Esimerkkikäsikirjoitus dialogin alkuun

”Tervetuloa.

Tämän keskustelun tarkoitus on oppia toisiltamme ja kuulla kunkin osallistujan näkökulmia ja kokemuksia käsiteltävästä asiasta. Tarkoitus ei ole suostutella, väitellä tai vakuuttaa toisia omasta näkemyksestämme, vaan antaa tilaa eri näkökulmille ja rakentaa ymmärrystä toistenne kommenttien päälle.

Tämän keskustelun tavoite on rakentaa uutta näkemystä käsiteltävästä asiasta ja oppia toinen toisiltamme. Toivottavasti saatte tästä uutta ymmärrystä siitä, mikä on muille tärkeää ja syvempää ymmärystä siitä, mikä on sinulle itsellesi tärkeää.

Keskustelun vetäjänä ohjaan keskustelua ja pidän huolta, että jokainen pääsee puhumaan ja noudatamme keskustelun pelisääntöjä. (Sääntöjen läpikäynti). Tuntuvatko nämä säännöt hyviltä kaikille?”

 

Tekijä: Kai Alhanen, Sitran Erätauko-hanke

Lisää työkaluja

Kaikki työkalut