Tuleeko mieleesi jokin toimija, tapahtuma, hanke tai vaikkapa yksittäinen henkilö, joka ansaitsisi dialogin eteen tekemästään työstään Suomen dialogiteko -tunnustuksen? Kuka tai ketkä tekevät tärkeää työtä rakentavan ja tasavertaisen keskustelukulttuurin luomiseksi? 

Suomen dialogiteko -tunnustuksen tarkoituksena on tehdä eri toimijoiden dialogityötä näkyväksi sekä kiittää hyvästä työstä sen osalta, että erilaiset ihmiset tulevat kuulluksi ja samalla rohkaista eri toimijoita edelleen tekemään tärkeää työtä dialogin parissa. 

Vuoden 2021 Suomen dialogiteko -tunnustus jaettiin yhteensä lähes seitsemällekymmenelle toimijalle demokratian vahvistamisesta. Myöntämisen perusteina oli muun muassa pitkäjänteinen työ dialogisuuden tukemiseksi, Poikkeusajan dialogit -kokonaisuuteen osallistuminen sekä Erätauko-toimintamallin kehittäminen, tukeminen ja kouluttaminen. Vuoden 2021 dialogiteko tehtiin yhdessä ja yhteistyössä. 

Vuoden 2020 tunnustus myönnettiin Miriam Attiakselle tärkeästä työstä sovittelun tukemiseksi ja polarisaation ehkäisemiseksi. Vuonna 2019 tunnustuksen sai Lahden kaupunki, joka on toiminut valtakunnallisena suunnannäyttäjä dialogin laajamittaisessa käyttöönotossa sekä asukkaiden kanssa että kaupungin oman organisaation sisällä. Sitran Erätauko-hankkeen aikana, vuonna 2018, Suomen dialogiteko -tunnustus myönnettiin Mielellään-verkostolle.

Ehdota vuoden 2022 Suomen dialogiteko -tunnustuksen saajaa viimeistään ke 15.3. tämän lomakkeen kautta

Tunnustus jaetaan Eurooppa-päivänä 9.5.

Uutiset

Kaikki uutiset