Kun syventävän aiheen valinta on haastavaa

 • Kun keskustelussa on tuotu esiin useampia aiheita, johdata osallistujat pohtimaan, mikä niistä valitaan syvennettäväksi. Hyvä aihe: 1) koskee mahdollisimman monia osallistujista 2) on epäselvä tai jännitteinen 3) siitä voidaan saada uutta ymmärrystä käytettävissä olevan ajan puitteissa.
  ”Nyt on tullut esiin aiheet A, B ja C. Emmekä vielä tiedä, mikä näistä kannattaisi valita. Keskustellaan hetki jokaisesta vaihtoehdosta ja pohditaan, mikä sopisi meille parhaiten.”
 • Jos aiheita on vain yksi tai joku osallistujista yrittää ohjata valintaa voimakkaasti, niin pyri hidastamaan keskustelua ja auta harkitsemaan rauhassa eri vaihtoehtoja.
  ”Ei tehdä vielä päätöstä aiheesta vaan tutkitaan rauhassa eri vaihtoehtoja. Kertokaa, mitä ajattelette tästä ehdotetusta aiheesta ja sanokaa, jos teille tulee mieleen myös muita aiheita.”
 • Jos usealla aiheella on kannatusta ryhmän sisällä, jatkakaa vielä hetki aiheiden tarkempaa tutkimista.
  ”Puhukaa vielä lisää näistä teitä kiinnostavista aiheista, niin ymmärrämme paremmin, mikä niissä on itse kullekin tärkeää.”
 • Jos joku voimallisesti vastustaa valittua aihetta, pyydä häntä antamaan mahdollisuus aiheen elävöitymiselle. Palaa jonkin ajan kuluttua tarkistamaan, miten kyseinen henkilö kokee keskustelun jatkumisen.
  ”Suurin osa näyttää haluavan valita aiheen, joka ei kiinnostanut sinua kovinkaan paljon. Sopiiko, että kokeillaan syventyä tähän aiheeseen ja minä kysyn sinulta jonkin ajan kuluttua, miltä keskustelu vaikuttaa ja onko se herättänyt sinussa uudenlaista kiinnostusta?”
 • Jos osallistujien kesken ei päästä yksimielisyyteen aiheen valinnasta, voitte joko äänestää tai sitten voit keskustelun ohjaajana tehdä valinnan oman ymmärryksesi mukaisesti.
  ”Emme pääse yksimielisyyteen aiheen valinnasta. Ehdotan, että äänestämme. Jos tälläkään tavalla ei tule selvää ratkaisua, niin viime kädessä minä teen valinnan ja kannan siitä myös vastuun dialogin ohjaajana.”

 

Tekijä: Kai Alhanen, Sitran Erätauko-hanke

Kuva: Topias Dean / Sitra, Minna Hemmilä / Sitra

Lisää työkaluja

Kaikki työkalut