Osaaminen näkyviin / Sitra

Auta tunnistamaan omaa osaamista ja tekemään sitä näkyväksi

Keskustelu toisten ihmisten kanssa on yksi parhaista tavoista oivaltaa uutta omasta osaamisesta. Tätä tarkoitusta palvelee rakentava ja tasavertainen keskustelu, jota voi tukea Erätauko-keskustelumenetelmän avulla.

Tämä työkalu on avuksi, kun haluat järjestää Erätauko-keskustelun osaamisen näkyväksi tekemisestä. Näitä Erätauko-materiaaleja voit käyttää koulussa, oppilaitoksessa, harrastuksessa, eri yhteisöissä ja työpaikalla. Keskusteluun voi osallistua eri ikäiset ihmiset. Riittää, että osallistuja kykenee puhumaan omasta kokemuksestaan keskustelussa käytettävällä kielellä.

Osaamisen tunnistamisesta käytävän Erätauko-keskustelun tarkoituksena on auttaa keskustelijoita huomaamaan omaa osaamistaan: tietoja, taitoja, vahvuuksia, asenteita – kaikkea sitä, missä on hyvä!

Osaamista syntyy monissa ympäristöissä: työelämässä, arjessa, vapaa-ajalla, opinnoissa, kursseilla, harrastuksissa, perhe-elämässä – missä vain!

Keskusteluja voi käydä monenlaisten ryhmien kanssa: harraste- ja opintoryhmien, työyhteisöjen, asiakasryhmien tai vaikkapa toisilleen tuntemattomien ihmisten kanssa. Keskustelut tarvitsevat ohjaajan, joka voi hyödyntää tehtävässään Erätauko-työkaluja. Keskustelun voi järjestää kasvotusten tai verkossa.

Keskustelun tueksi voit tulostaa Erätauon Rakentavan keskustelun pelisäännöt sekä ohjaajan tehtävässä tutustua jo hyvissä ajoin ennen dialogia Keskustelun ohjauskortteihin.

Materiaalit on luotu Sitran Osaaminen näkyviin -hankkeen aikana yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hanketta ja erilaisten keskustelujen oivalluksia voit seurata somessa tunnuksella #OsaaminenNäkyviin

Tämän kokonaisuuden materiaalit sisältävät:

  • Vinkkejä kutsutavoista ja aikataulusta
  • Kutsun ja vahvistusviestin mallitekstit
  • Vinkit verkkokeskustelun ohjaamiseen
  • Keskustelun käsikirjoituksen, kesto 90-120 minuuttia

Tämän kokonaisuuden tärkeimmät viestit ovat:

  • Osaamista kertyy monissa ympäristöissä. Kaikkialla syntyvä osaaminen on arvokasta!
  • Jokaisella on monenlaista osaamista, ja kun sen huomaa, löytää osaamiselleen käyttöä.
  • Osaamisen tunnistaminen on tulevaisuuden yleissivistystä
  • Osaaminen on itsessään arvokasta, ja sen huomaaminen ja näkyväksi tekeminen on merkityksellistä osallisuuden, toimijuuden, sivistyksen, hyvinvoinnin ja työllisyyden näkökulmista

Lisää työkaluja

Kaikki työkalut