Tulevaisuuskeskustelut / Valtioneuvoston kanslia

Keskustelua omista huolista ja luottamuksen lähteistä

Erätauko-keskustelu voi liittyä lähihistoriaan, nykyhetkeen tai tulevaisuuteen. Yhdessä valtioneuvoston kanslian kanssa järjestettiin vuosina 2020-2021 viisikymmentä dialogia Suomen tulevaisuudesta sekä vuonna 2021 keskusteluja Euroopan tulevaisuudesta. Näiden kokonaisuuksien käsikirjoitukset löytyvät nyt tältä sivulta.

Tulevaisuuskeskustelua voi käydä monin eri tavoin. Syventävänä aiheena voi olla vaikkapa koulun, oppilaitoksen, työpaikan, kunnan, kaupungin, alueen, Suomen tai Euroopan tulevaisuus.

Osallistujat voivat tässä keskustelussa olla esimerkiksi erilaisista elämäntilanteista tulevia oppilaita, opiskelijoita, järjestötoimijoita, poliitikkoja, päätöksentekijöitä, yrittäjiä tai eläkeläisiä. Parhaimmillaan keskustelussa on eri-ikäisiä ja eri taustoista tulevia ihmisiä.

Keskustelun tavoitteena on antaa mahdollisuus jakaa omia kokemuksia ja pohdintoja tulevaisuuteen liittyen. Kokemusten ja pohdintojen jakaminen taas voi syventää ymmärrystä ja aikaansaada uusia oivalluksia.

Keskustelun tukena on ohjaaja, joka hyödyntää keskustelussa Erätauon Rakentavan keskustelun pelisääntöjä sekä Keskustelun ohjauskortteja. Osallistujat sitoutuvat alussa pelisääntöjen noudattamiseen ja pelisäännöt voikin tulostaa osallistujien näkyville keskustelutilaan.

Tulevaisuuskeskustelut ovat oiva tapa opetella rakentavaa ja tasavertaista keskustelua ja opetella Erätauko-keskustelun järjestämistä sekä ohjaamista ja kehittää omia keskustelutaitoja.

Vaikuttavuuden osalta keskustelun järjestäjät voivat pohtia jo etukäteen, miten keskusteluissa kuultuja pohdintoja voisi hyödyntää esimerkiksi ennakoinnissa, varautumisessa, päätöksenteossa tai erilaisten toimijoiden strategioita pohtiessa. Keskustelun voi järjestää kasvotusten tai verkossa.

Tämän kokonaisuuden materiaalit sisältävät:

  • Erätauko-keskustelun käsikirjoitus Suomen tulevaisuudesta
  • Erätauko-keskustelun käsikirjoitus Euroopan tulevaisuudesta
  • Vinkkejä kutsutavoista ja aikataulusta

Tämän kokonaisuuden tärkeimmät viestit ovat:

  • Tulevaisuudesta on tärkeää käydä tasavertaista keskustelua, sillä se koskee meitä kaikkia
  • Tulevaisuudesta on helppoa käydä rakentavaa keskustelua ja kehittää omia keskustelutaitoja
  • Tulevaisuudesta keskusteleminen on tärkeää osallisuuden, kuulluksi tulemisen, demokratian, hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden näkökulmista

Lisää työkaluja

Kaikki työkalut