sekä halua että osaamista käydä rakentavaa keskustelua tärkeistä aiheista.

Kvs-säätiö (Kansanvalistusseura sr.)
Kvs-säätiö on maan vanhin, sitoutumaton sivistyssäätiö. Sen tarkoituksena on sivistystyön ja aikuiskasvatuksen edistäminen. Säätiön visiona on yhteiskunta, jonka perusta on arkisivistys. Säätiö toimii vapaan sivistystyön ja elinikäisen oppimisen asiantuntijana ja sivistyksen pelottomana puolustajana. Kvs-säätiön ydinosaamista ovat oppiminen, innovaatiot ja vaikuttaminen.

Uutiset

  • Ehdota vuoden 2023 Suomen dialogitekoa!

    On taas aika ehdottaa Suomen dialogiteko -tunnustukselle saajaa. Erätauko-säätiö myöntää vuosittain Suomen dialogiteko -tunnustuksen jollekin toimijalle. Tunnustus jaetaan tänä vuonna kuudetta kertaa.
  • Hurraa! Erätauko nuorille -kokonaisuus on nyt julkaistu

    “Erätauko nuorille” on kokonaisuus, joka tukee dialogitaitojen harjoittelemista sekä osallisuuden toteutumista. Kokonaisuuden avulla voi kehittää omia sekä ryhmän keskustelu- ja kuuntelutaitoja. Materiaalien avulla voi lisäksi harjoitella Erätauko-keskustelun ohjaajana toimimista.
  • Valtteri Tervala aloittaa Erätauko-säätiössä uutena asiantuntijana

    Erätauko-säätiön tiimi saa helmikuun lopulla vahvistusta, kun Valtteri Tervala aloittaa säätiössä asiantuntijana. Erätauko-menetelmä on kulkenut mukana Valtterin tekemässä työssä jo menetelmän alkuajoista lähtien.
Kaikki uutiset