Keskustelun aloitus: tavoitteet, roolit ja virittäytyminen

Keskustelun alussa luodaan virittäytyminen tasavertaiseen ja luottamukselliseen kohtaamiseen. Virittäytymisessä siirretään huomio muista asioista tähän hetkeen – tilaan, toisiin ihmisiin ja käsiteltävään aiheeseen. Keskeistä on muodostaa sellainen ilmapiiri, jossa keskusteluun osallistuneet luottavat toisiinsa ja ovat valmiita jakamaan omia kokemuksiaan muille. Kun keskusteluun on virittäydytty kunnolla, syvenee osallistujien ymmärrys sekä omista että toisten näkemyksistä. Parhaimmillaan päästään ajattelemaan yhdessä.

Miten?

Käynnistä dialogi kertomalla keskustelun tavoitteet, roolit, pelisäännöt ja vaikuttavuus

 • Kerro osallistujille että on tärkeää että juuri he ovat saapuneet paikalle.
 • Esittele itsesi ja kerro roolistasi keskustelun vetäjänä – tehtäväsi on huolehtia aikataulusta, siitä että jokainen pääsee ääneen sekä siitä, että keskustelun pelisääntöjä noudatetaan. Varaa itsellesi oikeus puuttua keskusteluun esimerkiksi keskeyttämällä liian pitkiä puheenvuoroja.
 • Kertaa rakentavan keskustelun pelisäännöt.
 • Osallistujia pyydetään olemaan lähtökohtaisesti omana itsenään keskustelussa. Usein keskusteluissa saa tuoda mukaan myös esimerkiksi ammattiin liittyvää asiantuntemusta mutta ensisijaisesti kokemuspuheen kautta eli kertomalla erilaisista tilanteista, tapahtumista ja asioista jotka ovat vaikuttaneet omiin näkemyksiin.
 • Kerro kirjurin roolista – kirjuri kirjaa keskustelun sisältöä mutta ei niin, että ketään yksittäistä henkilöä voi tunnistaa. Kirjuri ei osallistu keskusteluun.
 • Aloituksessa kannattaa myös käydä läpi keskustelun vaikuttavuus ja julkisuus: kuinka keskustelu tullaan avaamaan ryhmän ulkopuolelle, onko keskustelua tarkoitus jatkaa ja jos on, niin missä ja kenen toimesta. Jos keskustelu liittyy laajempaan prosessiin, kerro siitä mahdollisimman konkreettisesti ja realistisesti osallistujille. Älä tee lupauksia joita et voi varmasti pitää.

Katso esimerkkikäsikirjoitus dialogin aloitukseen.

Esimerkkijuoksutuksia eripituisiin dialogeihin.

Dialogin aloituskysymys ja virittäytyminen

 • Esittäytyminen voidaan tehdä virittäytymisen yhteydessä. Voit pyytää jokaisen kertomaan nimensä ensimmäisen puheenvuoron yhteydessä. Ennen virittäytymistä voidaan myös tehdä napakka nimikierros. On tärkeää, että osallistujat eivät lähde esittelemään itseään tittelien kautta. Ohjeista osallistujia kertomaan ainoastaan etunimensä.
 • Aluksi virittäydytään tilaan ja muihin ihmisiin esimerkiksi parikeskusteluna, jonka jälkeen parit jakavat koko ryhmälle mistä puhuivat: Kuka olet ja mikä on saanut sinut paikalle tänään? 
 • Seuraavaksi virittäydytään aiheeseen eli esitetään dialogin aloituskysymys. Aloituskysymyksen kannattaa olla avoin niin, että se johdattelee syvempään aiheen käsittelyyn ja kokemuspuheeseen: Millaiset kokemukset ovat teillä päällimmäisenä mielessä, kun tulette keskustelemaan tästä asiasta?
 • Aiheeseen voi virittäytyä myös taiteen, dokumenttien, valokuvien tai esimerkiksi alustusten avulla. Tämän jälkeen voi siirtyä dialogin aloituskysymykseen: Millaisia kokemuksia teillä lähti viriämään, kun kuuntelitte/katselitte äskeistä?
 • Sitran Megatrendi-kortteja voi käyttää virittäytymisenä dialogissa tulevaisuuden ilmiöistä.

 

Tekijä: Sitra

Kuva: Topias Dean / Sitra

 

 

Lisää työkaluja

Kaikki työkalut