Osallistujien määrittely

Näkökulmien erilaisuus mahdollistaa pääsyn ennalta-arvaamattomiin oivalluksiin, joita olisi muilla tavoin vaikea saavuttaa.

Osallistujien määrittely auttaa sinua hahmottamaan ne henkilöt ja ryhmät, joille käsiteltävä asia on merkittävä ja ketkä tulisi saada paikalle. Moninainen keskustelijajoukko kantaa hedelmää läpi keskustelun.

Miten?

Kun keskustelun tavoitteet ja tarve ovat määritelty, tunnista eri ryhmät, henkilöt, toimijat ja organisaatiot, jotka liittyvät aiheeseen.

Määrittele ensisijainen kohderyhmä ja muut sidosryhmät – keiden muiden pitäisi olla paikalla keskustelemassa? Mieti myös, ketkä eivät normaalisti osallistu tämänkaltaisiin keskusteluihin ja kutsu myös heidät.

Kutsu mukaan henkilöitä, jotka ovat erilaisia esimerkiksi elämäntilanteeltaan, taustaltaan, koulutukseltaan, kulttuuriltaan tai iältään. Tärkeää on myös saada mukaan monia eri näkökulmia – älä valitse keskusteluun vain kahta ääripäätä.

Alla olevien kysymysten kautta saat näkyviin erilaiset aiheeseen liittyvät ryhmät. Listaa näistä itsellesi keskeiset:

 • Keiden pitäisi olla paikalla keskustelemassa, jotta ymmärrys aiheesta syvenee?
 • Ensisijainen kohderyhmä?
 • Keille asia on tärkeä, miksi?
 • Kenen elämään asia vaikuttaa?
 • Ketkä eivät normaalisti osallistu keskusteluun tästä aiheesta?
 • Kuka muu on asiasta kiinnostunut?
 • Kuka päätöksiin vaikuttaa?
 • Kuka tekee päätöksiä?
 • Miltä eri yhteiskunnan sektoreilta pitäisi olla henkilöitä mukana? Julkinen sektori, politiikka, media, taide ja kulttuuri, yritykset, järjestöt.
 • Onko dialogi avoin kaikille vai ei?
 • Miten varmistetaan, että osallistujajoukko on moninainen taustatekijöiden suhteen; ikä, sukupuoli ja kulttuuritausta?

Tärkeimpien kutsuttavien hahmottamiseksi voit käyttää erilaisia sidosryhmäkarttoja ja kohderyhmän suunnittelupohjia. Näistä yksinkertaisin on pyöreä sipulimalli, johon keskelle merkataan tärkeimmät kutsuttavat henkilöt ja kauemmas ilmeisemmät sekä ne, joiden tavoittelu ei ole ihan niin tärkeää.

Lue täältä kuinka moninainen osallistajajoukko vaikutti Erätaukoon Edistyksestä Lahdessa.

 

Tekijä: Sitra

Lisää työkaluja

Kaikki työkalut