Keskustelukulttuurista / Hyvin sanottu

Erätauko kotimaisesta ja oman yhteisön keskustelukulttuurista

Joskus tarvitaan keskustelua keskustelusta. Uusimmat tutkimukset antavat tietoa siitä, miten suomalaiset kokevat nykyisen keskustelukulttuurin. Tutkimustieto on oivallista virittäytymismateriaalia Erätauko-dialogiin keskustelukulttuurista.

Minkälainen keskustelukulttuuri meillä on? Minkälainen olen itse keskustelijana ja kuuntelijana?

Osallistujat tässä kokonaisuudessa voi olla vaikkapa koululuokka, opiskelijaporukka, luottamushenkilöt, työyhteisön tiimi tai yhteen koottu, hyvin erilaisista taustoista tuleva ryhmä.

Keskustelun tavoitteena on oppia uutta suomalaisten ajatuksista keskustelukulttuuriin liittyen, jakaa omia kokemuksia ja syventää ymmärrystä aiheesta ja ihmisistä. Tämä keskustelu on erinomainen tapa harjoitella rakentavaa ja rauhallista keskustelua.

Mikäli käytät materiaalia koululuokan tai työyhteisön parissa, on osallistujille hyvä kertoa, että mihin voi olla yhteydessä, jos keskustelun aikana nousee jotakin sellaista, mistä osallistujalla olisi tarve päästä puhumaan enemmän. Keskustelukulttuuriin sisältyy myös vaikeita ja kivuliaita asioita. Järjestäjän ja ohjaajan onkin hyvä hyödyntää omaa osaamistaan ja tietotaitoaan osallistujien sekä yhteisön osalta. Keskustelun käsikirjoitusta on mahdollisuus muokata kohderyhmän paremmin huomioiden.

Keskustelua tukee ohjaaja, Rakentavan keskustelun pelisäännöt sekä ohjaajalle tehtävän tueksi tarkoitetut Keskustelun ohjauskortit.

Vaikuttavuuden osalta keskustelun järjestäjät  voivat pohtia jo etukäteen, miten keskusteluissa kuultuja pohdintoja ja kokemuksia voisi ottaa huomioon ja hyödyntää esimerkiksi oman yhteisön keskustelukulttuurin kehittämisessä, ennakoinnissa tai erilaisten kohtaamisten ja tilaisuuksien järjestämisessä.

Tämä keskustelu voi olla yksi teko osana yhteisön ”Hyvin sanottu – kunnioittaen keskusteleva Suomi” -hankkeeseen liittyviä tekoja. Hyvin sanottu on Ylen ja Erätauko-säätiön koordinoima viisivuotinen hanke, jonka tavoitteena on yhteistyökumppaneiden kanssa vahvistaa suomalaista keskustelukulttuuria ja luoda rakentavan ja rauhallisen keskustelun paikkoja. Mukana hankkeessa on jo yli 150 yhteistyökumppania. Pääset mukaan yhteistyökumppaniksi olemalla yhteydessä hankkeen edustajiin kotisivun ohjeiden mukaisesti ja hyväksymällä hankkeen pelisäännöt. Tervetuloa mukaan!

Tämän kokonaisuuden materiaalit sisältävät:

  • Virittäytymismateriaalina tutkimustietoa suomalaisten kokemuksista kotimaisesta keskustelukulttuurista sekä ”Minkälainen nettikeskustelija olen” -testin
  • Erätauko-keskustelun käsikirjoituksen ”Kokemuksiani keskustelukulttuurista”
  • Vinkkejä kutsutavoista ja aikataulusta

Tämän kokonaisuuden tärkeimmät viestit ovat:

  • Keskustelukulttuurista on tärkeää käydä rauhallista ja tasavertaista keskustelua
  • Keskustelukulttuurin parantaminen ja kehittäminen on tärkeää, helpointa aloittaa omasta itsestä ja omasta yhteisöstä
  • Keskustelukulttuurin parantaminen on konkreettisia ja yksinkertaisia tekoja
  • Olemme erilaisia keskustelijoina ja kuuntelijoina
  • Jokaisella meillä on vahvuuksia ja kehittämisen paikkoja kuuntelijana ja keskustelijana
  • Armollista on, että kuka tahansa voi kehittää keskustelutaitojaan läpi elämänsä, eikä valmiiksi tule

Lisää työkaluja

Kaikki työkalut