Näin valmistaudut konfliktin käsittelyyn

Konflikti on syvä ristiriitatilanne. Konflikti on voinut kehittyä ajan saatossa tai leimahtaa nopeastikin.

Konfliktien käsittely voi olla hyvinkin vaativa tehtävä, eikä kokemattoman dialogin vetäjän kannata suoraan hypätä siihen yksin. Vaativan konfliktin selvittely on kovan luokan ammattitaitoa, jota moni sen taitaja on opiskellut ja harjoitellut vuosia. Hanki mukaan pariksi ja tueksi kokenut dialogien vetäjä. Suomessa on tarjolla myös hyvää ammattiosaamista sovitteluun. Lue lisää sovittelusta muun muassa Naapuruussovittelun käsikirjasta tai Suomen Sovittelufoorumi ry:n sivuilta. Pääset eteenpäin myös Suomen työnohjaajien ry:n kautta.

Ennakkokartoitus

Selvitetään keitä tarvitaan paikalle ja mitkä ovat käsiteltävät asiat. Kerrotaan osapuolille, mihin keskusteluissa pyritään.

Aika

Ristiriidan käsittelyyn varataan kunnolla aikaa. Sovitaan myös siitä, milloin jatketaan jos asia ei selviä yhdessä keskustelussa.

Aloitus

Käsittely käynnistetään puhumalla siitä, miksi ollaan koolla. Tämän jälkeen käydään läpi rakenne ja dialogiset toimintatavat (kuuntelu, kunnioittaminen, liittyminen, suora puhe ja eri näkökulmien tutkiminen). Vetäjä varaa itselleen oikeuden rajata ja ohjata keskustelua. Korostetaan, ettei keskustelu tähtää yhteisymmärrykseen vaan toistemme ymmärtämiseen.

Eteneminen

Ristiriidan osapuolille annetaan yhtä paljon aikaa omien kokemustensa ja näkökulmiensa kertomiseen. Toiset eivät saa keskeyttää kertomusta vaan odottavat omaa vuoroaan. “Mitä tapahtui? Miten koit sen? Mikä sinulle on ratkaisussa tärkeää?”

Kun kaikki ovat saaneet puhua, vetäjä kokoaa yhteen, mitä on sanottu, ja täsmentää olennaiset yksimielisyydet ja erimielisyydet. Ei ole pakko päästä ratkaisuun.

Lopuksi

Lopuksi mietitään sitä, onko asia selkiytynyt ja onko tarvetta jatkaa keskustelua myöhemmin. Miten jatkossa pitäisi toimia?

 

Tekijä: Kai Alhanen, Sitran Erätauko-hanke

Kuva: Topias Dean / Sitra

Lisää työkaluja

Kaikki työkalut