Kansallisissa dialogeissa on kyse dialogisten keskusteluiden sarjasta, johon kutsutaan mahdollisimman laajasti erilaisia ihmisiä ja yhteisöjä järjestämään dialogeja. Keskusteluiden tarkoituksena on saada tietoa osallistujien kokemuksista ja sitä kautta ymmärrystä ja ajankohtaista tietoa erilaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä, haasteista ja mahdollisuuksista. Kerätty tieto kootaan kaikkien hyödynnettäväksi, ja se toimitetaan myös valtion ja kuntien käyttöön. Kansallisia dialogeja järjestetään kahdesti vuodessa.

Kevään 2023 Kansallisten dialogien aihe valittiin 2. joulukuuta aiempien aiheenvalinta-dialogien pohjalta. Aiheenvalinta-dialogeihin sai osallistua kuka tahansa. Valitun aiheen kriteereinä oli, että sen osalta tarvitaan Suomessa monipuolista ymmärrystä, se koskettaa laajaa joukkoa kansalaisia, se ei sulje pois mitään tiettyä ihmisryhmää sekä laajempi ymmärrys aiheesta hyödyttää koko julkishallintoa.

Kansallisiin dialogeihin halutaan mukaan laaja joukko erilaisia keskustelujärjestäjiä. Lisätietoa eri toimijoista ja osallistumistavoista löydät täältä.

#KansallisetDialogit

Kansallisten dialogien ydinryhmään kuuluu tällä hetkellä DialogiAkatemia, Erätauko-säätiö, Lastensuojelun Keskusliitto, Sitra, Tuusulan kunta, valtiovarainministeriö sekä valtioneuvoston kanslia. Kansallisten dialogien mallin hyödyntämistä pilotoitiin syksyllä 2022 sisäministeriön järjestämissä Maahanmuuttodialogeissa.

Lisätietoja:

Katju Holkeri, finanssineuvos, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 087, katju.holkeri(at)gov.fi
Janne Kareinen, johtaja, DialogiAkatemia, puh. 045 631 6516, janne.kareinen(at)dialogiakatemia.fi
Laura Arikka, toimitusjohtaja, Erätauko-säätiö, puh. 044 579 2686, laura.arikka(at)eratauko.fi

Uutiset

Kaikki uutiset